Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
24 Μαρ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 538,46€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον Πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

24 Μαρ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης. 
Β) Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (2) της συνημμένης απόφασης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

24 Μαρ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 22/3/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για την έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2015.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

24 Μαρ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων κηπουρών, 2016».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους, καθώς και του χρόνου εγγύησης/είδος) από Πέμπτη 24 Μαρτίου έως και Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ
213 2002841/842/859

23 Μαρ 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Α) Η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως εξής:

Σύνολο Εσόδων: 359.499,75 €    Σύνολο Εξόδων: 259.745,29 € και 

                                    υπόλοιπο για νέα χρήση: 99.754,46 €

                                                         Σύνολο: 359.499,75 €

Β) Η εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

23 Μαρ 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής με έργο την καταγραφή και καταστροφή - ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου με προτεινόμενα μέλη: την κα Κουλοπούλου Αθηνά, Διευθύντρια, την κα Κλάδη Δήμητρα, Υποδιευθύντρια και την κα Κολόζη Μαρία, εκπαιδευτικό.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

23 Μαρ 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

• Η παραχώρηση χρήσης της αίθουσας διδασκαλίας του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου την Πέμπτη 7 Απριλίου από 18:30 έως και 22:00, για την διεξαγωγή της ομιλίας με θέμα: «Θέτοντας όρια στο παιδί μου» από την ψυχολόγο κα Δούκα Όλγα.
• Η παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου στις 16 Απριλίου από τις 15:00 έως τις 24:00 προκειμένου να υλοποιήσει το 2ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Συστήματος.

Οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρο 41 του Ν. 1566/85).


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

23 Μαρ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 36/08.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» με την οποία εγκρίθηκε η Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού αυτού, έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

23 Μαρ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση ως ακολούθως:
Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό,
Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων,
Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ.

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 18.397,08€ και τηρούνται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2016» (ΦΕΚ 1621/Β’/31-7-2015).

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

23 Μαρ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016 σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech