Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 202/2016 Έγκριση της μελέτης : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ», προϋπολογισμού 774.200,00€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την εισήγηση.
Ειδικότερα, την μελέτη συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, βασιζόμενη σε παλαιότερη μελέτη του 2007, των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Σ. & Κ. Φωτόπουλος & Συνεργάτες Ε.Ε., Αμέντας Παν. - Κουρκουτσάκης Ανδρ. - Ταβλαρίδης Αλεξ. Ο.Ε. & Μασούρος Γεράσιμος». Η μελέτη είχε παραληφθεί από τον τότε Δήμο Χολαργού, με την υπ’ αριθ. 192/07-11-2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η μελέτη έχει λάβει αύξοντα αριθμό μελέτης 90/2016, ενώ το κατασκευαστικό έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016, για ποσό 170.000€ και έχει λάβει Κ.Α. 30.7332.0019.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 1002 φορές