αρ. απόφ. 124/2016 ''Υποβολή Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΔΟ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ»''

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΔΟ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ», σύμφωνα με την εισήγηση.
Το έργο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ Ε.Δ.Ε.».
Περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 06-05-2012, με ποσό σύμβασης 22.412,76€ και συνολική δαπάνη 17.894,53€ με Φ.Π.Α.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός