Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
19 Φεβ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑTΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ» προυπ. 17.772,54€ με ΦΠΑ 23%.

Κατάθεση των οικονομικών προσφορών (απαιτείται πτυχίο μελετητή Α ή Β΄ τάξης στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ κατηγ. 13) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, μέχρι τις 09:00 την 19η/02/2016, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Τηλ. 213 2027 112
Fax 213 2027 198

18 Φεβ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90, τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση πλαστικών Εμποδίων Στάθμευσης, σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Μαυραγάνη αριθ. 3, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.


Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Α) Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Εργασίες Επισκευών – Μονώσεων στο Κυλικείο του Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου». Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., παρουσιάζει συνολική δαπάνη 15.942,42 € (με Φ.Π.Α. 23%) και κλείνει με μείωση 65,57 € (ήτοι ποσοστό 0,0041%) από την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 1.591,85 €, από το ποσόν των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.
Β) Επιπλέον εγκρίνει παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 30 ημέρες λόγω ημερολογιακών ημερών αργίας (Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων) δυσμενών καιρικών συνθηκών και πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό έργο.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την παράταση προθεσμίας του έργου «συντήρηση δημοτικών κτιρίων» κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, (έως 13/02/2016), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει το από 18/01/2016 πρακτικό της κλήρωσης και ορίζει τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως κάτωθι:

1. Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Πρόεδρος
2. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως μέλος
3. Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως μέλος

Αναπληρωματικοί των ανωτέρω επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι:

1. Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός
2. Ξανθή Αντωνοπούλου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
3. Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2015», όπως συντάχθηκε από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε 121.418,88 € με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 98.714,54 € για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, της πρόβλεψης αναθεώρησης και 22.704,34 για Φ.Π.Α.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29374/04-12-15 αίτηση του αναδόχου του έργου «Β. & ΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε./ ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» που ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015», διάρκειας δύο (2) μηνών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 και οι οποίοι είναι οι εξής:
   Οικονομικοί περιορισμοί σε θέματα ρευστότητας, που δυσχεραίνουν τις εισαγωγές υλικών των βασικών προμηθευτών του έργου.
   Αύξηση των εργασιών λόγω έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Ορίζει αρμόδιο ελεγκτικό όργανο για την τήρηση των όρων λειτουργίας των παιδότοπων και συγκεκριμένα ορίζονται: από την Τεχνική Υπηρεσία η Παρασκευή Τσαρδακλή, από το Τμήμα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων η Χρυσούλα Σκύφτη και ο δημοτικός αστυνομικός Στριγγλής Γεώργιος.

 Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

18 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την κατανομή του ποσού των 54.108,71 € στις Σχολικές Επιτροπές Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως κάτωθι:

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή:        0,596 x 54.108,71 = 32.248,79  €
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή :     0,404 x 54.108,71 = 21.859,92 €
                                   ΣΥΝΟΛΟ :                                   54.108,71 €

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech