Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
12 Ιουλ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία- υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση, αντικατάσταση και ενεργοποίηση υφιστάμενων υποδομών ασύρματου δικτύου wi-fi και σύνταξη έκθεσης επέκτασης υποδομών wi-fi»

Κατάθεση προσφορών (ο φάκελος με ένδειξη ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 12/7/2016 έως και Τετάρτη 13/7/2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) και ώρες 08:00 – 14:30.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

11 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2015, σύμφωνα με την εισήγηση

 Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

11 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2016, σύμφωνα με την εισήγηση, ως ακολούθως (επισυναπτόμενο αρχείο)

 
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

11 Ιουλ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, επικυρώνει το υπ΄αρ. 4/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό καταγράφηκε και τηρήθηκε από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

 

08 Ιουλ 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος :

ΘΕΜΑ 1ο : Χορήγηση ή μη ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Παντοπωλείο), το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Β. Λάσκου 64 και Μ. Γρηγορίου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.

Η Πρόεδρος
Μαρία Δημάκου

07 Ιουλ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «Φύλαξη και Επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (162.688,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 80/2016 Μελέτη του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, όπου έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης στον ΚΑ 00.6278.0001, του προϋπολογισμού έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 20η Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 2.624,00 €.
Πληροφορίες δύνανται να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού και τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

07 Ιουλ 2016


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 54.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% € 12.960,00, δηλαδή συνολική δαπάνη € 66.960,00 και προέρχεται από πόρους του Δήμου. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και η δαπάνη για τη προμήθεια θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35.7135.0001 όπου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 13/7/2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 13/7/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 18/7/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 1.080,00 €. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

05 Ιουλ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία - υπηρεσία με τίτλο: «Ανάθεση Εργασίας ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού εγγράφων και δεδομένων».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας - υπηρεσίας) από Δευτέρα 4 Ιουλίου έως και Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

 

04 Ιουλ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμού € 5.598,60 με ΦΠΑ 24%.

Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη μελέτη, στην συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

04 Ιουλ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην ανάθεση της μελέτης με τίτλο:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ Προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ 24%.

Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη μελέτη, στην συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech