Γραφείο Εθελοντισμού Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

Για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του εθελοντισμού στο πλαίσιο της Κοινότητας, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου αποφάσισε , την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού. Αποστολή του οποίου θα είναι η χάραξη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εθελοντικού έργου.

Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται προς τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου που καθορίζει ο νόμος για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ο οποίος αναθέτει τα θέματα του εθελοντισμού στις δημοτικές κοινότητες. Ειδικότερα, στο άρθρο 83.3 του οποίου ορίζεται ότι «το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας».

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων και των στόχων του Γραφείου Εθελοντισμού είναι:

  • Ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης,
  • Συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών με αποστολή την παροχή υπηρεσιών εθελοντισμού στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • Υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων, σωματείων και συλλόγων,
  • Τήρηση και διαρκή επικαιροποίηση του μητρώου εθελοντών, των ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και των τοπικών φορέων με προσφορά και δράση στον τομέα του εθελοντισμού.
  • Δημιουργία και λειτουργία «τράπεζας πληροφοριών» στην οποία θα κατατίθενται πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα απ’ όλη την τοπική μας κοινωνία, τους Δημότες και τους Φορείς
  • Ανάπτυξη της συνεργασίας της Κοινότητάς μας και των τοπικών φορέων με άλλες κοινότητες και φορείς
  • Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσεων εθελοντισμού

Το Γραφείο Εθελοντισμού θα λειτουργεί εντός του Δημοτικού Γραφείου. Στις Ομάδες Εθελοντών θα μπορούν να εγγραφούν κάτοικοι και δημότες.

συνημμένο αρχείο με την αίτηση συμμετοχής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός