Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
05 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 Την εισήγηση της Προέδρο 
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11815/21-6-2022 Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ.
22554/18-12-2020 σύμβασης με την Εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ», για αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής γάλακτος.

β. Την Αύξηση της συμβατικής τιμής Γάλακτος , της ανωτέρω Σύμβασης, κατά ποσό 23.154,58 €, το οποίο αποτελεί αύξηση συμβατικού αντικειμένου περίπου κατά 10,708%.

γ. Τη διαμόρφωση της Τελικής Συμβατικής Δαπάνης (κατόπιν της Τροποποίησης), στο ποσό των 239.389,93 €.

δ. Η αναπροσαρμογή τιμής να έχει έναρξη ισχύος σύμφωνα με ότι θα ορίζει η τροποποιητική σύμβαση, σε κάθε περίπτωση κατόπιν ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ και ημερομηνία λήξεως τις 06/01/2023 (όπως ορίζει η αρχική υπ’ αριθ. πρωτ. 22554/18-12-2020 σύμβαση εκτός και αν πραγματοποιηθεί χρονική παράταση), σύμφωνα και με το υπ’αριθ. πρωτ. 11737/20-6-2022 αίτημα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο από την ανάδοχο Εταιρία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με δ.τ. «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».

ε. Καθώς το τελικό ποσό της τροποποίησης άρα και το τελικό ποσό της τροποιητικής σύμβασης θα εξαρτηθούν από το χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου της εν λόγω διαδικασίας και από τα τιμολόγια που θα έχουμε δεχθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, τα αντίστοιχα τελικά ποσά δύναται να διαφέρουν από τους παραπάνω υπολογισμούς (β & γ) αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τα υπερβαίνουν.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

05 Ιουλ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο εν σώματι στην κηδεία.
3. Να κατατεθεί δάφνινο στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
4. Η ταφή να γίνει με Δημοτική δαπάνη.
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

05 Ιουλ 2022

Καλείστε τη Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα διά περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Αντώνιου Πολύδωρα.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα (04-07-2022) και ώρα 12:30 το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για τη ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από τη ψηφοφορία) ή τυχόν απόψεις σας επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που δεν αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα θα θεωρηθείτε απόντες.

Χολαργός, 04.07.2022

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

03 Ιουλ 2022

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου , σύμφωνα με το οριζόμενα στην παρ. 5 του Άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου Θέματος :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη μετατροπή τμήματος της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 20, από χώρο πρασίνου (παρτέρια), σε πλακόστρωτη οδό, λόγω δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων και εισόδου επί του ακινήτου.

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

03 Ιουλ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί με Φυσική Παρουσία (διά Ζώσης), την 6η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1ος Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2021.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παράβολων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Νο 597/2022 για πληρωμή παράβολων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού .
ΘΕΜΑ 5ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή Δωρεών.
ΘΕΜΑ 7ο : Εγκριση της Β΄Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας

29 Ιουν 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (9.017,28 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12022128 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 494/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΖΟΞΩΞ1-Π2Χ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 οικ. έτους 2022 και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2023.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12022128 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία έως την Τρίτη 05/07/2022 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

  1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
  2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»
  3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:

  • ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
  • ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12022128 μελέτης
  • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 

 Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κ. Α. Πολίτης, τηλ. 2132002887 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

28 Ιουν 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 5/06-06-2022, 6/20-06-2022 και 7/20-06-2022 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π), σχετικά με τις παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις υπ’ αριθ. 4/2022, 5/2022 και 6/2022 αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και με την υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

28 Ιουν 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την μονομερή παράταση της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Μπλέσσα 24, για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών και μηνιαίο μίσθωμα 1.350,00€, μετά τη διεξαγωγή δύο δημοπρασιών για μίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες απέβησαν άγονες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3130/2003.

Παράλληλα στο χρονικό αυτό διάστημα της ανωτέρω παράτασης μίσθωσης, ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα διεξάγει εκ νέου δημοπρασίες μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech