Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
22 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

 

 1. Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560, σύμφωνα με το σχέδιο.
 2. Το σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560, σύμφωνα με το σχέδιο.
 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.

 

Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 5042/08-03-2017 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 προϋπολογισμού 243.360,00€, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, τη συγκρότηση μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 και συγκεκριμένα:

 

 1. τη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και θα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, αποτελούμενος από τους:

 

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Διεύθυνση / Τμήμα

Γεωργία Παγώνη

ΠΕ Διοικητικού

Πρ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Μαρία Σταματάκη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Πρ. Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Άννα Τσιρογιάννη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

Ο Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» θα λειτουργήσει για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίηση της πράξης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Σεπ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 11/2017 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

22 Σεπ 2017

Θέμα:
Επιστροφή εγγύησης 300€  λειτουργίας του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παπάγου
στον προηγούμενο μισθωτή κ. Κουρεμπή Αναστάσιο.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

 

 1. Την Σύμβαση Μίσθωσης και Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου μεταξύ της 3ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου και του Κουρεμπή Αναστάσιου (ΑΦΜ 074112276), καθώς και τις ανανεώσεις αυτής.
 2. Το με Α.Π. 219/30-8-2017 Πρακτικό του Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου.
 3. Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου".

 

Εισηγείται

Την έγκριση της επιστροφής του ποσού της εγγύησης λειτουργίας του κυλικείου ύψους 300€ στον προηγούμενο μισθωτή του κυλικείου, κύριο Κουρεμπή Αναστάσιο, μέσω μεταφοράς του ανωτέρω ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στον λογαριασμό του τελευταίου.

 

Αποφασίζεται

Η έγκριση της επιστροφής του ποσού της εγγύησης λειτουργίας του κυλικείου ύψους 300€ στον προηγούμενο μισθωτή του κυλικείου, κύριο Κουρεμπή Αναστάσιο (με ΑΦΜ 074112276), μέσω μεταφοράς του ανωτέρω ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στον λογαριασμό του τελευταίου.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

22 Σεπ 2017

Θέμα :
Εξουσιοδότηση διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων
στην τράπεζα
EFG Eurobank και έκδοση χρεωστικής κάρτας για τον κάθε λογαριασμό.

          Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου".
 2. Την υπ’ αριθμ. Φ.32/11330/28-7- 2017 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας».

 

Εισηγείται:

Την εξουσιοδότηση των κάτωθι διευθυντών για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων τους στην τράπεζα EFG Eurobank καθώς και την έκδοση χρεωστικής κάρτας για κάθε λογαριασμό.
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ

Κοσμάτου Αγγελική

1ο Γυμνάσιο Παπάγου

Γιώργας Λάμπρος

1ο Λυκειο Παπάγου

Πάντος Σωτήριος

1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Σχιστού Ιφιγένεια

1ο Λύκειο Χολαργού

Παπανδρέου Ανδρέας

2ο Γυμνάσιο Χολαργού

Αγγελόπουλος Ιωάννης

2ο Λύκειο Χολαργού

 

Αποφασίζεται

 

Η εξουσιοδότηση των παραπάνω διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείων στην τράπεζα EFG Eurobank και έκδοση χρεωστικής κάρτας για τον κάθε λογαριασμό.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

22 Σεπ 2017

 

Θέμα:
Έγκριση των Πρακτικών των προηγούμενων Συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


          Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης»
 3. Τα πρακτικά της 3ης,4ης,5ης,6ης και 7ης Συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 4. Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου".

Εισηγείται

Την έγκριση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού όπως αναφέρονται παρακάτω:

Συνεδρίαση

Ημερομηνία Διεξαγωγής

24/05/2017

24/05/2017

26/06/2017

18/7/2017

28/7/2017

 

όπως αυτές έχουν συνταχθεί και επικοινωνηθεί στα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.
 

Αποφασίζεται

Η έγκριση των πρακτικών των ανωτέρω Συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

22 Σεπ 2017

Θέμα :
Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου.

 

 

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρίθμ. 12 / 2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου
 2. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης»
 4. Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου"

Εισηγείται

Την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου, όπως παρατίθεται παρακάτω:

"Στου Παπάγου  και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου σήμερα 30/ 08 / 2017 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11.00π.μ. συνήλθε η Επιτροπή  για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρίθμ. 12 / 2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου και  που αποτελείται από τους κ.κ:

 1. Γιώργα Λάμπρο, Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου
 2. Μιχαήλ Τράκα, Πρόεδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε.
 3. Καζάκου Νικόλαου, Πρόεδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Λυκείου Παπάγου.

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και άνοιξε τις σφραγισμένες προσφορές τους, συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Μόρια από την προσφορά

Μόρια από προϋπηρεσία

Μόρια από πολυτεκνική ιδιότητα

Μόρια από μονογονεϊκή ιδιότητα

Μόρια από επιμόρφωση ΕΦΕΤ/ΕΟΠΠΕΠ

Σύνολο

1

Σταυρόπουλος Σπυρίδων

Απόσυρση της προσφοράς λόγω κατακύρωσης διαγωνισμού άλλου κυλικείου

2

Ζερτοπούλης Ιωάννης

115,54

8

0

0

2

125,54

3

Μάτσουκα Κωνσταντίνα

79,2

0

0

0

0

79,2

4

Παυλόπουλος Ανδρέας

77

0

0

0

0

77

5

Τριανταφύλλου Δημήτρης 

42

0

0

0

0

42

6

Κουλούκης Λεωνίδας

44

0

0

0

1

45

7

Γκίντζος
Ανδρέας

62

0

0

0

0

62

8

Κουρεμπής Αναστάσιος

116,2

8

0

0

1

125,2

9

Ρεβεζίκας Δημήτριος 

52,2

0

0

0

0

52,2

 

Από τις πιο πάνω προσφορές των πλειοδοτών προκύπτει πως ο κ. Ζερτοπούλης Ιωάννης του Αναστασίου, ΑΦΜ: 137694004 ∆ΟΥ:ΙΖ Αθηνών έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια ήτοι 125,54 μόρια και επομένως πρέπει να του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός."

 

Αποφασίζεται 

Η έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

19 Σεπ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.
3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
6. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
7. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
    9.1 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2015 προϋπολογισμού 12.562,19€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)
    9.2 Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων 2015 προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπουσα Ξανθή Αντωνοπούλου)
    9.3 Επισκευή μόνωσης λεκάνης Μεγάλου Πάρκου προϋπολογισμού 5.999,99€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
    9.4 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων προϋπολογισμού 79.581,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
    9.5 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2015 προϋπολογισμού 180.000,00€ με Φ.Π.Α. (Επιβλέπων Α. Φάρκωνας)
Στα μέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται η Δ/ντρια και οι επιβλέποντες των έργων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:

Α) για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού σύμβουλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου έργου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.


Χριστίνα Βασσάλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

18 Σεπ 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 22/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα 1ο: Αλλαγή οικονομικών υπολόγων σε σχολεία.
Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής προκήρυξης διαγωνισμού εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων στις ορισθείσες μονάδες του Δήμου.


Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

14 Σεπ 2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 02.10.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθεί ο Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (έτους 2016) και η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech