Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
25 Μαϊ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

1. Η έγκριση δαπάνης για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικότερη προσφορά και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους – προδιαγραφές:

Α. Περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών

Ενδεικτικά, οι εργασίες που θα ανατεθούν στον εξωτερικό συνεργάτη είναι οι κάτωθι:

• Έλεγχος εγγραφών εξόδων σχολικών μονάδων
• Εγγραφές εσόδων – εξόδων σχολικής επιτροπής
• Εκκαθάριση εσόδων από κυλικεία
• Παρακολούθηση Φορολογικών Υποχρεώσεων και Υποβολή Δηλώσεων.
• Σύνταξη Ετήσιου Απολογισμού

Β. Ενδεικτικός Τρόπος πληρωμής

Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται η δαπάνη του ποσού των 150,00€ πλέον ΦΠΑ ,η οποία θα καταβάλλεται μηνιαίως την τελευταία εργάσιμη του κάθε μήνα.

Η πληρωμή του θα γίνεται απευθείας από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα Αγλαΐα Σουρανή κατόπιν προσκόμισης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον Συνεργάτη.

2. Η εξουσιοδότηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κα Αγλαΐα Σουρανή για την υπογραφή της σύμβασης, με τον προαναφερόμενο Λογιστή, με διάρκεια σύμβασης από 01-06-2021 μέχρι 30-05-2023, με δυνατότητα ανανέωσης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος

Αγλαΐα Σουρανή

24 Μαϊ 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

1. Η αποδοχή της με αρ. 7603/27-4-2021 αίτησης της κας Βυτινιώτη Ηλέκτρας του Ανδρέα για παράταση της Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου για δύο (2) ακόμα έτη, ήτοι έως 30-06-2023, σύμφωνα με τον με αρ. 4795/16-4-2021 Νόμο (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) αρθρ. 49, παρ. 3.
2. Η τροποποίηση του με αρ. πρωτ 49/18-5-2018 συμφωνητικού «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ως προς τη διάρκειά του και για δύο (2) ακόμα έτη, ήτοι έως 30-06-2023, σύμφωνα με τον με αρ. 4795/16-4-2021 Νόμο (ΦΕΚ 62/Α/17-4-2021) αρθρ. 49, παρ. 3.

Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι συμφωνίες της από 28-03-2013 Σύμβασης και της με αρ. πρωτ. 49/18-5-2018 τροποποίησης μίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού εξακολουθούν και ισχύουν.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

24 Μαϊ 2021

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

1. Η έγκριση δαπάνης για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στον κ. Ρηγόπουλο Δημήτρη Αλέξη, Λογιστή Ά Τάξης – Φοροτέχνη και η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους – προδιαγραφές:

Α. Περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών

Οι εργασίες που θα ανατεθούν στον εξωτερικό συνεργάτη είναι οι κάτωθι:

• Μηνιαία μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων της σχολικής επιτροπής
• Παρακολούθηση Φορολογικών Υποχρεώσεων (σύνταξη και υποβολή διάφορων δηλώσεων).
• Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
• Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
• Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ή στοιχείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
• Εκκαθάριση εσόδων από κυλικεία
• Σύνταξη Ετησίου Απολογισμού.
• Εγγραφές και έλεγχος εγγραφών εσόδων εξόδων σχολικής επιτροπής.
• Έλεγχος εγγραφών εξόδων σχολικών μονάδων.
•Σωστή Λογιστική παρακολούθηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων και Νηπιαγωγείων, έχοντας την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.
• Φυσική παρουσία στη σχολική επιτροπή τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και επιπλέον όποτε κριθεί αναγκαίο.

Β. Τρόπος πληρωμής

Για τις ανωτέρω εργασίες εγκρίνεται η δαπάνη του ποσού των 300,00€ πλέον ΦΠΑ, η οποία θα καταβάλλεται μηνιαίως την τελευταία εργάσιμη του κάθε μήνα.

Η πληρωμή θα γίνεται απευθείας από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κα Γκούμα Αικατερίνη κατόπιν προσκόμισης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον Συνεργάτη.

2. Η εξουσιοδότηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κα Γκούμα Αικατερίνης για την υπογραφή της σύμβασης, με τον προαναφερόμενο Λογιστή.

Η Σύμβαση να έχει διάρκεια από 01-06-2021 μέχρι 30-05-2023, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

21 Μαϊ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/13-05-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 7/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Ψήφισμα για τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
3. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση της δυνατότητας προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ. - 4067/2012 - άρθρα 10 & 15 - ΦΕΚ Α΄ 79/09-04-2012).

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2021.
5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης γραφείων (1) και (2) μαρμαρικών εργασιών στο Κοιμητήριο Παπάγου.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πάρκων σκύλων Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

iv. ΓΕΝΙΚΑ
7. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 8439/2021 αιτήματος δημοτών και κατοίκων, σχετικά με το έργο ανάπλασης της οδού Βουτσινά.
8. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση χώρου διενέργειας αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αλεβιζάτου 64-66 και του αδιέξοδου Αλεβιζάτου 58, 60 & 62 της Κοινότητας Παπάγου, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (δεξιά πλευρά οδού Γρεβενών).
12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος της Κοινότητας Χολαργού.
13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (παράδρομος Λ. Μεσογείων 276) στην Κοινότητα Χολαργού.
14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παλαμά έναντι) στην Κοινότητα Χολαργού.
15. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παπαφλέσσα) στην Κοινότητα Χολαργού και μεταφοράς θέσης.

Χολαργός, 21.05.2021

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

21 Μαϊ 2021

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Δευτέρα 24/5/2021 έως Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

21 Μαϊ 2021

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Δευτέρα 24/5/2021 έως Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

20 Μαϊ 2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μέσω Τηλεδιάσκεψης, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του ΥΠ.ΕΣ, την 24η Μαϊου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.
Θέμα 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αλεβιζάτου 64-66 και του αδιέξοδου Αλεβιζάτου 58-60-62 της Κοινότητας Παπάγου, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
Θέμα 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με παραχώρηση χώρου για τη διενέργεια αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Θέμα 4ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με κατάργηση θέσης περιπτέρου (παράδρομος Λ. Μεσογείων 276).
Θέμα 5ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παλαμά έναντι).
Θέμα 6ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παπαφλέσσα) και μεταφοράς θέσης.
Θέμα 7ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος.
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη Απόφασης, σχετικά με Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Οχήματος Α.μ.Ε.Α.
Θέμα 9ο: Λήψη Απόφασης επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.
Θέμα 10ο: Λήψη Απόφασης επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.
Θέμα 11ο: Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παραχώρηση/Σύσταση Οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

20 Μαϊ 2021

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει,

Α) Η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως εξής:

Β) να εξουσιοδοτήσουν την Πρόεδρο να υποβάλει τον απολογισμό στην οικονομική επιτροπή για την έγκρισή του.

 

Η Πρόεδρος

Σουρανή Αγλαϊα

18 Μαϊ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
 2. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 3. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 6. Τα άρθρα 170 , 171 και 172 του Ν  4412/2016, περί προσωρινής παραλαβής, χρόνου        υποχρεωτικής συντήρησης και οριστικής παραλαβής έργου.
 7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

            1)  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018-2019”,  Προϋπολογισμού  550.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ο Διευθυντής και ο επιβλέπων του έργου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Δευτέρα   24 Μαΐου   2021 και ώρα 9:00, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διενεργήσει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων), που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Α)         Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:

            για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και

Β)         για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Κων/νος Κωνστάντιος

Ηλεκτρολογος Μηχανικός

18 Μαϊ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
 2. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 3. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 6. Τα άρθρα 170 , 171 και 172 του Ν  4412/2016, περί προσωρινής παραλαβής, χρόνου        υποχρεωτικής συντήρησης και οριστικής παραλαβής έργου.
 7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

            1) «Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού», προϋπολογισμού €  7.192,00

            2) «Εργασίες συντήρησης περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού», προϋπολογισμού €  5.000,00

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ο Διευθυντής και ο επιβλέπων του έργου. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

 

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Δευτέρα   24 Μαΐου   2021 και ώρα 9:00, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διενεργήσει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων), που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

 Α)        Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:

            για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και

Β)         για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 Κων/νος Κωνστάντιος

Ηλεκτρολογος Μηχανικός

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech