Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στα ακόλουθα:
1. στην ενίσχυση του κωδικού ΚΑΕ: 15.7413.0009 κατά 237,63€ δηλαδή συνολικού ποσού 16.097,68€, για τη «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου»,
2. στην ενίσχυση του κωδικού ΚΑΕ: 15.7331.0032 κατά 9.628,00€ δηλαδή συνολικού ποσού 62.628,00€, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων έτους 2017»,
3. στην ενίσχυση του κωδικού ΚΑΕ: 15.7411.0021 κατά 3.510,63€ δηλαδή συνολικού ποσού 83.510,63€, για τη «Διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (υποέργο 1)».

Επομένως, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 διαμορφώνεται σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας τού προσωπικού και του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας ως εξής:
1. ένα (1) άτομο κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών,
2. τρία (3) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, Μηχανοτεχνιτών Εργοδηγών,
κατά τις εργάσιμες ημέρες, Σάββατο και Κυριακή - αργίες, σε 24ωρη βάρδια.

Η επιπρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την καθιέρωση του διαφορετικού ωραρίου εργασίας τού ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 700,00€ μηνιαίως.

Για το οικονομικό έτος 2018 έχει προβλεφθεί επιπρόσθετη δαπάνη έξι (6) μηνών, ποσού 4.200,00€ το οποίο θα βαρύνει τους Κ.Α.:
1. 20.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας»,
2. 20.6051.0001 «Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ»,
3. 20.6051.0002 «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ»,
4. 30.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας»,
5. 30.6051.0001 «Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ»,
6. 30.6051.0002 «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ».

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τη Δημιουργική απασχόληση μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 και την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

1. Έντεκα (11) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών, ως εξής:
 Εννέα (9) άτομα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλολογίας, εκ των οποίων (1) τουλάχιστον άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία,
 Ένα (1) άτομο ΠΕ Εικαστικών και σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/-α, Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλολογίας με εξειδίκευση στα Εικαστικά, και
 Ένα (1) άτομο ΠΕ Θεατρικών Σπουδών και σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/-α, Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλολογίας με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή.

Για όλους τους ανωτέρω απαιτείται αντίστοιχη εμπειρία σε τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης μαθητών.
2. Τρία (3) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
3. Τρία (3) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Η δαπάνη των αποδοχών τού παραπάνω αναφερόμενου έκτακτου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 34.500,00€ και τον Κ.Α. 15.6054.0004 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 9.750,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 και την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:
1. δύο (2) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
2. δεκαοκτώ (18) άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 60.000,00€ και τον Κ.Α. 35.6054.0004 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 18.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, προκειμένου να διαβιβαστεί συμπληρωματικό αίτημα για αναπλήρωση των παραιτηθέντων υποψηφίων και κάλυψη των κενών θέσεων.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
1. τη χρηματοδότηση του Δήμου από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» του Πράσινου Ταμείου και την αποδοχή τού ποσού χρηματοδότησης των 65.000€,
2. την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου τού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι την 28-02-2019 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της σχετικής σύμβασης,
3. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου εκπροσώπου τού Δήμου, για την υπογραφή τής ως άνω τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
• τη συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου με τίτλο: «Επισκευή & συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων Δήμου Παπάγου - Χολαργού»,
• την κάλυψη με ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς που τυχόν θα προκύψει στην περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου,
• την αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης ποσού 139.200,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών,
• την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου εκπροσώπου τού Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την πρόταση του επικεφαλής της παράταξης "Δίκτυο Πολιτών", σχετικά με τους πλειστηριασμούς και συγκεκριμένα:

  1. Την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000€, αντικειμενικό αξία, με τη δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το θέμα (καθιέρωση ακατάσχετου), και την ορθολογική διαχείριση συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ειδικότερα όταν αφορούν ανθρώπους με μικρά εισοδήματα, ανέργους, βαριά ασθενείς ή ανάπηρους και εν γένει για άσους μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων χρόνων.
  2. Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα προβλέπει την προτεραιότητα του δανειολήπτη και του εγγυητή να εξαγοράσουν το δάνειο που τους βαρύνει (Δικαίωμα πρώτης προτίμησης πώλησης του δανείου στον δανειολήπτη ή ένα άτομο που εκείνος θα υποδείξει - μοντέλο Κύπρου).
  3. Την κατάργηση του ιδιώνυμου για την καταστολή των αγώνων του κινήματος κατά των πλειστηριασμών και την αυτεπάγγελτη δίωξη των αγωνιστών/-τριών, που εδώ και χρόνια παρεμβαίνουν στα Ειρηνοδικεία, μην επιτρέποντας στις τράπεζες να αρπάξουν λαϊκές κατοικίες.
  4. Την αθώωση των αδίκως συλληφθέντων διαδηλωτών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών.
  5. Την επανασύσταση φορέα στεγαστικής πολιτικής δημόσιου χαρακτήρα - ανάλογου με τον πρώην ΟΕΚ που υπήρχε πριν την περίοδο των μνημονίων - που θα αντιμετωπίζει την στεγαστική ανάγκη των πολιτών με κοινωνική κριτήρια και όχι με κριτήρια χρέους και αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει τη μελέτη για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού Δήμου και το ενσωματωμένο τεύχος «33 επεμβάσεις στη μελέτη τής προώθησης βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

Δίνεται εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία τού Δήμου, για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στην περιοχή Ναυαρίνου - Υμηττού και την εκ νέου συζήτηση του θέματος σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τα υπ’ αριθ. 03/2018 και 04/2018 πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν, επεξεργάστηκαν και παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας τού Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο των συγκεκριμένων πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech