Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
26 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, το Στρατηγικό Σχέδιο (Α΄ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2019 - 2023, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

21 Απρ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων απέναντι από τους χώρους στάθμευσης του ακινήτου επί της οδού Αριστοφάνους 4α, όπως αυτοί φαίνονται στα διαγράμματα τα οποία προσκόμισε η ενδιαφερομένη.

Η σήμανση της απαγόρευσης απέναντι από την είσοδο – έξοδο των χώρων στάθμευσης θα γίνει με σήματα P-40, στην αρχή και το τέλος κάθε θέσης, και κίτρινη διαγράμμιση. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου θα προμηθευτούν τα ειδικά σήματα στάθμευσης, τα οποία θα τοποθετηθούν από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

21 Απρ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος επί της οδού Ικαρίας κατά μήκος του ακινήτου στο οποίο διαμένει ο αιτών.

Η σήμανση της απαγόρευσης θα γίνει με μέριμνα και έξοδα του ενδιαφερόμενου. Η απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων θα γίνει με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος και θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης Ρ39 καθώς και Πρ4α (αρχή ισχύος Ρ39) & Πρ4γ (τέλος ισχύος Ρ39) στη δεξιά πλευρά.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

21 Απρ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων) στις ακόλουθες θέσεις:
1. Συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Β. Μελά (επί του δεξιού πεζοδρομίου της οδού Β. Μελά στον αριθμό 15).
2. Συμβολή των οδών Αγ. Τριάδος και Αθ. Διάκου (και επί των δύο πεζοδρομίων της οδού Αθ. Διάκου).
3. Συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Βελισσαρίου (και επί των δύο πεζοδρομίων της οδού Βελισσαρίου – βόρεια γωνία).
4. Συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Κουντουριώτου (επί του αριστερού πεζοδρομίου της οδού Κουντουριώτου – βόρεια γωνία).
5. Συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Σερίφου (επί του αριστερού πεζοδρομίου της οδού Σερίφου). με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

21 Απρ 2021

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

- Την αλλαγή της θέσης του καθρέφτη (στροφή) επί της οδού Υμηττού, ώστε να διευκολύνεται ηορατότητα των οχημάτων που έρχονται από την οδό Κοκκόλα και έχουν σήμα «STOP».

- Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Υμηττού, στη συμβολή με την οδό Κοκκόλα, κατά μήκος της πρόσοψης του γωνιακού οικοπέδου προκειμένου να διευκολύνεται και η ορατότητα των οδηγών επί της οδού Υμηττού.

- Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Κοκκόλα, από την οδό Σαρανταπόρου ως την οδό Υμηττού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και την είσοδο και έξοδο οχημάτων από τους χώρους στάθμευσης. Η απαγόρευση αυτή θα γίνει με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων τύπου “Π”, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 345/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας όμως υπόψη την υφιστάμενη δενδροφύτευση επί του πεζοδρομίου.

Η Πρόεδρος

Γκούμα Αικατερίνη

16 Απρ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09-04-2021 (ΦΕΚ 1441/τ.Β΄/10-04-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 3/2021 και 4/2021.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
4. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

• Κοινότητα Παπάγου
α. Λάσκου 53 και Βερσή,
β. Λάσκου 18,
γ. Κορυτσάς 63 και Μελπομένης,
δ. Λάρνακος 23,
ε. Καραλή 43,
στ. Φραγκογιάννη και Βλαχάβα.

• Κοινότητα Χολαργού
α. Ερατούς 9,
β. Ερατούς 11,
γ. Σερίφου 13-15,
δ. Ξανθίππου 81 και Ερατούς.

iv. ΓΕΝΙΚΑ
5. Έγκριση του Σχεδίου Απολογισμού Δράσης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2020.
6. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 23/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης οχημάτων, στο Άλσος Κρήτης της Κοινότητας Παπάγου.
7. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 24/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ικαρίας & Πυθαγόρα 20).
8. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 25/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 4α).

Χολαργός, 16.04.2021

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

16 Απρ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε κτίρια του Δήμου Παπάγου Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 64.850,02 € (εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ & δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021080 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Υπηρεσιών) (CPV 90911200-8).

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα το ΚΑ 10.6274.0001 και πρόβλεψη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021 και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 27/04/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/04/2021 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του καθαρού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.045,97 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα ενός (1) έτους.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

16 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΘ5ΩΞ1-715) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την νέα μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Ανδριανουπόλεως της Κοινότητας Παπάγου (κατόπιν του υπ’ αριθ. ΔΟΥ/120/24-01-2020 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), όπως αναλύεται στο σκεπτικό της εισήγησης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

16 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν υιοθετεί τις παραπάνω προτάσεις που πρότεινε ο Επικεφαλής της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου» κος Περικλής Ζήκας, σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

16 Απρ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Υιοθετεί την πρόταση που πρότεινε η Δημοτική Αρχή, στηρίζοντας την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σχετικά με την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην Κοινωφελή εργασία, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα:

 Παράταση του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της χώρας.
 Έγκαιρη έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας έτους 2021-2022, με προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης τον Μάιο του 2021.
 Να μην αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελουμένων του προγράμματος στον επόμενο κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς ή νησιωτικούς Δήμους, δεδομένης της δυσκολίας εύρεσης εργασιακού δυναμικού.
 Η διάρκεια των οκτάμηνων συμβάσεων που συμβλήθηκαν για τις ανάγκες των Δήμων κατά την περίοδο του κορωνοιού, να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, για τη συζήτηση θεμάτων των Ο.Τ.Α., αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech