Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
08 Ιαν 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 8α του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 79 Ν. 4530/2018.
2.Την παρ. 10 εδ. β΄ του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 107 Ν. 4530/2018.
3.Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017).

γνωστοποιούμε ότι:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017) Απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του κατωτέρω έργου:

1.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» Προϋπολογισμού 600.000,00 €

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13/01/2020 και ώρα 09:00 μέσω της ιστοσελίδας (mimed.ggde.gr).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αριθ. 881/2018 (αριθ. πρωτ. 12228/01-06-2018) Απόφαση Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
1.Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2.Μυρτώ-Ελένη Φρουζάκη, ΔΕ Διοικητικών, εγγεγραμμένη χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ., υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι οι ηλεκτρονικές κληρώσεις και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών διενέργειάς τους.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


O Προϊσταμένoς Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Κωνστάντιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

07 Ιαν 2020

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 9η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός),για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του από 27/12/2019 πρακτικού κλήρωσης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020-2021» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρακτικού 1 του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών και Χαρτιού Εκτυπώσεων».
ΘΕΜΑ 3ο : Εξειδίκευση πίστωσης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής
Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

16 Δεκ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 16/2019 και 17/2019 Ειδικής Συνεδρίασης.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
3. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ104 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κατόπιν παράτασης ισχύος αυτού.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».
6. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού».
7. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
v. ΓΕΝΙΚΑ
10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας.
11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Εθν. Αντιστάσεως 14).
13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Γρεβενών 15).

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

13 Δεκ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση των επιτροπήων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
9.1
1.Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης, προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Δημήτρης Άνθης)

2.Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογης οδων Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ
προϋπολογισμού. 70.000,00€ (Επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

3. Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Παρασκευή Τσαρδακλή)

 

 

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Διευθύντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Α) Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών

13 Δεκ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό
Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα καιώρα 09.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στην Κοινότητα Χολαργού (Εθν. Αντιστάσεως 14).
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στην Κοινότητα Χολαργού (Γρεβενών 15).
ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιχάλης Τράκας

13 Δεκ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 με ένα ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 55 κ.μ., δύο (2) κλειστών φορτηγών και ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

CPV: 34138000-3, 34223300-9, 34136000-9, 34921100-0 και Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 10/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 16/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ.
Συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ:
Για την ομάδα Ι: 82647 (Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού (τράκτορα) 6Χ4 με ένα ημιρυμουλκούμενο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 55 κ.μ.,),
Για την ομάδα II: 82648 (Προμήθεια δύο (2) κλειστών φορτηγών) και
Για την ομάδα III: 82649 (Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 539.945,60€ και αναλύεται ως εξής: Ομάδα Ι: 269.997,60€, ομάδα II: 47.988,00€, Ομάδα III: 221.960,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2019 με αντίστοιχη πρόβλεψη για το έτος 2020 (ΚΑ 20.7132.0007, 30.7132.0001, 35.7132.0002, 35.7131.0006).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2019133 μελέτη. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ για κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

13 Δεκ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί ως εξής: α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, για τα καύσιμα β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα λιπαντικά.

CPV: 09134200-9, 09132100-4, 24951100-6, 24950000-8, 09135100-5 και Κωδικό NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 9/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 15/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. (συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε: 82498 και για την ομάδα ΣΤ: 82505).

Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης) αναλύεται ως εξής: Ομάδα Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: 1.261.080,00€, Ομάδα Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΗΜΟΥ: 137.268,00€, Ομάδα Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΚΜΕΠΑ: 3.720,00€, Ομάδα Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε.: 5.580,00€, Ομάδα Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε.: 22.320,00€, Ομάδα ΣΤ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ: 55.527,20€.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.485.495,20€ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2019192 συνολική μελέτη, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2019-2022 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑ 15.6641.0002, 20.6641.0006, 35.6641.0002, 45.6641.0002, 10.6641.0002, 15.6641.0001, 20.6641.0010, 30.6641.0001, 35.6641.0001, 45.6641.0001, 50.6641.0001, 10.6641.0001, 15.6643.0001).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2019192/2019 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ και μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης) προϋπολογισθείσας δαπάνης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης 50% για το έτος 2022 ως προς τα υγρά καύσιμα.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

Supply Department
Municipality Papagou - Xolargou

Tel : +30 213 2002800
Fax: +30 210 6513840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

12 Δεκ 2019

Ανακοίνωση κλήρωσης διενέργειας διαγωνισμού

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για την στέγαση Νηπιαγωγείου» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε εφαρμογή της με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» ΦΕΚ 226Α ́ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011, (ΦΕΚ226/Α ́/27-10-2011),
2. Την αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011),
3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11), και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
4. Την αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»),
5. Τις διατάξεις των άρθρων 117 και 221 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο 6 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 09:15 πμ, στα γραφεία της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα διενεργηθεί κλήρωση – μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο, διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο, που θα τους ανατεθεί, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου – για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)».
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η πρ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων μηχανικός.

09 Δεκ 2019

 Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων, έτους 2019».

 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. A. Φάρκωνας) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 16 Δεκεβρίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Πληροφορίες: κ. Φάρκωνας 213 – 2027 122

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

 

Supply Department

Municipality Papagou - Xolargou

 

14 Νοε 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Πολίτη Αλέξη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Πολίτης 213 – 2002887-889


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech