Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
08 Οκτ 2015

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει ομόφωνα,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, της οδού Υμηττού 88, στον κ. Φραγγεδάκη Αντώνιο, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.


Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

08 Οκτ 2015

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει ομόφωνα,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, της οδού Πυθαγόρα 15, στην κ. Δέσποινα Αντωνακάκη, λόγω μη προσκόμισης του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

08 Οκτ 2015

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει,

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο), που λειτουργεί με την υπ΄αρ. 16961/30.07.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, υπό τη διεύθυνση της κας ΑΝΝΑΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗ του Εμμανουήλ, το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Υμηττού 26 & Ελ. Βενιζέλου στη Δημοτική Κοινότητα

Χολαργού, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Παράλληλα εγκρίνει την παράταση λειτουργίας της, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 75/02.04.2015 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού ως ακολούθως :
1) Τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Πέμπτη) η λειτουργία μουσικής παρατείνεται κατά δύο (2) ώρες, ήτοι κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 24:00 ώρα, κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 01:00 πρωινή.
2) Κατά τις ημέρες Παρασκευή (βράδυ Παρασκευής), Σάββατο (βράδυ Σαββάτου) και Κυριακή (βράδυ Κυριακής), τις επίσημες αργίες και τις παραμονές των επισήμων αργιών καθώς και την περίοδο 18 Δεκεμβρίου - 8 Ιανουαρίου, παρατείνεται μέχρι την           03:00 πρωινή, για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02:00 πρωινή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
4) Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
5) Κατά τις επιτρεπόμενες ώρες εκπομπής μουσικής, η μέγιστη (Α) ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db (Α), όπως καθορίζεται από το χαρακτήρα της περιοχής όριο.
6) Η ένταση ήχου πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα και η οποία δεν θα ξεπερνά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα 80 db (Α) μέσα στο κατάστημα.
7) Θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
8) Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής και παραγωγής θορύβου έξω από το κατάστημα.

 

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

02 Οκτ 2015

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 07/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθεί και αποφασιστεί το κάτωθι θέμα της Ημερησίας Διατάξεως:

1.Έγκριση στρατηγικού σχεδίου του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού για τη δημοτική περίοδο 2014 - 2019.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

01 Οκτ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) την Πέμπτη 1/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της εργασίας.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

30 Σεπ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κοιμητηρίου της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) μηνιαίως ως πρώτη προσφορά.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-10-2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων, τηλ. 2132002846-895), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

30 Σεπ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 1/10/2015 έως και Δευτέρα 5/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της εργασίας - υπηρεσίας.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη: τηλ. 213 2027192, Κωνστάντιος Κωνσταντίνος 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

30 Σεπ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 1/10/2015 έως και Δευτέρα 5/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη: τηλ. 213 2002864, Ν. Χατζάκης

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

29 Σεπ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Τρίτη 29/9/2015 έως και Πέμπτη 1/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ε. Τσαούση

29 Σεπ 2015

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Τρίτη 29/9/2015 έως και Πέμπτη 1/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech