Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
01 Αυγ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022.
για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), όπως ισχύουν,
5. Την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ` αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ 3352 /Β΄/2021)», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3327/Β`/28-06-2022.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
7. Το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
8. Την υπ΄αριθμ. 15173/29-07-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
9. Την υπ΄αριθμ. 238/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου Χολαργού,
10. Τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 4/2022 θα κατατίθενται

από 02/08/2022 ημέρα Τρίτη έως και 16/08/2022 ημέρα Τρίτη.

01 Αυγ 2022

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ( σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Εγκύκλιο 374/2022 του
ΥΠ.ΕΣ, σε συνδυασμό με το Ν. 4954/2022 – ΦΕΚ 136), την 3η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Έπικύρωση Πρακτικών των 19ης και 20ης Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προεκτιμώμενων αμοιβών 340.917,14€ με ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (τροποποίηση της σύμβασης) της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΑ)».
ΘΕΜΑ 4ο : Εκ νέου έγκριση 2ου και 3ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κήρυξη
προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π,
καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης» με αριθμό συστήματος 145984 (κατόπιν της 226/2022 Απόφασης της Ο.Ε.)” .
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο
ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού» προϋπολογισμού 902.286,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.12 (A/A ΟΠΣ 5957) για την πράξη με τίτλο «Πιλοτική δράση χωριστής συλλογής και διαχείρισης αστικών
αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Πιλοτική δράση χωριστής συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης – Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας.

28 Ιουλ 2022

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12022100 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
CPV: 34928480-6, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 31/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 01/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 169379).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.810,80€ (σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12022100 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου (ΚΑ 20.7131.0001).
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι Συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή τους.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859/913.


Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

27 Ιουλ 2022

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προϋπολογισμού 8.044,80 € πλέον ΦΠΑ (9.975,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12022136 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 531/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΞΙΩΞ1-Α9Χ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑ 30.7336.0004 οικ. έτους 2022.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12022136 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 5/8/2022 και ώρα: 13:30.
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»,
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021158 μελέτης,
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.
Επίσης:
1. Πλήρης τεχνική περιγραφή με Εγχειρίδιο Λειτουργίας καθώς και φυλλάδια και προσπέκτους του κατασκευαστή για ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
2. Εγγύηση του κατασκευαστή ή προμηθευτή για όλα τα είδη.
3. Πιστοποιητικά CE και ISO.
4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι, όλα τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και ότι, η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Παρασκευή Τσαρδακλή, τηλ. 2132027126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση των Αιτημάτων Πρόσληψης Προσωπικού, στο πλαίσιο του Ετήσιου
Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους
2023 ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό, ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ(ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ) 1 Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1 Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΣΥΝΟΛΟ: 41
β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, είναι
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του φορέα μας, όπως έχουν διαμορφωθεί και θεωρούνται
απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσία μας.
γ. Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις
στο προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου Χολαργού με εγγραφή στους Κ.Α. οικονομικού έτους
2023 και αντίστοιχη πρόβλεψη για τα επόμενα έτη με Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

α. Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/9-6-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΔΟΚΜΕΠΑ)
Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
β. Την Έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2022 του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού, ΄΄, όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανωτέρω
εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.


Την Αποδοχή των ακόλουθων Δωρεών :
1. Της κας Εφης Σουτόγλου, η οποία δωρίζει στον Δήμο μας το έργο με τίτλο, «Απόγευμα στην
Ύδρα», διαστάσεων 0,35 Χ0,45, (αίτηση με αρ. πρωτ. 11620/17-6-22).
2. Της κας Λίλας Μπελιβανάκη, η οποία δωρίζει στον Δήμο μας το έργο με τίτλο, «Smoke»,
διαστάσεων 0,50 Χ0,32, (αίτηση με αρ. πρωτ. 11874/21-6-22).


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Την Απαλλαγή της κ. Μαργαρίτας Μπάμπαλη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ.
966/17-6-2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.

Την Απαλλαγή του κ. Εμμανουήλ Κονδύλη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 597/13-
04-2022 χρηματικού εντάλματος ποσού 2.100,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

25 Ιουλ 2022

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα.


1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 650,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001
«παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 στο
όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Εμμανουήλ
Κονδύλη, προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.
2. Η διαχείριση του ποσού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του του Β.Δ.
17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech