Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την πρόταση του επικεφαλής της παράταξης "Δίκτυο Πολιτών", σχετικά με τους πλειστηριασμούς και συγκεκριμένα:

  1. Την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000€, αντικειμενικό αξία, με τη δημιουργία αυτοτελούς νομοθετικού πλαισίου για το θέμα (καθιέρωση ακατάσχετου), και την ορθολογική διαχείριση συνολικά του ζητήματος των δανείων καθώς και του πλαισίου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ειδικότερα όταν αφορούν ανθρώπους με μικρά εισοδήματα, ανέργους, βαριά ασθενείς ή ανάπηρους και εν γένει για άσους μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων χρόνων.
  2. Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα προβλέπει την προτεραιότητα του δανειολήπτη και του εγγυητή να εξαγοράσουν το δάνειο που τους βαρύνει (Δικαίωμα πρώτης προτίμησης πώλησης του δανείου στον δανειολήπτη ή ένα άτομο που εκείνος θα υποδείξει - μοντέλο Κύπρου).
  3. Την κατάργηση του ιδιώνυμου για την καταστολή των αγώνων του κινήματος κατά των πλειστηριασμών και την αυτεπάγγελτη δίωξη των αγωνιστών/-τριών, που εδώ και χρόνια παρεμβαίνουν στα Ειρηνοδικεία, μην επιτρέποντας στις τράπεζες να αρπάξουν λαϊκές κατοικίες.
  4. Την αθώωση των αδίκως συλληφθέντων διαδηλωτών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών.
  5. Την επανασύσταση φορέα στεγαστικής πολιτικής δημόσιου χαρακτήρα - ανάλογου με τον πρώην ΟΕΚ που υπήρχε πριν την περίοδο των μνημονίων - που θα αντιμετωπίζει την στεγαστική ανάγκη των πολιτών με κοινωνική κριτήρια και όχι με κριτήρια χρέους και αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει τη μελέτη για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού Δήμου και το ενσωματωμένο τεύχος «33 επεμβάσεις στη μελέτη τής προώθησης βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

Δίνεται εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία τού Δήμου, για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στην περιοχή Ναυαρίνου - Υμηττού και την εκ νέου συζήτηση του θέματος σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

02 Μαϊ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τα υπ’ αριθ. 03/2018 και 04/2018 πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν, επεξεργάστηκαν και παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας τού Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο των συγκεκριμένων πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

30 Απρ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 3η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2018.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεών σε τρόφιμα, είδη και υπηρεσίες από ιδιώτες και φορείς προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά το Β΄ εξάμηνο 2017.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019», προϋπολογισμού € 550.000,00 με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

23 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Α) Η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως εξής:

Σύνολο Εσόδων:                        318.022,95 €
Σύνολο Εξόδων:                        276.736,46 €
Υπόλοιπο για νέα χρήση:              41.286,49 €
Σύνολο:                                    318.022,95 €

Β) Η εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

23 Απρ 2018

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και
λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2018»
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπόγειων Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης Υλικών"
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για τη Μελέτη Ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

20 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την ικανοποίηση του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδώσει τον χώρο που θα χρησιμοποιήσει έτοιμο προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαταστήσει άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

20 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την παράταση της υπ/αριθμ.4289/06.08.2018 Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου για τρία (3) έτη, από την 1.9.2018 έως και τις 30.6.2021.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

20 Απρ 2018

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει,

Την προκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 07/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΒ5ΩΞ1-ΘΥΞ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και συγκεκριμένα:

1. Διεύρυνση του πεζοδρομίου πριν το φωτεινό σηματοδότη, που βρίσκεται πλησίον της εισόδου του σχολείου, σε βάρος του οδοστρώματος και στις δύο πλευρές της οδού Σαρανταπόρου σε μήκος των 9,00μ. και πλάτος 2,00μ., αφού πρώτα προηγηθούν:

I. απαγόρευση στάθμευσης (και στις δύο πλευρές τού οδοστρώματος), με κίτρινη διαγράμμιση και πλαστικούς οριοδείκτες ύψους 0,75μ.

II. τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων (και στις δύο πλευρές) μήκους 1,50μ. .
2. Κατασκευή ράμπας Α.μ.Ε.Α. (κατά τη διεύρυνση) πλάτους 2,00μ., συνοδευόμενη από τη σχετική διαγράμμιση, μήκους 3,00μ. τουλάχιστον (μπροστά στη ράμπα).
3. Τοποθέτηση αποστραγγιστικού καναλιού, σε συνέχεια του ρείθρου, πλάτους 0,20μ. με εσχάρα, για την απορροή των όμβριων υδάτων.
4. Τοποθέτηση (στην αρχή του Ο.Τ.) κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδα Κ15 (κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών) & Ρ32 (με όριο ταχύτητας 30χλμ).
5. Τοποθέτηση (στη διάβαση πεζών) πινακίδα Π21 (διάβαση πεζών), η οποία θα τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές τού πεζοδρομίου.


Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech