Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
09 Ιουν 2017

Θέμα: "ΕΗΔ Παραχώρηση Σχολικού Χώρου"

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει:

Την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν. Κατόπιν αιτήματος, για την παραχώρηση αυτή θα προηγηθεί γραπτή διαβεβαίωση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Χολαργού με το όνομα του υπεύθυνου του χώρου στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, στον οποίο φυλάσσονται βιβλία, για τις μέρες και ώρες των δραστηριοτήτων. Μη τήρηση των οδηγιών των Διευθύνσεων των σχολείων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της παραχώρησης χώρου.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

09 Ιουν 2017

Θέμα 1ο : «Συγκρότηση σε Σώμα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Γραμματέα - Εξουσιοδότηση Οικονομικού Διαχειριστή».

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει:

  1. Την κάλυψη της θέσης της γραμματέως από την κ. Ισμήνη Παραδέλλη.

  2. Την εξουσιοδότηση του κ. Μιχαήλ Τράκα ως οικονομικού διαχειριστή, προκειμένου να πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, συναλλαγές στους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω internet στις τράπεζες EFGEurobank και Τράπεζα Πειραιώς, μισθοδοσίες και λοιπές πληρωμές .

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

07 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου του 1ου Δ.Σ. Χολαργού (Περικλεούς 53),καθώς επίσης δύο (2) αιθουσών για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ισόγειο του κτηρίου και των W.C. του σχολείου για τη λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου από 21-6-17 ως 3-9-17 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για την απογευματινή και βραδινή προβολή, ενώ η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται στις 4-9-2017.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παραχώρηση δεν περιλαμβάνει το κυλικείο.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης, καθώς και να παραδώσει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και να αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προκληθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει :

Την απολύμανση των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο που θα αποδεικνύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο θα παραδώσει στη διευθύντρια του σχολείου.

Σε περίπτωση που αλλαχθούν οι κλειδαριές θα φροντίσει να παραδώσει αντικλείδια στη Διευθύντρια του σχολείου.

Επίσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει να χορηγήσει στη Σχολική Επιτροπή Π.Ε, εγγυητική επιστολή ύψους 1.500 € για εξασφάλιση πληρωμής λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) καθώς επίσης και για την εξασφάλιση τήρησης των λοιπών προαναφερθέντων όρων και συγκεκριμένα:

α) παράδοσης την 4-9-2017 έτοιμων των χώρων που χρησιμοποιούσε και στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση αλλαγών, με αποκατάσταση τυχόν φθορών, ζημιών, καθώς και βαμμένων των αιθουσών αν κριθεί αναγκαίο,

β) παράδοσης απολυμασμένων των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο και παράδοσης σχετικού πιστοποιητικού την 4-9-2017,

γ) αφαίρεση όλου του εξοπλισμού,

δ) παράδοσης κλειδιών του σχολείου.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα υπογραφτεί την 4-9-2017 από τον ανάδοχο, εκπρόσωπο του ΔΟΠΑΠ και τη Διευθύντρια του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος, οπότε τότε και μόνον θα επιστραφεί από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. η προαναφερθείσα εγγυητική επιστολή.

Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει καθημερινά, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, είκοσι (20) δωρεάν εισιτήρια για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου. Η παράδοση των δωρεάν εισιτηρίων θα γίνεται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου και σύμφωνα πάντα με τη σήμανση καταλληλότητας της ταινίας της εταιρείας διανομής.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

07 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

 

  1. Την κάλυψη της θέσης της γραμματέως από την κα Μεταλληνού Βεατρίκη και η κάλυψη της θέσης του ταμία από τον κο Χρήστο Πετράκη, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και 
  1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Ταμία κου Χρήστου Πετράκη, να πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, συναλλαγές στους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω internet στις τράπεζες EFG Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

07 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την έγκριση δαπάνης ανακατασκευής πατώματος προαύλιου χώρου του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού με την εταιρεία «Carpet House Δουφέκα Αγγελική», που είχε την οικονομικότερη από τις προσφορές που κατατέθηκαν στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε..

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

07 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την ικανοποίηση του αιτήματος «Παραχώρηση αιθουσών στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού», με την προϋπόθεση ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδει τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα αποκαθίστανται άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

Μη τήρηση των οδηγιών των Διευθύνσεων των σχολείων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της παραχώρησης χώρου.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

07 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, Θέμα 3ο: «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων», με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν. Μη τήρηση των οδηγιών των Διευθύνσεων των σχολείων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της παραχώρησης χώρου.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

06 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την σύσταση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, αποτελούμενη από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1.

Οικονόμου Γεωργία

Διευθύντρια

ΠΕ70

2.

Γκικουρία Αΐντα

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

ΠΕ19

3.

Μπεγάκη Κατερίνα

Εκπαιδευτικός Γαλλικών

ΠΕ05

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

06 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

 

Α) Την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως εξής:

Σύνολο Εσόδων:

357.299,83 €

Σύνολο Εξόδων:

336.376,85 €

Υπόλοιπο για νέα χρήση:

20.922,98 €

Σύνολο:

357.299,83 €

 

Β) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

06 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν. Μη τήρηση των οδηγιών των Διευθύνσεων των σχολείων, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της παραχώρησης χώρου.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech