Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
12 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ., έτους 2015, ως κάτωθι:
1. (1) Παιδοψυχολόγου για το σχολικό έτος 2015-2016, για την ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων καθώς και για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς βάσει του άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (1605/2002 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΑ).

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

12 Οκτ 2015

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική-ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού οικονομικού έτους 2014.

2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

09 Οκτ 2015

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Διάθεση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3. Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών για τους κλητήρες του Δήμου.
4. Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Λεωφ. Μεσογείων 212 και Υμηττού, της Δημ. Κοινότητας Χολαργού.
5. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Δημ. Εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, έτους 2015».
6. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός των γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 80/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία - υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 86/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.
8. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία - υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού » και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 81/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 84/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.
10. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 104/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.
11. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 58/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
12. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 89/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
13. Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

09 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠ, έτους 2015 (απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται με τη μορφή αντιτίμου), σύμφωνα με τον πίνακα στη συνημμένη απόφαση.

Το εν λόγω προσωπικό θα αμείβεται αποκλειστικά (100%) από το αντίτιμο χρήσης των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά προγράμματα του φορέα.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

09 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ανταποδοτικού χαρακτήρα), για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως κάτωθι:
1. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: άτομα 14,
2. ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με άδεια οδήγησης Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου: άτομα 3
3. ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας με άδεια οδήγησης Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου: άτομα 2


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

08 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

α. να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος
β. να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο εν σώματι στην κηδεία
γ. να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος
δ. να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

08 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3148/17-2-2015 αίτησή του μισθωτή «Ι. Σταθόπουλος – Αικ. Ρώϊμπα Ο.Ε.» που ζητά τη λύση της ισχύουσας σύμβασης κατά το μέρος της που αφορά το ένα εκ των δύο, ίδιας επιφανείας, ανθοπωλείων και συνακόλουθα τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος κατά το ήμισυ, ήτοι δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.300,00 €), για εναπομένον χρονικό διάστημα της μίσθωσης, ήτοι από 1 Μαρτίου 2015 έως 30 Νοεμβρίου 2015.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να αποκαταστήσει εις την προτέρα κατάσταση το σύνολο του χώρου, κατασκευάζοντας διαχωριστικό τοίχο μεταξύ των δύο ανθοπωλείων.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

08 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση – λειτουργία μονάδας φόρτισης κινητών τηλεφώνων – πινακίδας ηλεκτρονικής διαφήμισης, στην Ενεργειακή Α.Ε. προκειμένου να εγκαταστήσει, για χρονικό διάστημα ενός έτους (συν ένα έτος ανανέωση με συμφωνία των δύο μερών), τη μονάδα φόρτισης κινητών τηλεφώνων, στο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο / έξοδο ΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, με υποχρέωση της εταιρείας έναντι του παραχωρησιούχου δήμου Παπάγου – Χολαργού:
(1) να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν προβολής μηνυμάτων του δήμου, στην οθόνη LED επί 120 λεπτά ημερησίως και
(2) να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν φόρτισης κινητών / λοιπών συσκευών δημοτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, στη μονάδα φόρτισης της εγκατάστασης.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

08 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 11/05.02.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ.)» με την οποία εγκρίθηκε ο Απολογισμός αυτού, έτους 2014, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

08 Οκτ 2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο.
Έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010.
Με μυστική ψηφοφορία.

ΕΞΕΛΕΞΕ

Τον κ. Κανελλόπουλο Παναγιώτη στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος έλαβε είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους, έναντι του κ. Βραχιολίδη Μάκη ο οποίος έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους και της κας Μπαμπουνάκη Ελένης που έλαβε μηδέν (0) ψήφους, ενώ καταμετρήθηκαν και δύο (2) λευκές ψήφοι.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech