αρ. απόφ. 198/2016 Έγκριση του από 17-06-2016 Πρακτικού Κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

Την έγκριση του από 17-06-2016 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως :

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ, προϋπολογισμού 675.413,59€ με Φ.Π.Α.
(Επιβλέποντες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Δημήτριος Άνθης)
Πρόεδρο : Βενετία Καρυτσιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου
Αναπληρωτή : Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Μέλος : Ξανθή Αντωνοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Ελένη Ταϊγανίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Παρασκευή Τσαρδακλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
προϋπολογισμού 1.750.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Επιβλέποντες Χριστίνα Βασσάλου, Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Ξανθή Αντωνοπούλου,
Παρασκευή Τσαρδακλή, Ελένη Ταϊγανίδου)
Πρόεδρο : Κωνσταντίνα Λυρουδια, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Αναπληρωτή : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής
Μέλος : Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου -Χολαργού
Αναπληρωτής : Άννα Πετροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Μέλος : Δημήτριος Άνθης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Αναπληρωτής : Αρχιμήδης Φάρκωνας, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός