Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
16 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, ως ακολούθως :

 

Α. Για κάλυψη θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών 
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΔΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα - δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμευμένες)

α/α

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

 

Β. Για κάλυψη θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμευμένες)

α/α

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 2.

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

1

 

Τα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

16 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου επιφανείας 240τμ στο Οικοδομικό Τετράγωνο 180-181 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, ατελώς, για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης της άδειας χρήσης, με απόφαση Δημάρχου, στον Ιερό ναό Αγίας Σκέπης και Αγίου Αλεξάνδρου, αποκλειστικά για τις ενοριακές του ανάγκες.

Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, είναι επίπεδος και χωρίς βλάστηση, ευρίσκεται σε χώρο αστικού πρασίνου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στο επικλινές χαμηλοθαμνώδες / δενδρώδες τμήμα του, νοτιοδυτικά του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίου Αλεξάνδρου, προσβάσιμος μέσω προ πολλού κατασκευασμένης από σκυρόδεμα σκάλας. Είναι πλήρως οριοθετημένος, μη επιτρεπομένης της επέκτασής του.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

16 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 

  1. την σύσταση Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»,

  2. την προσχώρηση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»,

  3. την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, προκειμένου να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account),

  4. τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και την χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην εν λόγω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

 

  1. την κοπή και εκρίζωση των τεσσάρων (4) ελαιοδέντρων, στην οδό Βελισσαρίου και Ναυαρίνου 17Α στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 27403/16-11-2016 αιτήσεως της κας Ειρήνης Μπράβου.

 

  1. το κλάδεμα ενός υψηλού κυπαρισσιού (20μ.), το οποίο εγκυμονεί κίνδυνους από ακραία καιρικά φαινόμενα με δεδομένη την παρουσία των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ παραπλεύρως, ώστε το ύψος του να μειωθεί στο μισό (στα 10μ. περίπου) επί της οδού Καραλή 55 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 26133/01-11-2016 αιτήσεως της κας Αικατερίνης Κακάζη.

 

  1. την απομάκρυνση μόνο δύο (2) πεύκων στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Ι. Θεολόγου 28 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 27561/17-11-16 αιτήσεως του κου Νικόλαου Κορασίδη, που αιτείται την κοπή τεσσάρων (4) πεύκων, λόγω των φθορών που έχουν προκαλέσει στην πλακόστρωση καθώς και εντός της ιδιοκτησίας του.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» κατά τριάντα (30) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» κατά εξήντα (60) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων, έτους 2013», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την 80/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό δαπάνης 600.000,00€ με 23% Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτηκε με αριθ. πρωτ. 8532/26-03-2014, για ποσό των 484.666,38€ (με Φ.Π.Α. 23%) και με προθεσμία κατασκευής τους έντεκα (11) μήνες.

Περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 26-02-2015, η τελική επιμέτρηση εργασιών υπογράφτηκε στις 26-06-2015 και με τελικό ποσό πιστοποιήσεων 471.795,85€ με Φ.Π.Α. 23%.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 28.017/23-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Δημιουργία αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας στη στάθμη -1, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90)», με ανάδοχο τεχνική κατασκευαστική εταιρεία «ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούμενη από τον κο Αλέξανδρο Κυπριάνο.

Το έργο περαιώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 13-05-2015, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 11-08-2015 και με τελικό ποσό 10.277,70€ με το Φ.Π.Α.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την 23η Νοεμβρίου 2016, από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 22-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και τις αποφάσεις 337/2015 (ΑΔΑ : 7ΨΓΖΩΞ1-ΗΚΑ) και 271/2016 (ΑΔΑ : Ω248ΩΞ1-7Ω0) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 28.201/25-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2016», με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.», εκπροσωπούμενη από τον κο Δημήτριο Σφελάγγη.

Το έργο περαιώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 17-07-2016, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 09-09-2016 και με τελικό ποσό 11.665,14€ με το Φ.Π.Α.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την 25η Νοεμβρίου 2016, από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 22-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και την απόφαση 271/2016 (ΑΔΑ : Ω248ΩΞ1-7Ω0) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

15 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 28.202/25-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου : «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με ανάδοχο την τεχνική εργοληπτική εταιρεία «Δ. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», εκπροσωπούμενη από τον κο Δημήτριο Σφελάγγη.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-09-2016, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 20-09- 2016 και με τελικό ποσό 11.703,83€ με το Φ.Π.Α.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την 25η Νοεμβρίου 2016, από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 22-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και την απόφαση 271/2016 (ΑΔΑ : Ω248ΩΞ1-7Ω0) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech