Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Ότι η υπ’αριθμ. 14482/19-6-2015 ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης K/Ξ ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΚΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σπυρίδωνα Βρυώνη, κατά του πρακτικού του διαγωνισμού της 16-06-2015 του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51», δεν είναι βάσιμη , για τους λόγους που λεπτομερώς παρατίθενται στην εισήγηση.

β. Ότι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 9%, δεν πρέπει να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 18/ 6-2-2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού", όσον αφορά στο αναγραφέν ύψος Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «COSMOS BUSINESS SΥSTEMS Α.Ε.Β.Ε.», από το λανθασμένο:
β.) COSMOS BUSINESS SΥSTEMS Α.Ε.Β.Ε. με σύνολο προσφερόμενης Δαπάνης 27.308,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 

στο ΟΡΘΟ:
β.) COSMOS BUSINESS SΥSTEMS Α.Ε.Β.Ε. με σύνολο προσφερόμενης Δαπάνης 26.536,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Για την ανάθεση της Προμήθειας Βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου και Πετρελαίου Θέρμανσης για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ», να ισχύσουν τα ακόλουθα:

α. Κήρυξη του τμήματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού που αφορά τα είδη 1.2 Βενζίνη του Δήμου Παπάγου- Χολαργού και 2. Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., ως άγονου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10204-20/05/2015 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών, καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

β. Παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, το οποίο θα καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των ειδών 1.2 Βενζίνη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και 2. Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., για συνολικό ποσό ύψους 55.965,00 € συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 23%, ήτοι (1.2 Βενζίνη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού: 53.505,00 € και 2. Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. 2.460,00 € ), μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση και θα επιλέξει προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για αξιολόγηση οργάνου δηλαδή της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία για την έγκαιρη υποβολή προσφορών σύμφωνα με τους όρους της αρχικής διακήρυξης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) € 80.595,62 και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) € 100.000,00, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3669/08. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3614/2007, του Ν.4013/2011, του Ν.4129/2013, του Ν.3861/2010, του Ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 1.626,02

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης, και να προμηθευτούν το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 7/12/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 306/2015 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ύψους 500 € που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Ξανθής Αντωνοπούλου και απαλλάσσει την υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α) Εγκρίνει την Ανάληψη Υποχρέωσης ποσού 5.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015.
β) Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, στο όνομα της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου Φωτεινής Μπότη, ύψους 5.000,00€, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών μηνών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 309/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 5.000€ που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Φωτεινής Μπότη και απαλλάσσει την υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 165,67€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 Δεκ 2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (1) της συνημμένης απόφασης.
Β) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (2) της συνημμένης απόφασης.
Γ) Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα (3) της συνημμένης απόφασης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14 Δεκ 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 18 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ: Καθορισμός επί πλέον τ.μ. κοινοχρήστου χώρου περιπτέρων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το έτος 2015.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Τσουροπλής

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech