Αποφάσεις Συνεδριάσεων Χολαργός 2014

Αποφάσεις Συνεδριάσεων Χολαργός 2014 (65)

To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα του Χολαργού, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 26, στον κ.Καϋμενάκη Μιχαήλ, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τους λόγους του ανωτέρου αιτήματος και την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων. Αριθμός Απόφασης 30α/2014 - συνημμένο αρχείο…
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα του Χολαργού, της οδού Καστανερής 2, στην κ.Χριστοπούλου Μαρσελλίνε-Άννας, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τους λόγους του ανωτέρου αιτήματος και την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων. Αριθμός Απόφασης 30β/2014 - συνημμένο αρχείο με…
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα του Χολαργού επί της οδού Σκρα και συγκεκριμένα στο διάστημα που αντιστοιχεί στην πλάγια πλευρά της γωνιακής πολυκατοικίας επί των οδών Σκρα & Κων/λεως 19 στο Χολαργό, στον κ.Μυλωνά Αννίβα, λαμβάνοντας…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παρούσα απόφαση με θέμα «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» για τελική έγκριση. Αριθμός Απόφασης 31/2014 - συνημμένο αρχείο με την απόφαση.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου,αποφασίζει α. Την έγκριση του νέου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, όπως αυτός αναφέρθηκε στην εισήγηση. β. Την υποβολή της παρούσας Απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού, για τελική έγκριση. Η Πρόεδρος Αικατερίνη Γκούμα Αριθμός Απόφασης…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, αποφασίζει Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας μουσικής στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος με ένταση ήχου 80db μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (καφετέρια) με το διακριτικό τίτλο «FLOYD», που λειτουργεί με την υπ’αρ. 23783/26.09.2014 άδεια…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, αποφασίζει Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας μουσικής στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος με ένταση ήχου 80db μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (καφετέρια) με το διακριτικό τίτλο «FLOYD», που λειτουργεί με την υπ’αρ. 23783/26.09.2014 άδεια…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός