Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 04/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΕΙΩΞ1-6Θ0) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με την μετατόπιση θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 125-127 & 25ης Μαρτίου, στην οδό Αναστάσεως 129 & 25ης Μαρτίου 2, Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), ιδιοκτησίας κου Λάμπρου Λαμπρόπουλου. Τα έξοδα μεταφοράς του περιπτέρου στη νέα θέση επί των οδών Αναστάσεως 129 & 25ησ Μαρτίου 2 Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, θα αναλάβει προσωπικά ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, κατόπιν συναίνεσης και δέσμευσης του ιδίου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 05/2018 (ΑΔΑ: 69ΑΓΨΞ1-ΠΚ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, μετά την αριθ. πρωτ. 34698/27-12-2017 αίτηση της ιδιοκτήτριας του, περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, εφόσον η παρούσα θέση, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας και βαδισιμότητας. Η θέση του κενωθέντος περιπτέρου όμως θα διατηρηθεί και θα μετατοπιστεί σε νέα θέση και σε καταλληλότερο σημείο που θα υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και εφόσον εγκριθεί από την Τροχαία. 

 Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

20 Απρ 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 03/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΨ΢ΨΞ1-036) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Υμηττού 85 & Μ. Μπότσαρη) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, μετά την αριθ. πρωτ. 29501/09-11-2017 αίτηση της ιδιοκτήτριας του, περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, εφόσον η παρούσα θέση, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, βαδισιμότητας και διαφύλαξης των ορίων των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Η θέση του κενωθέντος περιπτέρου όμως θα διατηρηθεί και θα μετατοπιστεί σε νέα θέση και σε καταλληλότερο σημείο που θα υποδείξει η Δ/νςη Σχετικών Υπηρεσιών και εφόσον εγκριθεί από την Τροχαία.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

18 Απρ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Συντήρηση αγωγών και φρεατίων κοινοχρήστων χώρων, έτους 2018».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Φάρκωνα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,  από Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 έως Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30,  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

18 Απρ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου:
9.1 Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας – Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ (Ανάπλαση οδού Φανερωμένης) προϋπολογισμού 10.458,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Παρασκευή Τσαρδακλή)

Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.


Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

17 Απρ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 20/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα: «Οικονομικός απολογισμός έτους 2017».

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

17 Απρ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευής Τηλεφωνικών Κέντρων Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,  από Τρίτη 17 Απριλίου 2018 έως Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30,  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

17 Απρ 2018

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,  από Τρίτη 17 Απριλίου 2018 έως Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, από τις 08:30 έως τις 14:30,  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

16 Απρ 2018

Λόγω αδυναμίας των περισσοτέρων μελών του συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής να παραστούν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Τετάρτης 4/4/2018, η Συνεδρίαση θα αναβληθεί.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), την Τρίτη 10/4/2018 και ώρα 18:00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης της υπ΄αριθμ. 31/30.04.2018 πρόσκλησης σε Συνεδρίαση, ήτοι:

Θέμα 1ο: Οικονομικός απολογισμός έτους 2017
Θέμα 2ο: Κατανομή πιστώσεων στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

16 Απρ 2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 16 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς τo Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (συμβολή Μιλτιάδου και Ασπασίας).
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού σχετικά με την έγκριση των δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με την Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ι. Ναού της Παναγίας Φανερωμένης στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την έγκριση της Μελέτης για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με τη Διεύρυνση του πεζοδρομίου στην διάβαση πεζών επί της οδού Φειδίου 12 (έξωθεν 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Αρβανίτη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech