αποφ. Προέδρου 1/2014 "Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού"

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει,

1. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, τον κο Αγορίτσα Δημήτριο, για το διάστημα από 01-09-2014 έως 28-2-2017.
2. Η ανάκληση Αναπληρωτού Προέδρου πριν την 28-2-2017, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη  Απόφαση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
3. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Πρόεδρος


Αικατερίνη Γκούμα

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός