Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
11 Φεβ 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Αφού διερευνηθούν οι ακριβείς ανάγκες και των υπολοίπων σχολικών μονάδων, να πραγματοποιηθεί η παραγγελία αγοράς ηλεκτρικού εξοπλισμού από την εταιρία «T.B.S.s.a.-Sales Dept».


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

11 Φεβ 2016

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η παραχώρηση χρήσης μιας (1) αίθουσας του Νηπιαγωγείου συγκεκριμένα την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα από 27.1.2016, από τις 18:00 έως τις 20:00, προκειμένου να λειτουργήσει ομάδα Σχολής Γονέων υπό το συντονισμό και την επίβλεψη της οικογενειακής συμβούλου κ. Γκρέτας Τσανούλα.

Ο Σύλλογος Γονέων για το χρονικό διάστημα της χρήσης θα παραδίδει τον χώρο που χρησιμοποιεί έτοιμο προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσει σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85).


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

10 Φεβ 2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης , επί της οδού Βουτσινά 65 στην πλατεία Δημοκρατίας, στην Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, για δύο (2) ώρες το πρωί (προτεινόμενες ώρες 08:00 – 10:00) και για δύο ώρες το απόγευμα (προτεινόμενες ώρες 18:00 – 20:00), για τις λειτουργικές ανάγκες του εκεί λετουργούντος Φαρμακείου ( υπό τη Δ/νση της κας Χριστίνας Γκιούρδα). Η ανωτέρω παραχώρηση, θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με την παρέλευση του οποίου θα υπάρξει επανεξέταση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

10 Φεβ 2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης σε διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στον παράδρομο της Λεωφόρου Μεσογείων 234, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για δύο (2) ώρες το πρωί (προτεινόμενες ώρες 08:00 – 10:00) και για δύο ώρες το απόγευμα (προτεινόμενες ώρες 18:00 – 20:00), αποκλειστικά και μόνο για τις λειτουργικές ανάγκες του Φαρμακείου ( υπό τη Δ/νση των κ.κ. Γούναρη Ιωάννας και Αντωνιάδη Βίκτωρα). Η ανωτέρω παραχώρηση, θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με την παρέλευση του οποίου θα υπάρξει επανεξέταση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

10 Φεβ 2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει,

Τη χωροθέτηση Συστήματος έξι (6) Υπόγειων Κάδων Αποθήκευσης Απορριμμάτων, ως ακολούθως:

- Δύο (2) Κάδοι επί της οδού Κεραμεικού, στο πεζοδρόμιο, απέναντι από το Εμπορικό κέντρο, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κάδων.
- Δύο (2) Κάδοι επί της οδού Φανερωμένης αριθ. 2, στην ήδη διαμορφωμένη εσοχή για κάδους.
- Ένας (1) Κάδος επί της συμβολής Λεωφ. Περικλέους και Ευτέρπης, στην ήδη διαμορφωμάνη εσοχή για Κάδους.
- Ένας (1) Κάδος επί της Πλατείας στη συμβολή 25ης Μαρτίου και Αναστάσεως.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

08 Φεβ 2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την ανάθεση της "Προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων" στην εταιρεία «ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, αντί τιμής προσφοράς 57.412,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 13.204,76€, ήτοι συνολικά 70.616,76 €.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

08 Φεβ 2016

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10/02/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1.   Συζήτηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 2588/03.02.2016 αιτήματος με τίτλο «Βιαιοπραγίες Εναντίον Έφηβων Μαθητών».
2.   Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού 4ου τριμήνου 2015.
3.   Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016.
4.   Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), λόγω παραίτησης.
5.   Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.).
6.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα ¨συμβούλια (Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο) επιθεώρησης θεάτρων - κινηματογράφων έτους 2016¨, στο δήμο Παπάγου-Χολαργού.
7.   Ανανέωση μισθωτηρίου του επί της οδού Ελλησπόντου 1, Παπάγου, ακίνητο (ΚΕΠ - Παπάγου).
8.   Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού που βρίσκεται στην οδό Βερσή και Αλευρά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
9.   Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής.
10. Έγκριση Απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2015.
11. Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2016.
12. Έξοδα κηδείας αιρετών.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

05 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

05 Φεβ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των υπ’ αριθμ. 26/2015 και 27/2015 πρακτικών όπως αυτά καταγράφηκαν και τηρήθηκαν από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

04 Φεβ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 9/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Παραχώρηση αιθουσών στο 5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού.
Θέμα 2ο : Έγκριση δαπάνης αγοράς εξοπλισμού ηλεκτρικών συσκευών σε σχολεία.
Θέμα 3ο : Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση προέκτασης κιγκλιδωμάτων στο 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού.
Θέμα 4ο : Έγκριση δαπάνης ανακατασκευής πατώματος προαύλιου χώρου 5ου Δημοτικού Χολαργού.
Θέμα 5ο : Έγκριση δαπάνης για την αγορά καναπέδων στο 2ο Νηπιαγωγείο Παπάγου.
Θέμα 6ο : Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών σε σχολεία.
Θέμα 7ο : Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech