Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

1. την παράταση του υπ΄ αριθ. 965/19-01-2017 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας κ. Δημοσθένη Ρεμούνδου του Γεωργίου, που αποτελείται από ισόγειο με πατάρι συνολικής επιφάνειας 120,10 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 58 και χρησιμοποιείται για τη στέγαση του ΚΕΠ Χολαργού, για επιπλέον τρία (3) έτη, ήτοι από 20-01-2022 έως 19-01-2025 έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.125,00 €, σταθερού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και

2. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022, τους κάτωθι:

 Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητα Χολαργού κο Βασίλειο Σιαμάνη,
 1ο μέλος την υπάλληλο κα Μαρία Σταματάκη, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, με αναπληρώτριά της την υπάλληλο κα Αλεξία Νικολοπούλου, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού,
 2ο μέλος την υπάλληλο κα Ευφημία Μακαρατζή, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, με αναπληρωτή της τον υπάλληλο κο Τατσέλο Κελεπούρη, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Οικονομικού - Διοικητικού.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί Δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση Δημάρχου. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη ή οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, όπως αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την 6η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021, στα ακόλουθα:

1. στην εγγραφή του κωδικού Κ.Α.Ε. 30.7332.0015 «Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και Παιδικής Χαράς» με τα κάτωθι ποσά:
• 1.610,00€ από την Περιφέρεια Αττικής, για το έτος 2021 και
• 2.577,35€ από ίδιους πόρους, για το έτος 2021.

Επομένως το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021, μετά την 6η τροποποίηση, διαμορφώνεται όπως αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη και την ανάληψη κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Χολαργού, που βρίσκεται επί των οδών Κλειούς 8 και Ευτέρπης 5, σε τμήμα του Ο.Τ. 507, μετά την παραλαβή του από την ΚΤΥΠ Α.Ε., σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ., αποτελούμενη από τους κάτωθι κ.κ.:

 Χρήστο Πετράκη - Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας
 Αθανάσιο Κούτρα - Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης
 Αυγερινό Γεώργιο - Δημοτικό Σύμβουλο (προτεινόμενος από το σύνολο της μειοψηφίας).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τα υπ’ αριθ. 17/2021, 18/2021 ειδικής και 19/2021 πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτά απομαγνητοφωνήθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν, επεξεργάστηκαν και παραδόθηκαν σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο των συγκεκριμένων πρακτικών.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

24 Δεκ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Υποέργο 3- Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου», προϋπολογισμού 215.202,90€ με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45212200-8). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.
(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 3-01-2022 ημέρα Δευτέρα η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 7/01/2022 ημέρα Παρασκευή.
Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 213-2027121, 213-2027192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, βάσει της αριθμ. 127/ 21-12-2017 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.471,00 € και με ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,
Με Κ.Α. 60.7331.0006
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 23959/2020 από 26-7-2021 (AΔA: 9BHZ46MTΛ6-Γ95) Απόφαση Ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 21/12/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

20 Δεκ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/21, την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 1.000 πλέον ΦΠΑ, δηλ. συνολικά € 1.240,00 όπως περιγράφεται στην υπ’αρ.12021195 μελέτη.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθεια έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. (813/2021 ΑΔΑ Ψ56ΓΩΞ1-ΟΟΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 107131.0007.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12021195 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 23η/12/2021 και ώρα: 14:30

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
3.Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (εναλλακτικά μπορείτε να δηλώσετε και mail για την κατάθεση των προσφορών)

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
 ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12021195 μελέτης
 ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.
ε. Αναγράφονται τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού στην σχετική μελέτη)

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ τηλ. 2132027195 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

17 Δεκ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του Δήμου

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
3. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
4. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
5. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
6. Τα άρθρα 170 , 171 και 172 του Ν 4412/2016, περί προσωρινής παραλαβής, χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης και οριστικής παραλαβής έργου.
7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017» από την εργοληπτική επιχείρηση Κ/ΞΙΑ Δ.ΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε-ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ κατόπιν διαγωνισμού και αναθέσεως.

Στα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ο Διευθυντής και ο επιβλέπων του έργου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 8:00, στο γραφείο της Γραμματείας της Υπηρεσίας, θα διενεργήσει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων), που θα μετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή.

Α) Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι:
για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. των όμορων Δήμων (Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού), και
Β) για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωματικών τους όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Κωνστάντιος
Ηλεκτρολογος Μηχανικός

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech