Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
03 Φεβ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η
οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του
ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 8η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
π.μ., , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 43ης Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2ο : Εξειδίκευση Πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προεκτιμώμενων αμοιβών
476.068,00 € με τον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης περί Ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο
«ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2023» και γνωμοδότηση για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή Αιτήματος Ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο “Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και
διαδρομών πεζοπορίας” (MIS 5190260).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

27 Δεκ 2022

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου , την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18.30, για συζήτηση επί του ακόλουθου Θέματος:

ΘΕΜΑ : Υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Καθορισμό Σημείων Τοποθέτησης Υπαίθριων Διαφημίσεων, στην Κοινότητα Παπάγου.

Η Πρόεδρος
Μαρία Δημάκου

20 Δεκ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει επαναληπτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, για την παραχώρηση, μίας (1) θέσης μετά περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, επί της Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 158 (στον παράδρομο πλησίον του σταθμού «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» του ΜΕΤΡΟ) στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για την προκήρυξη από την ιστοσελίδα ή από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου (Αναστάσεως 90,Παπάγου στον ημιόροφο ,πληροφορίες 213 2027 142-161 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η επαναληπτική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όροφος).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου (Περικλέους 55 στο Χολαργό) στο ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 12:30μμ (λόγω των αργιών που ακολουθούν) και εν συνεχεία θα διαβιβαστούν στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για έλεγχο.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου - Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

07 Δεκ 2022

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/21, την προμήθεια «Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.210,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 20.100,40€, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12022213 μελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 2261/2022 Απόφαση Δημάρχου Πολυετούς δαπάνης σε βάρος των ΚΑ 10.6641.0002, 20.6641.0010, 35.6641.0001, 45.6641.0001, 50.6641.0001 προϋπολογισμού 2023.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12022213 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 9/12 και ώρα: 14:30

03 Δεκ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η
οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του
ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.,
, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών των 35ης και 36ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπ’ αρίθ.1827/2022 ταχυδρομικών τελών
ΘΕΜΑ 4Ο : Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
ΘΕΜΑ 5ο : Επιχορήγηση συλλόγου «Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος (ΕΡΚΕΤ)
ΘΕΜΑ 6ο : Ένταξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α. – τέως ΟΑΕΔ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-
67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/01/2023 ΕΩΣ
ΚΑΙ 31/12/2023»» με εφαρμογή της παρέκκλισης του αρ. 6 παρ. 10 του Ν.4412/2006, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 57/2022 μελέτη του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
22REQ011699263 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 04/01/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/07/2023» με
εφαρμογή της παρέκκλισης του αρ. 6 παρ. 10 του Ν.4412/2006 , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/2022 μελέτη
του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. με ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 22REQ011699505 και έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης .
ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 18823/26-9-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV011307549, η οποία έχει
τροποποιήσει την υπ’ αριθ. πρωτ. 22554/18-12-2020 σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης», με παράταση χρονικής
ισχύος, μείωση συμβατικών ποσοτήτων και αναπροσαρμογή τιμών σύμφωνα με τα Δελτία Τιμών
Καταναλωτή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης 

03 Δεκ 2022

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 22/2022 έκτακτης, 23/2022 και 24/2022 ειδικής.
2. Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 24116/02-12-2022 αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων και έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με το σύνολο των αναγκών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» και εκλογή Αντιπροέδρου.
4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχετικά με την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση μελέτης για το σχεδιασμό, ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
6. 6η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
8. Ένταξη του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
9. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 47/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση σχεδίου καταστατικού για την ίδρυση και λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. Απολογισμός 28ου Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού.
vi. ΓΕΝΙΚΑ
11. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 87/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Χολαργός, 02.12.2022
Η Πρόεδρος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

02 Δεκ 2022

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12021204 μελέτη του Δήμου.

CPV: 39293400-6, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 10/01/2023 και ώρα 14:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 12/01/2023 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 178300).

Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση € 700.000,00 (χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής) στον ΚΑ 15.7135.0019 για το έτος 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €202.286,00 (από έσοδα του Δήμου) θα περιληφθεί στον αντίστοιχο κωδικό του π/υ του έτους 2024, λόγω του ότι η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εννέα (9) μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και προβλέπεται να λήξει στο έτος 2024. Αναλυτικότερα, έχει προβλεφθεί πίστωση, € 700.000,00 για το 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 202.286,00 για το έτος 2024. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 2172/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011641283, ΑΔΑ: 9Ψ8ΩΩΞ1-Α7Υ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023-2024 σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0019.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (14.553,00 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002913/842/841/859.

 

Τμήμα Προμηθειών
Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Tel : +30 213 2002 841/842/859/913
Fax: +30 210 651 38 40
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.dpapxol.gov.gr

01 Νοε 2022

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12022040 μελέτη του Δήμου.

CPV: 44112200-0, 39113300-0, 31527200-8, 77310000-6, 43323000-3, 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 05/12/2022 και ώρα 15:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 07/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 175789).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 776.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12022040 Μελέτη του Δήμου. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει αφενός από Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» σύμφωνα με τον Αρ. Απόφασης 238.3.3/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.) για το ποσό των 464.965,00€ και αφετέρου από ιδίους πόρους του Δήμου για το ποσό των 311,275,00€. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 490/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010790568, ΑΔΑ ΩΝΑΒΩΞ1-Γ4Β) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0004.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (12.520,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

 Φρανσουά Ντοφέν
Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

06 Οκτ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο (2) γηπέδων PADEL», προϋπολογισμού 94.302,00 € με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45212210-1). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 56.013,50
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 10.082,43
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ 66.095,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 9.914,39
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ 76.050,00
ΦΠΑ 24% 18.252,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.302,00

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.
(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-10-2022 ημέρα Παρασκευή η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη.
Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 213-2027121, 213-2027192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, βάσει της αριθμ. 127/ 21-12-2017 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.521,00 € και με ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , Με Κ.Α. 15.7336.0027
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 288/2022 από 14-9-2022(AΔA: 68Φ5ΩΞ1-Β43) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, …../10/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

07 Σεπ 2022

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.Α. Καλπάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , έως τις 13:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Σελίδα 1 από 75

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech