Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
28 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 6/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), σχετικά με την παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», για το έτος 2021, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως και 30-07-2021, στα κάτωθι σχολικά συγκροτήματα:
 Στα 2ο-3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου,
 επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες και αύλειος χώρος και για την περίοδο 01-07-2021 έως 15-07-2021.
 Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού,
 δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες και αύλειος χώρος και για την περίοδο 01-07-2021 ως και 30-07-2021.
 Στο 1ο Γυμνάσιο Παπάγου και 1ο Λύκειο Παπάγου,
 επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, το κλειστό γυμναστήριο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες και αύλειος χώρος και για την περίοδο 14-07-2021 έως 30-07-2021.
Το πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Ωράριο λειτουργίας: 07:30-15:30.
Ωράριο προσέλευσης: 07:30-08:30.
Εκτέλεση προγράμματος: 08:30-14:00 και Ωράριο αποχώρησης: 14:00-15:30.
Δεκτά παιδιά στο πρόγραμμα: Γεννημένα από 01-01-2010 ως 31-12-2015.
Επιπλέον θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του covid-19.
Το πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο υλοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών του Δήμου για τη στήριξη της οικογένειας και των εργαζόμενων γονέων. Σκοπό έχει να προσφέρει στα παιδιά εκτός από ασφαλή φύλαξη και δημιουργική απασχόληση ψυχαγωγία, γνώση μέσα από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, αλλά με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών τους δυνάμεων. Το πρόγραμμα από ψυχολογικής άποψης λειτουργεί ως μια διαφορετική ανάπαυλα στην καθημερινή τους πραγματικότητα που έχει σκοπό να τα ξεκουράσει και να τα ανανεώσει. Τα παιδιά σήμερα έχουν ανάγκη από την αναβάθμιση της ψυχαγωγίας τους, την καλλιέργεια αξιών, τη διατήρηση της παράδοσης και φυσικά της επαφής τους με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

28 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 5/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχολικού έτους 2021-2022 και συγκεκριμένα:
1. την ίδρυση παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, με λειτουργία ενός (1) τμήματος, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Αναστάσεως 92,
2. την ίδρυση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, με λειτουργία δύο (2) τμημάτων, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο που μισθώνει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Μπλέσσα 24,
3. την ίδρυση παραρτήματος του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, με λειτουργία ενός (1) τμήματος, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο που μισθώνει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Ναυαρίνου 19,
4. την ίδρυση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, με λειτουργία ενός (1) τμήματος, το οποίο θα στεγαστεί στο σχολικό συγκρότημα των 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 119, στην αίθουσα 1 του ισογείου του Γ’ κτιρίου, διασφαλίζοντας και την ύπαρξη των απαραίτητων χώρων υγιεινής, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης θα βαρύνουν τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92 - ΠΑΠΑΓΟΥ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 2 ΜΠΛΕΣΣΑ 24 - ΠΑΠΑΓΟΥ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 119 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

27 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της εισήγησης, τη μίσθωση των Δημοτικών χώρων:
 Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού «Κτήριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη» (Λ. Περικλέους 55 - Χολαργός),
 Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου «Κτήριο Δημάρχου Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη» (Αναστάσεως 90 Παπάγου),
 Αθλητικό Κέντρο Παπάγου Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη (Νευροκοπίου),
 Αθλητικό Κέντρο Χολαργού Αντωνίου Πολύδωρα (τέρμα οδού Σύρου - Χολαργός),
για τη λειτουργία υποδομών wifi - προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των πολίτων στη δωρεάν λήψη υπηρεσιών wifi, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Cosmote - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, με αναδρομική ισχύ από την 1η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 και λήξη την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών.
2. το ετήσιο μίσθωμα [για τα τέσσερα (4) ανωτέρω σημεία], να οριστεί από την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 και θα αναπροσαρμόζεται κατά 1% το έτος.
3. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, προκειμένου να υπογράψει την σύμβαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

27 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κου Δημητρίου Οικονόμου από την κα Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση, ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

27 Ιουλ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 8/2021 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

21 Ιουλ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 50 του
Ν. 4782/2021 την μελέτη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 20.159,17€ πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021112 μελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 550/19-7-2021 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 45.7413.005.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη Συγγραφή υποχρέωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12021112 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την 30/07/2021 και ώρα: 14:00.

20 Ιουλ 2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Διά Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού , την 23η Ιουλίου 2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη Απόφασης επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.
Θέμα 2ο : Λήψη Απόφασης επί Αιτημάτων Παράτασης Ταφής.
Θέμα 3ο : Παραχώρηση – Σύσταση Οικογενειακού Τάφου, στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιχάλης Τράκας

19 Ιουλ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22-05-2021 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/22-05-2021), προκειμένου να συζητήσουμε και να γνωμοδοτήσουμε τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
• Διαβούλευση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
https://www.dpapxol.gov.gr/anoixtes/item/8412-topiko-sxedio-diaxeirisis-aporrimmaton-dimou-papagou-xolargou.html
• Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού περιόδου 2019-2023.
https://www.dpapxol.gov.gr/e-politis/2015-07-30-06-33-27/diavouleusi/item/8208.html
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00, με τον ίδιο τρόπο της τηλεδιάσκεψης.

Χολαργός, 28.05.2021
Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Νικόλαος Κουκής

19 Ιουλ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/14-07-2021 (ΦΕΚ 3112/τ.Β΄/14-07-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ενημέρωση για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Λήψη απόφασης περί Σύμφωνης Γνώμης και Ανάληψης Κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, μετά την παραλαβή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε.
4. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2021.
6. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Εξέταση αιτημάτων για αναστολή ετήσιας αναπροσαρμογής μισθωμάτων.
8. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (Ι), στην Κοινότητα Παπάγου.
9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2021.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.
11. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά της Α’ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.
12. Γνωμοδότηση για τη στέγαση του νεοϊδρυθέντος 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού και διάθεση αιθουσών στα συστεγαζόμενα σχολεία (3ο Νηπιαγωγείο και παράρτημα 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού) εντός του σχολικού συγκροτήματος.
13. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Ιματιοθήκης Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
iv. ΓΕΝΙΚΑ
14. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 57/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

 

19 Ιουλ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/14-07-2021 (ΦΕΚ 3112/τ.Β΄/14-07-2021), προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/01/2021 - 30/06/2021).


Χολαργός, 16.07.2021
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech