Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
13 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως εξής:

 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 20.6041.0001 «Τακτικές Αποδοχές Συμβασιούχων» και Κ.Α. 20.6054.0004 «Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Συμβασιούχων», έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού.

Επίσης, σε περίπτωση που η σύμβασή τους θα λήξει μετά την 31η/12/2023, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό έτους 2024.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

13 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

Καθορίζει τον τρόπο κατανομής και τον τρόπο χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο στους συνδυασμούς των υποψηφίων των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, για την προεκλογική προβολή τους, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

13 Σεπ 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το υπ’ αριθ. 13/2023 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

 

13 Σεπ 2023

Στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζεται

Η έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 16.830,00€ (561 νήπια x 30,00€ ανά νήπιο) και το οποίο προκύπτει από την κατανομή στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε. της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και θα δοθεί για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας σε γραφική ύλη, για τη διδακτική χρονιά 2023 - 2024. Το ποσό θα αποδοθεί ανάλογα με τον αριθμό φοιτούντων νηπίων ανά Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

13 Σεπ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), τη 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών των 19ης και 20ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξειδίκευση Πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου πεζοδρομίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση Τεχνικής προφοράς και βαθμολόγηση του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196487»

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης της ενταγμένης πράξης με τίτλο "Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Πρακτικού 5 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π, με δικαίωμα προαίρεσης» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 183113».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την αξιολόγηση τεχνικών, οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193917».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

 

 

08 Σεπ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), την 30η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» προϋπολογισμού 1.550.403,22 € χωρίς Φ.Π.Α.,

ΘΕΜΑ 2ο: Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Ν.1892/1990),

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού φανερής δημοπρασίας παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.),

ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής (4η /2023),

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση ισχύος από 8kVA σε 25kVA της παροχής με αριθμό 03274515 στην οδό Ιωνίας Παπάγου (Πλ. Δερέκα),

ΘΕΜΑ 6ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής υπ’ αρίθ.1176/2023 ταχυδρομικών τελών,

ΘΕΜΑ 7ο: Κατανομή ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η, 6η κατανομή 2023),

ΘΕΜΑ 8ο: Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2023,

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρακτικού 4 – Παράταση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π, με δικαίωμα προαίρεσης»

ΘΕΜΑ 10ο: Επιχορήγηση Συλλόγου «Εθελοντική Δράση Ζωόφιλων Παπάγου-Χολαργού»,

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών της υπ’ αριθ. 12023142 μελέτης: «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 2024» σε ιδιώτη μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τα έξοδα διοργάνωσης παραδοσιακής γιορτής-εκδήλωσης του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τα έξοδα διοργάνωσης εκδήλωσης ποδηλατικού γύρου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αττ024, με τίτλο ««ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’ΑΤΤΙΚΗ’’

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αττ023, με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα ‘’ΑΤΤΙΚΗ’’,

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 2024», των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 12023142 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφορίας και των όρων της διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

05 Σεπ 2023

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας , ενός (1) ηλεκτρικού δίκυκλου και ενός (1) αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος επί τρέιλερ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

CPV: 43262100-8, 34144512-0, 34144900-7, 42924740-8, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας  EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 28/09/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 02/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ I: 198624, ΤΜΗΜΑ II: 198702, ΤΜΗΜΑ III: 198739, ΤΜΗΜΑ IV: 198745).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 258.019,99€ (διακόσια πενήντα οκτώ χιλιάδων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 12023016 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου (ΚΑ 45.7132.0001 / 62.7131.0001 / 35.7131.0008 / 20.7132.0005 / 20.7135.0004).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμούΟι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:


Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι Συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή τους.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

 Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

01 Σεπ 2023

Καλείστε την Τετάρτη 6 Σεπτέμβριου 2023 και ώρα 19:00, να συμμετέχετε στη δια ζώσης συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), λαμβάνοντας υπόψη το άρθρου 11 ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α/2023) «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και την με αριθμό πρωτοκόλλου 41109/09.05.2023 εγκύκλιο 577 «Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. -αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα 1ο: «Έγκριση δαπάνης για τον εξοπλισμό των Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε γραφική ύλη»

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech