Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
21 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Να μην εγκριθεί το παραπάνω ψήφισμα.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

21 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55) στις 23/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: Επιστροφή Εγγύησης Λειτουργίας κυλικείου 2ου Γυμνασίου Χολαργού

Θέμα 2ο: Παραχώρηση Σχολικού Χώρου σε αθλητικό σύλλογο

Θέμα 3ο: Παραχώρηση Σχολικού Χώρου στον Σύλλογο Κρητών

Θέμα 4ο: Παραχώρηση Σχολικού Χώρου στο EUDEC Greece.


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

21 Μαϊ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55)  στις 23/5/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

 Θέμα 1ο: Έγκριση Απολογισμού έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

21 Μαϊ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 23η Μαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ – Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019» προϋπολογισμού 450.000,00 με ΦΠΑ 24%, για την Ανάθεση Σύμβασης στο Μειοδότη.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018», προϋπολογισμού € 150.000,00 με τον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια - υπηρεσία με τίτλο «εγκατάσταση χλοοτάπητα»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

21 Μαϊ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού – θέρμανσης των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2018 - 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα  21 Μαΐου 2018 έως Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

18 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Υιοθετεί το ψήφισμα, που πρότεινε ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού κος Ηλίας Αποστολόπουλος, για το Νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι», το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Απορρίπτει το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, γιατί δεν προωθεί καμία αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας των ΟΤΑ, δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφράσει και καταθέσει επίσημα οι ΟΤΑ μέσω των θεσμικών τους οργάνων, αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης για να επιτελέσει το έργο της προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
2. Αξιώνει την απόσυρση του νομοσχεδίου.
3. Αξιώνει την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Κυβέρνηση, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον δύο μηνών, προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου που θα προωθεί πραγματικά τη μεταρρύθμιση.
4. Αξιώνει τη σύσταση Επιτροπής, στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

17 Μαϊ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η παραχώρηση του αύλειου χώρου των 1ου Δ.Σ. Χολαργού (Περικλεούς 53),καθώς επίσης δύο (2) αιθουσών για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ισόγειο του κτηρίου και των W.C. του σχολείου για τη λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου από 25-6-18 ως 31-8-18 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για την απογευματινή και βραδινή προβολή, ενώ η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται το Σάββατο 01-9-2018.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παραχώρηση δεν περιλαμβάνει το κυλικείο.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης, καθώς και να παραδώσει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και να αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
Την απολύμανση των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο που θα αποδεικνύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο θα παραδώσει στη διευθύντρια του σχολείου.

Σε περίπτωση που αλλαχθούν οι κλειδαριές θα φροντίσει να παραδώσει αντικλείδια στη Διευθύντρια του σχολείου.

Επίσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει να χορηγήσει στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε, εγγυητική επιστολή ύψους 1.500 € για εξασφάλιση πληρωμής λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) καθώς επίσης και για την εξασφάλιση τήρησης των λοιπών προαναφερθέντων όρων και συγκεκριμένα:
α) παράδοσης την 1-9-2018 έτοιμων των χώρων που χρησιμοποιούσε και στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση αλλαγών, με αποκατάσταση τυχόν ζημιών, φθορών στον προαύλιο χώρο από τραπεζοκαθίσματα, καθώς και βαμμένων των αιθουσών αν κριθεί αναγκαίο,
β) παράδοσης απολυμασμένων των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο και παράδοσης σχετικού πιστοποιητικού την 1-9-2018,
γ) αφαίρεση όλου του εξοπλισμού,
δ) παράδοσης κλειδιών του σχολείου.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα υπογραφτεί την 1-9-2018 από τον ανάδοχο, εκπρόσωπο του ΔΟΠΑΠ και τη Διευθύντρια του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος, οπότε τότε και μόνον θα επιστραφεί από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή.

Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει καθημερινά, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, είκοσι (20) δωρεάν εισιτήρια για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου. Η παράδοση των δωρεάν εισιτηρίων θα γίνεται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου και σύμφωνα πάντα με τη σήμανση καταλληλότητας της ταινίας της εταιρείας διανομής.

Υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο ΔΟΠΑΠ.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

17 Μαϊ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η έγκριση δαπάνης για την αγορά δεκατεσσάρων (14) φορητών επαγγελματικών συστημάτων ήχου για τον εξοπλισμό των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

17 Μαϊ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, για παραχώρηση της αίθουσας Α3 του σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη κατά τις ώρες από 17:00 έως 22:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή κατά τις ώρες από 10:00 έως 22:00 έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018, για την

προετοιμασία των έργων που θα ανεβάσουν οι θεατρικές ομάδες των σχολείων.
Προϋπόθεση πως θα τηρούνται οι όροι της υπ΄αριθ. 3/8.01.1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», με την οποία ορίζονται οι ώρες της μεσημβρινής κοινής ησυχίας από 15:00 έως 17:30.

Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Επιπλέον να ορισθεί από τους φορείς, υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των παιδιών.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

17 Μαϊ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με μισθώτρια την κ. Βυτινιώτη Ηλέκτρα του Ανδρέα για τρία ακόμα έτη, ήτοι από 1-07-2018 έως 30-06-2021, σύμφωνα με την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι όροι της σύμβασης παραμένουν ως έχουν σήμερα.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech