αποφ. 37/2014 "Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση «πλαισίων» προβολής υπαίθριων διαφημίσεων"

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα εξής «πρόσφορα σημεία» όπου θα τοποθετηθούν ειδικά τοποθετημένα πλαίσια για προβολή διαφημίσεων επαγγελματικών και λοιπών δραστηριοτήτων (φυσικών προσώπων & επιχειρήσεων ή φορέων):
α. Προτείνει την τοποθέτηση «πύργων» εφοδιασμένων με φωτοβολταϊκά στοιχεία ώστε να είναι δυνατός και ο φωτισμός τους τις νυχτερινές ώρες, χωρίς να είναι απαραίτητη η ηλεκτροδότησή τους στις παρακάτω πλατείες:
1) Πλατεία Δημοκρατίας
2) Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
3) Πλατεία Κύπρου
4) Πλατεία Κωστή Παλαμά
5) Πλατεία Φανερωμένης
β. Στη συμβολή των οδών Αναστάσεως & 25ης Μαρτίου, στο Άλσος Χολαργού και στη Λ.Μεσογείων στο ύψος του ΜΕΤΡΟ στάση «Χολαργός», στον οποίο χώρο προτείνεται κατ’εξαίρεση η πινακίδα τύπου «Ρακέτα» ή «Πίζα», επειδή η μορφολογία του χώρου το επιτρέπει.
γ. Στις στάσεις των λεωφορείων που υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (διαφημιστικά πλαίσια).
δ. Στην εξωτερική πλευρά της οιασδήποτε περίφραξης των δημοτικών γηπέδων (αλουμινίου ή μουσαμάς με trοοcks στήριξης σε πλαίσιο).
Για την ακριβή θέση των διαφημιστικών πλαισίων αρμόδια είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Γκούμα

Αριθμός Απόφασης 37/2014 - συνημμένο αρχείο με την απόφαση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός