Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
08 Μαϊ 2021

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SELF ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVΙD-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κας Α. Καλπάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2021  έως και ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

29 Απρ 2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διά Περιφοράς, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του ΥΠ.ΕΣ, την 7η Μαϊου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ο : Προσωρινή Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου, για την ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων, στο πλαίσιο στήριξης των Τοπικών Επιχειρήσεων, λόγω των Μέτρων κατά της Διασποράς του COVID 19.
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη Απόφασης, επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραστεί ο Δήμαρχος στην εξόδιο ακολουθία.
2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντα.
4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραστεί ο Δήμαρχος στην εξόδιο ακολουθία.
2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντα.
4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την αποδοχή της τρίτης παράτασης του συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι τις 28-02-2023, με αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 4 της σχετικής σύμβασης και
2. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου, για την πράξη με τίτλο «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» Δήμου Παπάγου - Χολαργού, μέχρι τις 28-02-2023, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της σχετικής σύμβασης και
2. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να επικοινωνήσει ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, με την οικογένεια του εκλιπόντα, προκειμένου να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντα.
3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης, την αναγκαιότητα παραμονής των δώδεκα (12) εργαζομένων [δέκα (10) στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και δύο (2) στο Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηριών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού], οι οποίοι έχουν ενταχθεί τα προηγούμενα χρόνια ως συμβασιούχοι και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Πρόκειται για τους κάτωθι εργαζόμενους με τις ειδικότητες τους και την ημερομηνία της αρχικής τους πρόσληψης: 

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις με τις αναφερόμενες ειδικότητες.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης:

1. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού, (κατ’ άρθρο 2 του ν. 4674/2020), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα (Β) της παρούσης.
2. Τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελούν οι (άρθρο 78 παρ. 2 Ν. 4548/2018):

Δήμος Παπάγου - Χολαργού
1 Μιχάλης Χατζής Δημοτικός Σύμβουλος - Χημικός Μηχανικός, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2 Δέσποινα Παπαδογεωργάκη Δικηγόρος, εκτελεστικό μέλος
3 Οδυσσέας Μανουσέλης Φυσικός Αναλυτής, εκτελεστικό μέλος
4 Αθανάσιος Χαρακτινιώτης Δικηγόρος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5 Ιωάννης Κρασσάς Αντιστράτηγος ε.α., μέλος
6 Ανδριανή Τσαγκανού - Τζουάνου Τουριστικός Επιχειρηματίας, μέλος
7 Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιστράτηγος ε.α., μέλος

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
8 Νικόλαος Ζερβός Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
9 Δημήτριος Ζεγγίνης Διευθύνων Σύμβουλος
10 Χαράλαμπος Μπονάτσος Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11 Μαρία - Χριστίνα Παλαιολόγου Δημοτική Σύμβουλος, μέλος
12 Ελένη Παναγιωτοπούλου Δημότης, μέλος
13 Ερωτόκριτος Νεόφυτος Δημότης, μέλος
14 Χρήστος Παπαευαγγελίου Δημότης, μέλος

15 Λουκία Κεφαλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, μέλος

3. Τη διαπίστωση της εγγραφής στον προϋπολογισμό του Δήμου του ποσού των 100.000,00 ευρώ, όπως προβλέπεται στο εδάφιο Δ της παρ. 2 του άρθρου 5 του σχεδίου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (συνολικού μετοχικού κεφαλαίου 200.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 100.000,00 ευρώ αντιστοιχούν στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού), το οποίο και θα καταβάλει κατά τους όρους του προαναφερομένου σχεδίου καταστατικού ο Δήμος, ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2021, με Κ.Α. 10.7515.0001.
4. Το υποβληθέν σχέδιο Καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα (Α) της παρούσης.
5. Tην παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο προκειμένου:

I. να προχωρήσει στη διαδικασία σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού να προβούν σε τυχόν βελτιώσεις για την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του καταστατικού,
II. να εκπροσωπεί εφεξής τις μετοχές του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

6. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς την δικηγόρο Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου, για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες και την καταβολή σχετικών εξόδων, (ενδεικτικά έκδοση ΑΦΜ, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. κ.λπ.), υπογράφοντας για το λόγο αυτό κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικά.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech