Απόφ. 14/2015 "Χορήγηση ή μη Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Κύπρου αριθ. 24 της Δημ. Κοινότητας Παπάγου"

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου αποφασίζει,

Τη χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (περιποίηση χεριών - ποδιών) με το διακριτικό τίτλο «Chroma» της υπό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ο.Ε.» και με νόμιμη εκπρόσωπο την κ. Βασιλική – Άννα Γιαννοπούλου του Ηλία, το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Κύπρου 24 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 176, στη Δημοτική
Κοινότητα Παπάγου.

Η παρούσα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, παρά μόνο βασικό δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει τη γνωστοποίηση ίδρυσης του καταστήματός του (στο Δήμο), εντός τριών (3) μηνών, από τη χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 2ης φάσης γνωστοποίησης ίδρυσης του καταστήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα απόφαση προέγκρισης ανακαλείται αυτοδικαίως.


Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός