Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
20 Μαϊ 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Επικυρώνει το υπ΄αρ. 3/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό καταγράφηκε και τηρήθηκε από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

19 Μαϊ 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016

Προϋπολογισμού εργασιών 20.072,88 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

Προϋπολογισμού Δαπάνης 25.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ σελ.
Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 4

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 5

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 5

Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 6

Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 10

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 10

Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 11

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 11

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 12

Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 12

Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 14

Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 14

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 14

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 14

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 15

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 15

Άρθρο17Α Α 16
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 16

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 16

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 17

Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 17

Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 19

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25 Διάφορα 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που έχει έδρα το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Παπάγου-Χολαργού :

Οδός : Περικλέους 55, Χολαργός
Ταχ.Κωδ. :155 61
Τηλ. : 213 2002800
Telefax : 210 6513840
E-mail : ……………………….

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 14/06/2016, ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90.

1.5 -«Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, Πληροφορίες: Κωνστάντιος Κων/νος, τηλ.: 2132027192.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 9/06/2016 . Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

 

18 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 12.593,97 με ΦΠΑ 23%.
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και Τετάρτη 18 Μάιου 2016, ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Tηλ. 213 2027 113
Fax. 213 2027198

17 Μαϊ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 59.911,10 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 13.779,55 δηλαδή συνολική δαπάνη € 73.690,65 προέρχεται από πόρους του Δήμου, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 51/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η δαπάνη της διενέργειας του διαγωνισμού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 (ΚΑ 10.7335.0001, Κ.Α. 15.7335.0001, Κ.Α. 20.7335.0001, Κ.Α. 30.7335.0001, Κ.Α. 35.7335.0001, Κ.Α. 45.7335.0001) όπου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 26/5/2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.30 μ.μ. έως 11.00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 26/5/2016 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 30/5/2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, των ειδών που προσφέρονται, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.. Η σύμβαση που θα προκύψει κατόπιν των σχετικών νόμιμων διαδικασιών θα είναι διάρκειας έως 31/12/2016.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

17 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Κατάθεση προσφορών (στο φάκελο να αναγράφεται ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 17 Μαΐου έως και 19 Μαΐου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου

(Δημαρχείο Παπάγου –Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός).


ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ

213 2002841/842/859

16 Μαϊ 2016

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18.05.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :

1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 4/2016 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2016.
3. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2015.
4. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
6. Παρουσίαση μελέτης για το έργο : «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδας».
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, στο Δ.Ο.Π.Α.Π., για τη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου, έτους 2016.
9. Δωρεάν παραχώρηση χώρου στην Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης, με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική, τη ρομποτική και τις φυσικές επιστήμες.
10. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κ.λπ.)». Συγκεκριμένα του είδους α/α 38 της υπ’ αριθ. 15/2015 μελέτης (ΤΟΝΕΡ SAMSUNG LASER PRINTER PROXPRESS M3825ND), με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης / διαπραγμάτευσης.
11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
13. Εξέταση αιτήματος του κου Απόστολου Κόγκα, περί διαγραφής «βεβαιωμένου» ποσού, από παράβαση Κ.Ο.Κ.
14. Έγκριση του από 18.04.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
15. Έγκριση του από 27.04.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
16. Έγκριση του από 12.05.2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015».
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικός) για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΡ. 51».
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
21. Παραλαβή Μελέτης «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 155Α ΠΑΠΑΓΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ».
22. Παραλαβή Μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».
23. Έγκριση δαπανών και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
24. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.


Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

13 Μαϊ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 92/2016 (ΑΔΑ:Ψ76ΧΩΞ1-ΥΣΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33829/12773/5-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΒΚΟΡ1Κ-Ξ91) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, ως εξής:
1. Δέκα οκτώ (18) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων,
2. Δυο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
4. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
5. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.
Και επιπλέον οι οδηγοί:
6. Τίτλο σπουδών, Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο σχετικός κωδικός στην άδεια οδήγησης).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης και για πέντε (5) ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/5/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

13 Μαϊ 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού, (ΑΔΑ:Ω0ΚΩΩΞ1-77Δ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33836/12774/10-5-2016  (ΑΔΑ: ΩΘΖΥΟΡ1Κ-350) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δεκαεπτά (17) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου από τη λήξη του σχολικού έτους έως τη λήψη των καλοκαιρινών αδειών από την εργασία των γονέων και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 20/6/2016 έως και 29/7/2016, ως εξής:

 

  1. Στον κλάδο ΠΕ, δέκα πέντε (15) άτομα και συγκεκριμένα:

1.α. Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών.

- Έκ των οποίων τουλάχιστον ένα άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία, ένα άτομο με εξειδίκευση στα εικαστικά και ένα άτομο με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή.

Σε περίπτωση όμως που δε βρεθούν υποψήφιοι με αυτές τις ειδικότητες θα επιλεγούν υποψήφιοι χωρίς την εξειδίκευση αυτή.

1.β.Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Γυμναστών) απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1.γ. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μουσικών Σπουδών

      - Για τις ανωτέρω ειδικότητες θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων.

  1. Στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: δύο (2) άτομα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

 

  1. Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και Δίπλωμα Ειδικότητας,
  2. Για τους Εκπαιδευτικούς: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων,
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
  7. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
  8. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρόσληψης θα κληθούν σε προκαθορισμένο χρόνο για συνέντευξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για πέντε (5)  ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/05/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

  

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

13 Μαϊ 2016

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 18η Μαϊου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης :


1.Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.
3.Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
4.Έγκριση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του Έργου : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Προϋπολογισμού 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5.Έγκριση μελέτης και Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ», Προϋπολογισμού 12.600,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6.Έγκριση μελέτης και Απ΄ ευθείας ανάθεση του εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», Προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
7.Αποδοχή Δωρεάς, για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα 120 τ.μ., στο υπαίθριο Γυμναστήριο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού.
8.Αποδοχή Δωρεάς, για την Προμήθεια και εγκατάσταση Οργάνου Υπαίθριας Γυμναστικής “CROSSFIT”, στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

13 Μαϊ 2016

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία με τίτλο: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά δεκτή μόνο για το σύνολο της εργασίας) από Παρασκευή 13 Μάϊου έως και Τρίτη 17 Μάϊου 2016, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού

(Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859).

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech