Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 35/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΝΑΩΞ1-ΧΔ7) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση του με ημερομηνία 04-05-1985 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 242/τ.Δ’/1985), με το οποίο εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τον καθορισμό χώρου Σταδίου - Γηπέδων Αθλοπαιδιών και Χώρου Νέων Σχολείων στην περιοχή Λόφος «Τσακού», ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και καθορισμός μέγιστου ύψος κτιρίων από 10μ. σε 15μ.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 34/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ36ΩΞ1-5ΨΑ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Π.Δ/γματος του 10-04-1928 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/20-05-1928), στο Ο.Τ. 13 της Κοινότητας Χολαργού, για αλλαγή χρήσης οικοπέδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από χώρο Κοινοτικού καταστήματος και χώρο Δημοσίων κτιρίων, σε Αθλητικούς Χώρους Ανοικτών Γηπέδων και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως προς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ., σύμφωνα με την υλοποιημένη κατάσταση και συγκεκριμένα:

1. την αλλαγή χρήσης του χώρου με αριθ. 1, από χώρο ανέγερση Δημόσιων κτιρίων σε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (χώρος γηπέδου αντισφαίρισης) εμβαδού Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ2 =914,12μ² με ΚΑΕΚ 051480208004 εμβαδού 711,20μ² και τμήμα του 051480208005 εμβαδού 281,46μ²,

2. την αλλαγή χρήσης του χώρου με αριθ. 2, από χώρο για την ανέγερση Κοινοτικού καταστήματος, σε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ (χώρος γηπέδων καλαθοσφαίρισης), με ΚΑΕΚ 051480241001 εμβαδού 1.394,15μ²,

3. την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως προς τις Ο.Γ. και Ρ.Γ., σύμφωνα με την καλώς διαμορφωμένη κατάσταση και τη δημιουργία:
α) πεζόδρομου πλάτους 5,00μ. μεταξύ της στις πλευράς Τ10-Τ11-Τ12-Τ13 του χώρου με αριθ. 2 και των ορίων των ιδιοκτησιών,
β) πεζόδρομου πλάτους 2,50μ. μεταξύ της πλευράς Τ2-Τ5 του χώρου με αριθ. 1 και των ορίων των ιδιοκτησιών,

όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που τη συνοδεύει.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 33/2022 (ΑΔΑ: 660ΠΩΞ1-ΧΗ5) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά), προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων και των μεγάλων οχημάτων και συγκεκριμένα:

➢ την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο αριστερό πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος, μεταξύ των οδών Ξανθίππου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, όπως προβλέπεται με την υπ’ αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β’/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β’/31-12-2009).

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.

Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου «Φ2», πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.

Τα εμπόδια δε θα τοποθετηθούν μπροστά από δέντρα, στύλους και εισόδους / εξόδους χώρων στάθμευσης.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 32/2022 (ΑΔΑ: 6ΣΞΖΩΞ1-Ρ5Υ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σωκράτους της Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα μπροστά από την ιδιοκτησία επί της οδού Σωκράτους 39, στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος.

Η σήμανση της απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων θα γίνει με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος και θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης Ρ40 καθώς και Πρ4α (αρχή ισχύος Ρ40) & Πρ4γ (τέλος ισχύος Ρ40).


Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της αρμόδιας υπηρεσίας, την κοπή και εκρίζωση ενός κορμού και ενός δέντρου (βραχυχίτωνας), που βρίσκονται στην είσοδο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, επί της οδού Θεμιστοκλέους στην Κοινότητα Χολαργού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε Α.μ.Ε.Α.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος χωριστής συλλογής Βρώσιμων Λιπών και Ελαίων (ΒΛΕ) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σε συνεργασία με εταιρεία συλλογής και ανακύκλωσης βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων), χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, με διάρκεια τουλάχιστον δυο (2) ετών και δικαίωμα παράτασης,

2. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 37/2022 (ΑΔΑ: 63Ν0ΩΞ1-4Μ4) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 87/2021 προγενέστερης απόφασής της, με την προσθήκη δύο επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ως ακολούθως:

• πεζοδρόμιο και κοινόχρηστος χώρος επί της οδού 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Αναστάσεως ως την οδό Υμηττού και

• πεζοδρόμιο επί της οδού Πυθαγόρα, από την Λεωφόρο Μεσογείων ως την οδό Ικαρίας.

Σε κάθε περίπτωση τα τ.μ. που θα παραχωρηθούν, θα καθοριστούν κατόπιν σχετικών αιτήσεων και σχετικής έκθεσης της Δημοτικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τα πρακτικά της από 10-06-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/1980, που αφορούν σε προσφυγές για μείωση προστίμων που έχουν επιβληθεί σε περιπτερούχους για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου καθώς και Δημοτικών τελών, ως ακολούθως:


Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την ανανέωση του συμφωνητικού μίσθωσης, με το οποίο θα παρατείνεται η εκμίσθωση του γραφείου [ειδικότερα την υπ’ αριθ. είκοσι δύο (22) οριζόντια ιδιοκτησία, συνολικής επιφανείας 33τ.μ.] επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 στ' ορόφου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Ε.Ε.Τ.Τ.», για δύο έτη, ήτοι από την 01-07-2022 έως και την 30-06-2024, με μηνιαίο μίσθωμα 11,85€ ανά τετραγωνικό μέτρο, υπό τον όρο της έγκρισης της παράτασης της μίσθωσης, από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

2. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

08 Αυγ 2022

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

Α) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2022, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες,

και

Β) την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α’ εξαμήνου 2022 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech