απόφ. 42/2015 "Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα της κλινικής «LOCUS MEDICUS Α.Ι.Ε. για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού"

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει,

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, την απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της εισόδου/εξόδου του χώρου στάθμευσης της κλινικής κατά 1,00μ και σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας τη μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων που ήδη υπάρχουν εκατέρωθεν της εισόδου/εξόδου πέραν του 1,00μ καθώς και την προστασία αυτών με εμπόδια (Π), ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή τους από τους οδηγούς των οχημάτων προκειμένου να σταθμεύσουν τα οχήματα τους, σύμφωνα με την εισήγηση.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός