Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Έγκριση:

α. Την Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, με το ποσό των 24.880,00 €.

β. Την Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, με το ποσό των 40.096,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας


Την Έγκριση:

α. Της υπ’ αριθ. 62/5-12-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΔΟΠΑΠ), όπως αυτή αποτυπώνεται στην Εισήγηση.

β. Της Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΠΑΠ», όπως αυτή παρουσιάζεται στην ανωτέρω Απόφαση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Απαλλαγή του κ. Ιωάννη Μανάτου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1955/09-12-2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 50,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Απαλλαγή του κ. Εμμανουήλ Κονδύλη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1584/14-10-2022 χρηματικού εντάλματος ποσού 500,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την Άσκηση του Ενδίκου Μέσου της Έφεσης κατά της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της υπ’αριθ. 10917/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, Παναγιώτη Πούλιου και Αλκαίου Γεωργιάδη, στους οποίους δίνεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να ασκήσουν το αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο της Έφεσης και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, προς συζήτηση και υποστήριξη αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’ εκάστου κεχωρισμένως.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18823/26-9-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011307549, η οποία έχει τροποποιήσει την υπ’ αριθ. πρωτ. 22554/18-12-2020 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης» με παράταση χρονικής ισχύος, μείωση συμβατικών ποσοτήτων και αναπροσαρμογή τιμών σύμφωνα με τα εκάστοτε Δελτία Τιμών Καταναλωτή και συγκεκριμένα με τους εξής όρους:

1. Χρονική παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18823/26-9-2022 σύμβασης έως 31/12/2023

2. Μείωση συμβατικών ποσοτήτων κατά 25.000 λίτρα

3. Η τιμολόγηση των ειδών έως τις 6/01/2023 θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζει η υπ’ αριθ. πρωτ. 18823/26-9-2022 σύμβαση (ήτοι έως την αρχική ημερομηνία λήξεως της σύμβασης 6/01/2023 με τιμή μονάδας 0,95€+ΦΠΑ/λίτρο)

4. Η μηνιαία τιμολόγηση των ειδών κατά τη χρονική παράταση, ήτοι από 7/1/2023 και έως 31/12/2023 θα γίνεται σύμφωνα με την μηνιαία εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα τον υπολογισμό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών για κάθε μήνα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4965/22 ΦΕΚ 162 Α’ σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμών και το τρόπο υπολογισμού των νέων τιμών

5. Η εν λόγω χρονική παράταση και η σχετική τροποποιητική σύμβαση θα λήξει αυτόματα: α. Αν τελεσφορήσει ο νέος διαγωνισμός του Δήμου και υπογραφούν οι νέες συμβάσεις, β. Αν εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

 
04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την κατά παρέκκλιση προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένου τμήματος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 04/01/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/07/2023» (υπ’ αριθ. 64/2022 μελέτη με ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 22REQ011699505), καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 04/01/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/07/2023» (υπ’ αριθ. 64/2022 μελέτη με ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 22REQ011699505), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.692,65 € + (13%, 24%) ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 33.612,07 €.

Γ. Ορίζει ότι η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια να διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), και για το σκοπό αυτό θα οριστεί υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την κατά παρέκκλιση προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένου τμήματος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/01/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2023» (υπ’ αριθ. 57/2022 μελέτη με ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 22REQ011699263), καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/01/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2023» (υπ’ αριθ. 57/2022 μελέτη με ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 22REQ011699263), ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.009,50 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 16.960,74€.

Γ. Ορίζει ότι η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια να διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), και για το σκοπό αυτό θα οριστεί υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., ο οποίος θα προβεί σε αξιολόγηση των προσφορών και σύνταξη του σχετικού πρακτικού γνωμοδότησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. – τέως ΟΑΕΔ) για την απασχόληση 16.500 θέσεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

β. Την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, αιτήματος για την Απασχόληση ( στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος), τριών (03) ατόμων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, των εξής κλάδων και ειδικοτήτων :
 Δύο (2) άτομα ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου και
 Ένα (1) άτομο ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου.

γ. Την Εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και συγκεκριμένα στους κάτωθι κωδικούς:
 Κ.Α: 15.6041.0006, με τίτλο «Αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67» με το ποσό των 12.000,00 €,
 Κ.Α.: 10.6041.003 με τίτλο «Αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67» με το ποσό των 6.000,00 €,
 Κ.Α.: 15.6054.0007 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67» με το ποσό των 3.000,00 €,
 Κ.Α.: 10.6054.0005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67» με το ποσό των 1.500,00 €. Επίσης, θα εγγραφούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

04 Ιαν 2023

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Επιχορήγηση του Συλλόγου «Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος (ΕΡΚΕΤ)», με το ποσό των Χιλίων Πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €).

β. Την Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736.0001 του προϋπολογισμού τού οικονομικού έτους 2022 ποσού 1.500,00 €

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech