Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
06 Οκτ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού κας Γεωργίας Παγώνη από τον κο Πέτρο Κόκκαλη - μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

06 Οκτ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τα υπ’ αριθ. 10/2021 ειδική και 11/2021 πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν, επεξεργάστηκαν και παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο των συγκεκριμένων πρακτικών.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη μη γνωμοδότηση προς την Τεχνική Υπηρεσία αναφορικά με την πρόταση Κοινοτικού Συμβούλου για την πιλοτική πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Αριστοφάνους.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

04 Οκτ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο – καφέ-μπαρ) με τον διακριτικό τίτλο «BOOGIE BAR», το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Μεσογείων 236, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Το κατάστημα λειτουργεί με την υπ’ αρ. 1156223/2020 γνωστοποίηση, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 240/18.12.2013 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ΄αρ. 75/02.04.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού (παρ. ε’ (1), (3-10), όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής), ως ακολούθως:

1) Τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Πέμπτη) η λειτουργία μουσικής παρατείνεται κατά δύο (2) ώρες, ήτοι κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 24:00 ώρα, κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 01:00 πρωινή.
2) Κατά τις ημέρες Παρασκευή (βράδυ Παρασκευής), Σάββατο (βράδυ Σαββάτου) και Κυριακή (βράδυ Κυριακής) τις επίσημες αργίες και τις παραμονές των επισήμων αργιών καθώς και την περίοδο 18 Δεκεμβρίου – 8 Ιανουαρίου, παρατείνεται μέχρι την 03:00 πρωινή, για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 πρωινή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
4) Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
5) Κατά τις επιτρεπόμενες ώρες εκπομπής μουσικής, η μέγιστη (Α) ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db (Α), όπως καθορίζεται από το χαρακτήρα της περιοχής όριο.
6) Η ένταση του ήχου πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα και η οποία δεν θα ξεπερνά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα 80 db (Α) μέσα στο κατάστημα.
7) Θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μη δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
8) Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής και παραγωγής θορύβου έξω από το κατάστημα.

Η άδεια χορηγείται για δύο (2) έτη.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

04 Οκτ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. για το όχημα του κ. Δημητρίου Καραμήτσου αμέσως μετά την είσοδο της κατοικίας του επί της οδού Αγ. Ι. Θεολόγου 36 - 38. Η σήμανση της θέσης θα γίνει πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.

Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης ισχύει μέχρι τις 02.05.2022, οπότε και θα ανανεωθεί, εφόσον ο αιτών προσκομίσει τη νέα άδεια οδήγησης, και μετά από επανέλεγχο των δικαιολογητικών.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

04 Οκτ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. για το όχημα του κ. Δημητρίου Καραμήτσου αμέσως μετά την είσοδο της κατοικίας του επί της οδού Αγ. Ι. Θεολόγου 36 - 38. Η σήμανση της θέσης θα γίνει πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.

Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης ισχύει μέχρι τις 02.05.2022, οπότε και θα ανανεωθεί, εφόσον ο αιτών προσκομίσει τη νέα άδεια οδήγησης, και μετά από επανέλεγχο των δικαιολογητικών.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

04 Οκτ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. για το όχημα της κ. Όλγας Καλλέργη, το οποίο εξυπηρετεί τον ανήλικο γιο της, Αλέξανδρο Καλλέργη, κάτοικο της οδού Σαρανταπόρου 3. Η θέση στάθμευσης θα οριστεί μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας. Η σήμανση της θέσης θα γίνει πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα προμηθευτεί η ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

04 Οκτ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. για το όχημα του κ. Γεώργιου Αποστόλου, το οποίο εξυπηρετεί τη μητέρα του, Αθανασία Αποστόλου, κάτοικο της οδού Αριστοφάνους 6, ως τις 08/07/2032. Λόγω του μικρού πλάτους της οδού Αριστοφάνους, η θέση στάθμευσης θα οριστεί απέναντι από την ιδιοκτησία, δηλαδή στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, και σε απόσταση ενός μέτρου από την είσοδο – έξοδο του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Αριστοφάνους 3-5. Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

04 Οκτ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

1. Η παράταση της υπ΄αριθμ. 18/4.11.2019 Απόφασης του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε., και εξουσιοδότηση των παρακάτω Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων στην τράπεζα EFG Eurobank, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν και για το υπόλοιπο θητείας τους (μέχρι την κρίση, επιλογή και ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών):

2. Η εξουσιοδότηση της παρακάτω Αναπληρώτριας Διευθύντριας του 1ου Λυκείου Χολαργού, για πρόσβαση στο λογαριασμό του σχολείου στην τράπεζα EFG Eurobank, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το σχολείο και μέχρι την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του νέου Διευθυντή:

 

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

29 Σεπ 2021

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά από 30/09/2021 ημέρα Πέμπτη έως και 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech