Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
14 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου» κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Άλσους Χολαργού» κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου» κατά δεκαπέντε (15) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου  Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

14.094.557,80

9.864.040,73

69,98

9.776.331,21

69,36

99,11

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

557.753,69

436.119,94

78,19

383.187,72

68,70

87,86

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

244.400,00

103.029,83

42,16

103.029,83

42,16

100,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

4.050.000,00

2.695.454,55

66,55

2.678.812,97

66,14

99,38

04

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

1.699.883,88

1.004.034,76

59,06

986.074,39

58,01

98,21

05

Φόροι και εισφορές

411.500,00

332.110,59

80,71

331.935,24

80,66

99,95

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7.032.602,38

5.285.001,06

75,15

5.285.001,06

75,15

100,00

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

98.417,85

8.290,00

8,42

8.290,00

8,42

100,00

1

Έκτακτα έσοδα

3.925.855,06

317.951,22

8,10

285.005,95

7,26

89,64

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

169.988,08

54.126,07

31,84

54.126,07

31,84

100,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3.374.066,98

106.145,00

3,15

106.145,00

3,15

100,00

14

Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες

28.500,00

23.099,57

81,05

23.099,57

81,05

100,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

180.100,00

60.181,40

33,42

53.804,10

29,87

89,40

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

173.200,00

74.399,18

42,96

47.831,21

27,62

64,29

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

1.972.711,00

2.183.537,25

110,69

1.648.024,64

83,54

75,47

21

Τακτικά έσοδα

1.750.711,00

1.787.607,10

102,11

1.488.140,72

85,00

83,25

22

Έκτακτα έσοδα

222.000,00

395.930,15

178,35

159.883,92

72,02

40,38

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2.866.718,60

2.950.087,03

102,91

103.168,18

3,60

3,50

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

2.866.718,60

2.950.087,03

102,91

103.168,18

3,60

3,50

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

3.571.270,00

2.097.547,59

58,73

2.095.642,09

58,68

99,91

41

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

3.555.270,00

2.092.064,79

58,84

2.090.159,29

58,79

99,91

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

16.000,00

5.482,80

34,27

5.482,80

34,27

100,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

11.108.894,91

11.108.894,91

100,00

11.108.894,91

100,00

100,00

                                                                                                          Σύνολα εσόδων

37.540.007,37

28.522.058,73

75,98

25.017.066,98

66,64

87,71

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

       ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

18.760.769,67

17.384.657,06

92,66

11.629.508,99

61,99

11.717.408,65

11.209.151,45

59,75

96,39

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.277.144,83

7.264.144,83

99,82

5.081.112,67

69,82

5.058.485,95

5.013.328,71

68,89

98,67

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

947.242,16

810.599,14

85,57

379.887,32

40,10

359.802,18

349.149,88

36,86

91,91

62

Παροχές τρίτων

2.231.758,04

1.870.138,34

83,80

1.072.066,38

48,04

1.018.871,96

925.707,05

41,48

86,35

63

Φόροι - Τέλη

455.200,00

453.500,00

99,63

206.312,71

45,32

209.612,71

209.612,71

46,05

101,60

64

Λοιπά γενικά έξοδα

822.140,00

463.060,14

56,32

235.130,23

28,60

208.728,73

162.241,48

19,73

69,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

758.000,00

758.000,00

100,00

616.495,78

81,33

479.577,26

479.577,26

63,27

77,79

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

706.600,00

627.838,05

88,85

288.402,80

40,82

275.487,56

261.330,91

36,98

90,61

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

5.558.684,64

5.133.376,56

92,35

3.749.635,52

67,46

4.106.376,72

3.807.737,87

68,50

101,55

68

Λοιπά Έξοδα

4.000,00

4.000,00

100,00

465,58

11,64

465,58

465,58

11,64

100,00

7

Επενδύσεις

11.041.038,83

4.701.123,22

42,58

1.245.556,56

11,28

1.181.687,31

1.012.442,02

9,17

81,28

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

2.799.272,96

1.225.769,31

43,79

422.070,79

15,08

403.160,80

399.077,48

14,26

94,55

73

Έργα

7.336.921,97

2.951.958,35

40,23

791.318,36

10,79

746.359,10

581.197,13

7,92

73,45

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

904.843,90

523.395,56

57,84

32.167,41

3,56

32.167,41

32.167,41

3,56

100,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

7.729.222,06

4.938.710,66

63,90

3.382.667,30

43,76

3.183.876,60

2.960.831,09

38,31

87,53

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1.314.554,66

1.314.554,66

100,00

1.209.951,79

92,04

1.044.112,37

838.855,11

63,81

69,33

82

Αποδόσεις

3.645.195,00

3.624.156,00

99,42

2.172.715,51

59,60

2.139.764,23

2.121.975,98

58,21

97,66

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

2.769.472,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

8.976,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                         Σύνολα δαπανών

37.540.007,37

27.024.490,94

71,99

16.257.732,85

43,31

16.082.972,56

15.182.424,56

40,44

93,39

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τέλος Προηγούμενου έτους

Προηγούμενο τρίμηνο

2ο Τρίμηνο 2017

Μεταβολή %

1

2

3

3/2

A

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.541.397,78

4.184.759,64

4.690.890,49

12,09

1

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

2.873.243,70

3.237.558,39

3.507.796,85

8,35

2

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Λοιπές απαιτήσεις

668.154,08

947.201,25

1.183.093,64

24,90

B

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.897.285,48

10.439.227,13

9.519.235,89

-8,81

1

Ταμείο

400,00

400,00

400,00

0,00

2

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

10.896.885,48

10.438.827,13

9.518.835,89

-8,81

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8.994,15

-1.227.287,74

-1.227.287,74

0,00

1

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

-6.393,62

-6.393,62

0,00

2

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

8.994,15

-1.220.894,12

-1.220.894,12

0,00

3

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3/2

A

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

5.913.552,81

5.913.552,81

5.913.552,81

0,00

1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

5.913.552,81

5.913.552,81

5.913.552,81

0,00

2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

0,00

B

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.437.107,20

1.601.646,70

1.505.327,53

-6,01

1

Προμηθευτές

1.073.018,40

1.081.563,40

1.226.620,28

13,41

2

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

56.939,60

7.589,05

-104.506,88

-1.477,07

3

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

57.759,69

28.082,35

16.874,23

-39,91

4

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

249.389,51

484.411,90

366.339,90

-24,37

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

10.830,87

-393.284,99

-392.201,70

-0,28

1

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

-27.653,99

-26.570,70

-3,92

2

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

10.830,87

-365.631,00

-365.631,00

0,00

3

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01-01-2017 έως 30-09-2017, ανήλθαν στο ποσό των 25.017.066,98€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 15.182.424,56€.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2017 - 2018», βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201761 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 309.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α., όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, με το ποσό των 6.000€ για το έτος 2017 και σε αντίστοιχους για το ποσό των 303.000€ του 2018.

 

K.A. ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

10.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6263.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

19.900,00€

6263.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00 €

2.900,00€

6263.0003

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

50,00€

950,00€

6263.0004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

50,00€

9.950,00€

15.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6263.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

24.900,00€

6263.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

4.900,00€

6263.0003

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

1.400,00€

6263.0004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

50,00€

14.950,00€

20.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

6263.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

200,00€

49.800,00€

6263.0003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

100,00€

9.900,00€

6263.0004

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

2.900,00€

6263.0005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2.600,00€

12.400,00€

30.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6263.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

1.900,00€

6263.0003

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

9.900,00€

6263.0004

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

900,00€

6263.0005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.000,00€

9.000,00€

35.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6263.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

49.900,00€

6263.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

14.900,00€

6263.0003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

4.900,00€

6263.0004

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

1.400,00€

45.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

6263.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

24.900,00€

6263.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

4.900,00€

6263.0003

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

1.900,00€

6263.0004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

14.900,00€

50.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

6263.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

50,00€

4.950,00€

6263.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

50,00€

950,00€

6263.0003

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

50,00€

950,00€

6263.0004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

100,00€

1.900,00€

ΣΥΝΟΛΟ:  

6.000,00€

303.000,00€

(Ο Δήμος ενδέχεται να μην εξαντλήσει το ποσό των συμβάσεων από τον εν λόγω Διαγωνισμό, καθώς θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες συντηρήσεις - επισκευές που θα προκύψουν).

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών», βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017193 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 117.180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 για το ποσό των 1.000,00€ ενώ θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2018 για το ποσό των 116.180,00€.

 

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παράταση του συμφωνητικού μίσθωσης έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας, του περιπτέρου επί της συμβολής της Λ. Μεσογείων 264 και της οδού Πυθαγόρα στην εκμισθώτρια κα Ελένη Τσουκαλά, ήτοι έως την 15η Νοεμβρίου 2020, όπως προβλέπεται με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4483/2017 και με το ίδιο μίσθωμα που είχε οριστεί στο από 16.11.2010 ιδιωτικό συμφωνητικό.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 167/2017 (ΑΔΑ: 7ΖΝΨΟΛΝ6-6ΝΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε η Δ΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

12 Δεκ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ την πρόταση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας "Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παπάγου - Χολαργού" σχετικά με την κατάργηση της εγκυκλίου υπ΄ αριθ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016, που επιβάλλει τη διδασκαλία της «Θεματικής Εβδομάδας» με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα», στον τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο «Έμφυλες Ταυτότητες».

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

16 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με τις κυκλοφοριακής ρυθμίσεις, για την οδό Αγ. Τριάδος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα:

  • Η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αγ. Τριάδος μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Αθ. Διάκου, με κατεύθυνση προς τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος, με στόχο τη μείωση του αριθμού των προσβάσεων στον εν λόγω κόμβο και κάτι συνέπεια τη μείωση των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση αυτό είναι συμβατό με την οργάνωση κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή,
  • κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο τον κόμβο καθώς και στη σύμβολο της οδού Ευριπίδου, για την εφαρμογή της μονοδρόμησης

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech