αποφ. 05δ/2014 "Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος"

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού εγκρίνει τη παράταση λειτουργίας μουσικής  (πέραν της  ώρας 22.00 τη χειμερινή περίοδο και της ώρας 23.00 τη θερινή περίοδο), για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (καφετέρια - μπαρ), με τον διακριτικό τίτλο «Roadway» επί της οδoύ Δοϊράνης 5, στο Χολαργό, του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  του Κων/νου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  240  Κανονιστική Απόφαση της με αριθ. 20/18-12-2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, δηλαδή:

  1. Κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις επίσημες αργίες και τις παραμονές των επισήμων αργιών καθώς και κατά την περίοδο 18 Δεκεμβρίου - 8 Ιανουαρίου, κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρις ώρας 01.00 κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι 02.00 και υπό την προϋπόθεση ότι η θέση του καταστήματος είναι τέτοια που διασφαλίζεται η ησυχία των περιοίκων. 
  2. Για τις καθημερινές (Δευτέρα έως και Πέμπτη): Παράταση λειτουργίας μουσικής κατά δύο (2) ώρες, ήτοι κατά τη χειμερινή περίοδο μέχρι 24.00 και κατά τη θερινή μέχρι 01.00 πρωϊνή. 
  3. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 
  4. Το κατάστημα, κατά τις ώρες λειτουργίας της μουσικής, θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και με κατάλληλο(αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μη δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 
  5. Απαγορεύεται να υπάρχουν ηχεία, τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής και παραγωγής θορύβου έξω από το κατάστημα. 
  6. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται να ξεπερνά, σε οποιαδήποτε περίπτωση τα 80db(Α), σύμφωνα με την παραγρ. 2 άρθρου 4 της υπ΄αριθ. Α5/3010/85 Απόφασης του Υπουργού Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 593Β/2-10-85).


Αριθμός Απόφασης 05δ/2014 - συνημμένο αρχείο με την απόφαση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός