Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
02 Νοε 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει την ανάθεση της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ PADEL.» στον 2ο μειοδότη με α/α προσφοράς 267.864 και επωνυμία «ΕΡΓΟ ΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε με δ.τ. ΕΡΓΟ ΠΟΛΗΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,12% και με οικονομική προσφορά € 74.437,77, πλέον ΦΠΑ 24% € 17.865,06, δηλαδή συνολικά € 92.302,83.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

02 Νοε 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση της υπ’ αριθ. Μ12023155 Μελέτης του Έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

02 Νοε 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την απαλλαγή του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου από κάθε ευθύνη ως υπόλογος για το υπ’ αριθ. 1368/31-8-2023 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

02 Νοε 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την απαλλαγή του κ. Γεωργίου Βασιλάκη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1463/14-9- 2023 Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 22.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

02 Νοε 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Επικύρωση των Πρακτικών των 21ης και 22ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

02 Νοε 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση τoυ Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 2.000,00 €, στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για τα έξοδα διοργάνωσης της συναυλίας, στην εκδήλωση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τίτλο «ΗΜΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

27 Οκτ 2023

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 15/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου και άδεια διέλευσης, κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χωρών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού».
4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».
5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 22023128 σύμβασης της προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».
6. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 22023153 σύμβασης της προμήθειας, με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.
8. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2024.
9. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το έτος 2024.
10. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2024.
11. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2024.
12. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων, για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2024.
13. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2024.
14. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2024.
15. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2024.
16. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2024: α) Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Δημοτικό κτίριο οδού Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», δ) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και ε) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους 55.
17. Παραχώρηση του τάφου όπου είναι ενταφιασμένη η Υποπτέραρχος Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, στο διηνεκές (άρθρο 11, παρ. 1 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων).
18. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2023.
19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», με θέμα «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθ. πρωτ. 4657/28-11-2022 σύμβασης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.».
20. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου με δημοπρασία για τη στέγαση Δημοτικών υπηρεσιών.
21. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας, στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Κοκκόλα στην Κοινότητα Χολαργού.
22. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης του ακίνητου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 1 στην Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».
23. Έγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης του οικοπέδου επιφάνειας 450τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)».

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
24. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
•Κοινότητα Παπάγου
α. Μ. Γρηγορίου 15,
β. Πίνδου 69,
γ. Κορυτσάς 79 & Στρ. Παπάγου.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
25. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.

vi. ΓΕΝΙΚΑ
26. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 76/2023 απόφασή του.
27. Έγκριση ισολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 84/2023 απόφασή του.

Χολαργός, 27.10.2023

Η Πρόεδρος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

27 Οκτ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), την 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 23ης Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής νο.1177/13-7-2023 για πληρωμή παράβολων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού .
ΘΕΜΑ 4ο : Κατανομή ΚΑΠ, για Κάλυψη Δαπανών Εκτέλεσης Έργων και Επενδυτικών Δραστηριοτήτων ( 7η, 8η, 9η, Κατανομή 2023).
ΘΕΜΑ 5ο : Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2023.
ΘΕΜΑ 6ο : Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2024
ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (δημοτικού φόρου) για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ(Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2024
ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2024
ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2024
ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων για το έτος 2024
ΘΕΜΑ 14ο : Μείωση/Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άποροι, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι για το έτος 2024
ΘΕΜΑ 15ο : Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2024: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Δημοτικό κτίριο οδ. Αετιδέων 64 «Βίλα Σαλίγκαρου», δ) Κηποθεάτρου Κοινότητας Παπάγου ε) Υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου (οδ. Περικλέους 55).
ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού, για το Οικονομικό Έτος 2024.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινού αναδόχου, στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 196487, συνολικού προϋπολογισμού 49.810,80 €.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση προσφυγής , σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ».
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 204139».
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων, στον διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συμφωνία πλαίσιο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού» με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 197337, συνολικού προϋπολογισμού 582.800,00€.
ΘΕΜΑ 22 : Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών Κατακύρωσης και κήρυξη οριστικών αναδόχων για τα τμήματα Α, Γ, Ε, ΣΤ & Ζ στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ» με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 193917.
ΘΕΜΑ 23 : Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση Τεχνικής προφοράς και βαθμολόγηση του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας για το Δήμο Παπάγου Χολαργού» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198702.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση Τεχνικής προφοράς και βαθμολόγηση του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος επί τρέιλερ για το Δήμο Παπάγου Χολαργού» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198745.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση Τεχνικής προφοράς και βαθμολόγηση του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα για το Δήμο Παπάγου Χολαργού» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198624.
ΘΕΜΑ 26ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου απευθείας ανάθεσης έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ–ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 59.948,84€ (με ΦΠΑ 24%).
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση Τεχνικής προφοράς, αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2024» με ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 220147, συνολικού προϋπολογισμού 133.920,00 €.
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου «Εθελοντική Δράση Ζωόφιλων Παπάγου Χολαργού.
ΘΕΜΑ 29ο : Εξειδίκευση Πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

24 Οκτ 2023

Καλείστε την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:00, να συμμετέχετε στη δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 41109/09.05.2023 εγκύκλιο 577 «Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: «Αντικατάσταση οικονομικού υπολόγου στο 1ο Λύκειο – Χολαργού και πρόσβασή στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου με χρήση κωδικών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής»

Θέμα 2ο: «Γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την Παραχώρηση χώρων στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού»

Θέμα 3ο: «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Θέμα 4ο: «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Αγλαΐα Σουρανή

24 Οκτ 2023

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η θετική γνωμοδότηση προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, για την ικανοποίηση των αιτημάτων της συνημμένης απόφασης.

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech