Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα της συνημμένης απόφασης.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων, για την κάλυψη των ακόλουθων εκδηλώσεων του Δήμου:
1. Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας με την καθηγήτρια κ. Μαρία Ευθυμίου - Ποσό μέχρι 500,00 € για ηχολήπτη, ανθοδέσμη και αφίσες, το οποίο θα εξειδικευτεί στον Κ.Α.15.6473.0001.
2. Ημέρες συλλόγων - Ποσό μέχρι 1.500,00 € για αγορά ή ενοικίαση απαραίτητων υλικών, αφισών κλπ, το οποίο θα εξειδικευθεί στον Κ.A 15.6473.0001.
3. Ημερίδα για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας - Ποσό μέχρι 300,00 € για έξοδα ηχολήπτη, αφισών και πλακετών, το οποίο θα εξειδικευθεί στον Κ.A 15.6473.0001.
4. Εκδήλωση σε συνεργασία με το ΙΔΙΣΜΕ για την σχολή της Χάλκης - Ποσό μέχρι 250,00 € για έξοδα ηχολήπτη, πλακετών ανθοδέσμης και αφισών, το οποίο θα εξειδικευθεί στον Κ.A 15.6473.0001.
5. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΠΑΠΑΓΟ - Ποσό μέχρι 2.500,00 € για έξοδα εκτύπωσης προγραμμάτων, αφισών, πλακετών, ηχολήπτη κλπ, το οποίο θα εξειδικευθεί στον Κ.A 15.6473.0001.
6. Εκδήλωση με θέμα το γυναικείο μαστό ( ο Οκτώβριος είναι μήνας κατά του Καρκίνου του μαστού) - Ποσό μέχρι 200,00 € για ηχολήπτη, ανθοδέσμες κλπ το οποίο θα εξειδικευθεί στον Κ.A 15.6473.0001.
7. Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. - Ποσό μέχρι 1.000,00 € το οποίο θα εξειδικευθεί στον Κ.A 15.6473.0001.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την έγκριση της Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ’ αρ. 137 /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.
Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό.
Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων.
Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015, όσον αφορά στην αύξηση του ΚΑΕ 15.7411.0007 προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ο.Τ. 155Α επί της συμβολής των οδών Εθνικής Άμυνας 25, Λάρνακας και Αυλώνας της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», από το ποσό των 250.000,00 € σε 335.200,00 €, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Η συνολική δαπάνη των 335.200,00 € θα κατανεμηθεί ως εξής : 250.000,00 € στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και 85.200,00 € στο 2016.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

α. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 134/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
β. Την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθμ. 26646/27-8-2014 τρέχουσας σύμβασης με την ατομική επιχείρηση-πρατήριο υγρών καυσίμων SILK OIL της Ελένης Μίχα, μέχρι και τρεις μήνες, ήτοι έως 27/11/2015.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ’ αριθ. πρωτ. 15201/26-6-2015 αίτηση της «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2015 καθώς υπήρξαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ. Είναι ενδεικτικό ότι λόγω μετατόπισης δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ Μ.Τ. και του Ο.Τ.Ε. η έναρξη εργασιών στην οδό Αναστάσεως έγινε στις 4/5/2015 ενώ ήταν προγραμματισμένη την 1/12/014.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση,
Α)  τον από 21-7-2015 συγκριτικό πίνακα εργασιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη του      συγκριτικού πίνακα εργασιών παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης και διαμορφώνεται σε € 20.878,02 με Φ.Π.Α.
Β) την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως ότου είναι δυνατή η προμήθεια και τοποθέτηση των εισαγόμενων ειδών που περιέχονται στη σύμβαση του αναδόχου.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου και των στοιχείων Ισολογισμού, του 2ου τριμήνου 2015, σύμφωνα με την εισήγηση.
Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01/04/2015 έως 30/06/2015, ανήλθαν στο ποσό των 12.946.599,01 € και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 8.080.367,11 €.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την Τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

21 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Την έγκριση για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Προγράμματος για την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας, με τον τίτλο : «ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ – ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», βασικοί άξονες του οποίου θα είναι οι :
1. Επανασύσταση και επαναδραστηριοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων.
3. Επανατοποθέτηση των φυλάκων του Δήμου με βάση τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.
4. Προτεραιότητα στην προστασία και ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Για το σκοπό αυτό θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων,         εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου μας με εποχούμενη καθημερινή περιπολία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η εν λόγω υπηρεσία θα λειτουργήσει πιλοτικά για ένα έτος με στόχο την περαιτέρω επέκτασή της, και στόχος είναι να ξεκινήσει άμεσα τον     ερχόμενο Σεπτέμβριο.
5. Επαναλειτουργία συστημάτων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις και προγραμματισμός της εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
6. Καταγραφή και αποτύπωση των αναγκών για την ενίσχυση φωτισμού της πόλης και εντός του 2016, έναρξη έργων ενίσχυσης του ηλεκτροφωτισμού.
7. Ενεργοποίηση και λειτουργία του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς και αρμόδιους φορείς.
8. Διεκδίκηση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών τμημάτων Παπάγου και Χολαργού με στόχο την βελτίωση της αστυνόμευσης της περιοχής, και ανάληψη πρωτοβουλιών για την να επικούρηση του έργου των Αστυνομικών                 Τμημάτων, με δράσεις όπως η χρήση διαθέσιμων εγκαταστάσεων του Δήμου για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και η επισκευή των αστυνομικών οχημάτων από υπηρεσίες του Δήμου.
9. Διεκδίκηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την εφαρμογής του θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech