Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
01 Ιουν 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

την αποδοχή της με αριθ. 11443 από 18-5-2016 αίτησης του κ. Βαρυπάτη Ιωάννη του Σπυρίδωνος, η καταγγελία της με αριθμ. 36 από 01-09-2014 σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του δήμου Παπάγου - Χολαργού καθώς και η κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ της Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

31 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

 

I. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

 

II. ΔΗΜΟΤΗΣ

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ

 

III. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
«Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

ΘΕΑΝΩ ΚΟΤΣΩΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ LIONS "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ"

ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΑΧΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΘΗ ΛΟΥΚΑ - ΤΡΙΚΟΥΚΗ

ΑΧΧΙΛΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» ΠΑΠΑΓΟΥ

ΒΑΝΑ ΞΕΝΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΣΠΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩ»

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Η ΦΟΙΒΗ»

ΜΑΙΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ"

ΑΝΝΑ ΚΟΥΣΙΟΡΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΛΕΝΑ - ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΪΤΣΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

 

IV. ΔΗΜΟΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

 • ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΟΣ

 • ΗΛΙΑΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ

 

V. ΔΗΜΟΤΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΛΚΑΣ

 • ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ

 • ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

31 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τη συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού” με κωδικό MIS 5002017 και συγκεκριμένα:

 

 1. τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, αποτελούμενος από τους:

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Διεύθυνση / Τμήμα

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

 

Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολικής,

Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας

των Φύλων και Εθελοντισμού

Γεωργία Παγώνη

ΠΕ Διοικητικού

Πρ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Μαρία Σταματάκη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Πρ. Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού και για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίηση της πράξης ή μέχρι την τροποποίησή της με άλλη όμοια απόφαση. Οποιαδήποτε απόφαση άλλου οργάνου που ρυθμίζει το θέμα ανακαλείται.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

31 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως ακολούθως:

Επισυνάπτεται η απόφαση (εμπεριέχει τον Κανονισμό Λειτουργίας).

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

31 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει την παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά - Ασπασίας - Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», μετά από αίτηση της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» ως αναδόχου του έργου, κατά τρεις μήνες για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

31 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Την έγκριση του από 02.05.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως:

 

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2015

προϋπολογισμού 12.562,19€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

Πρόεδρο:

Αναστασία Χριστοπούλου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτή:

Δήμητρα Καφέ - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αθηναίων

Μέλος_1:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

 1. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2015

προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)

Πρόεδρο:

Στυλιανός Βαλής - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Αναπληρωτή:

Γεώργιος Παπαγεωργίου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος_1:

Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Αρχιμήδης Φάρκωνας - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

31 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Ορίζει ως τακτικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Γεώργιο Τσουροπλή και ως αναπληρωματικό μέλος τον κο Βασίλειο Σιαμάνη, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

31 Μαϊ 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου των 1ου Δ.Σ. Χολαργού (Περικλεούς 53),καθώς επίσης δύο (2) αιθουσών για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ισόγειο του κτηρίου και των W.C. του σχολείου για τη λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου από 17-6-16 ως 5-9-16 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για την απογευματινή και βραδινή προβολή.

Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω αίτημα δεν περιλαμβάνεται το κυλικείο.

Ο φορέας αναλαμβάνει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και να παραδώσει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές,  να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και να αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενηθούν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει :

Tην απολύμανση των τουαλετών από εξειδικευμένο συνεργείο, που θα παραδώσει στους διευθυντές των σχολείων το ανάλογο πιστοποιητικό και θα αποδώσει στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας του συγκροτήματος χρηματικό ποσό ανάλογο των εσόδων του. Σε περίπτωση που θα αλλαχθούν οι κλειδαριές θα φροντίσει να παραδώσει σε συγκεκριμένο πρόσωπο της σχολικής επιτροπής Π.Ε. ή στη διευθύντρια του σχολείου αντικλείδι.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

31 Μαϊ 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει:

Την παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού για την διενέργεια φιλανθρωπικού παζαριού (bazaar) και συγκεκριμένα για τις ημερομηνίες 4 και 5 Ιουνίου 2016. με την προϋπόθεση ότι ο χώρος θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θα αποκατασταθούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσει σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85)

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

30 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τη δαπάνη και την ανάληψη σχετικής πίστωσης για την πραγματοποίηση των κάτωθι εκδηλώσεων του Δήμου:

 1. τετραήμερο εκδηλώσεων στο υπαίθριο θέατρο του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού και στο Άλσος Χολαργού (25ης Μαρτίου & Ευριπίδου), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 1.300,00 ευρώ (ηχητική και φωτιστική κάλυψη).
 1. εκδήλωση προς τιμή των εθελοντών καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (μικρή δεξίωση), η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ. 
 1. έξοδα εκτύπωσης προγραμμάτων και αφισών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 15.6473.0001, μέχρι του ποσού των 100,00 ευρώ.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech