Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

 1. την κατανομή και απόδοση δαπανών, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνολικού ποσού 55.916,00€ στις δύο Σχολικές Επιτροπές, ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: 

0,612 x 55.916,00= 

34.220,60€

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: 

0,388 x 55.916,00= 

21.695,40€

ΣΥΝΟΛΟ: 

55.916,00€

 

 1. τη διάθεση της πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0002 του προϋπολογισμού έτους 2017, λόγω του ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί η συγκεκριμένη πίστωση, η οποία θα κατανεμηθεί ως εξής:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: 

32.680,80€

Δευτεροβάθμια Σχολική  Επιτροπή: 

20.719,20€

ΣΥΝΟΛΟ: 

53.400,00€

 

Η διάθεση πίστωσης του ποσού που υπολείπεται, δηλαδή 1.539,80 ευρώ και 976,20 ευρώ, για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, θα γίνει μετά την προσεχή αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

 1. την κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνολικού ποσού 52.780,71€, στις δύο Σχολικές Επιτροπές, ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: 

0,612 x 52.780,71 = 

32.301,80€

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή: 

0,388 x 52.780,71 = 

20.478,91€

ΣΥΝΟΛΟ: 

52.780,71€

 

 1. τη διάθεση της πίστωσης ποσού 780,71€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0003 του προϋπολογισμού έτους 2017.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

 

 

27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις πιστώσεις εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ), ποσού 59.723,61€, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση ως ακολούθως:

 1. ΣΑΤΑ έτους 2017 (1η έως 2η εντολή), ποσού 50.145,00€.

 2. Υπόλοιπο από αδιάθετη ΣΑΤΑ 2016 προηγούμενης απόφασης κατανομής Νο 341/21.12.16 ποσού 3.093,79€.

 3. Ποσά που είχαν κατανεμηθεί σε έργα με προηγούμενες κατανομές, μη χρησιμοποιημένα, 6.484,82€, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

1

Μεταφορά υπολοίπου από έργο «Συντήρηση Παιδικών χαρών 2015». (Απόφαση ΔΣ 8/2016 - κατανομή ΣΑΤΑ 2015)

     3.836,24€

 2

Μεταφορά υπολοίπου από έργο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2015». (Απόφαση ΔΣ 300/2015 - κατανομή ΣΑΤΑ 2015)

        739,67€

3

Μεταφορά υπολοίπου από έργο «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού». 
(Απόφαση ΔΣ 164/2016 – κατανομή ΣΑΤΑ 2016)

     1.908,91€

 

Σύνολο: 

     6.484,82€

 

Το συνολικό ποσό των 59.723,61 €, προτείνεται να κατανεμηθεί ως εξής:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

1

τιμ. 31/09.11.16 Ναλμπάντη Παρασκευή - Σύνταξη μελέτης για την προστασία & ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ 168 & 169 Παπάγου

 2.942,52€

 2

τιμ. 86/27/07/16 NEXUS AE - Συντηρήσεις, Επισκευές & Ανακατασκευές Πεζοδρομίων 2016

54.808,84€

 

Σύνολο: 

 57.751,36€

 

Το υπόλοιπο ποσό των 1.972,25€ που μένει αδιάθετο, θα κατανεμηθεί σε επόμενη πρόταση.   

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών, για την  επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, για το έτος 2017, αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς υπαλλήλους:

 

Α/Α

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

1

Αυγουστάκης Παναγιώτης (Πρόεδρος)

Ζέρβας Ελευθέριος

2

Θεοχάρης Γεώργιος

Χατζάκης Νικόλαος

3

Αποστόλου Γεώργιος

Ανδριτσάκης Ιωάννης

 

Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

 • Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων, βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 219 & 220.

 • Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.

 • Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως εκπροσώπους του Δήμου μας και μέλη της «Επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, επιλογής οικοπέδων μετά κτιρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, καθώς επίσης και επιλογής κτιρίων κατάλληλων προς μίσθωση για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για μίσθωση ακινήτου, που αφορά στη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου:

Τακτικό μέλος:

 • την κα Χριστίνα Βασσάλου - Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωματικό μέλος:

 • την κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ως ακολούθως:  

 • στη θέση της κας Λουΐζας Γεωργιάδου Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Παπάγου, τον κο Ανδρέα Παπανδρέου, Δ/ντή του 2ου Γυμνασίου Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 
 
 
27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ως ακολούθως:  

 • στη θέση της κας Γεωργίας Οικονόμου Δ/ντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, την κα Ραλλού Σερετέλη, Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

27 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

 1. Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002017, σύμφωνα με το σχέδιο.

 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002017, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.

 3. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 3160/14-10-2016 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» προϋπολογισμού 168.480,00€, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

   

  Επισυνάπτεται η απόφαση.

   

  Ο Πρόεδρος

  Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

 

 1. Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560, σύμφωνα με το σχέδιο.
 2. Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560, σύμφωνα με το σχέδιο.
 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.

 

Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 5042/08-03-2017 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 προϋπολογισμού 243.360,00€, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τη συγκρότηση μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 και συγκεκριμένα:

 

 1. τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, αποτελούμενος από τους:

 

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Διεύθυνση / Τμήμα

Γεωργία Παγώνη

ΠΕ Διοικητικού

Πρ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Μαρία Σταματάκη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Πρ. Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Άννα Τσιρογιάννη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» θα λειτουργήσει για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίηση της πράξης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech