Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 267/2017 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου  Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, ως ακολούθως:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

14.094.557,80

9.864.040,73

69,98

9.776.331,21

69,36

99,11

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

557.753,69

436.119,94

78,19

383.187,72

68,70

87,86

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

244.400,00

103.029,83

42,16

103.029,83

42,16

100,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

4.050.000,00

2.695.454,55

66,55

2.678.812,97

66,14

99,38

04

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

1.699.883,88

1.004.034,76

59,06

986.074,39

58,01

98,21

05

Φόροι και εισφορές

411.500,00

332.110,59

80,71

331.935,24

80,66

99,95

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7.032.602,38

5.285.001,06

75,15

5.285.001,06

75,15

100,00

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

98.417,85

8.290,00

8,42

8.290,00

8,42

100,00

1

Έκτακτα έσοδα

3.925.855,06

317.951,22

8,10

285.005,95

7,26

89,64

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

169.988,08

54.126,07

31,84

54.126,07

31,84

100,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

3.374.066,98

106.145,00

3,15

106.145,00

3,15

100,00

14

Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες

28.500,00

23.099,57

81,05

23.099,57

81,05

100,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

180.100,00

60.181,40

33,42

53.804,10

29,87

89,40

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

173.200,00

74.399,18

42,96

47.831,21

27,62

64,29

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

1.972.711,00

2.183.537,25

110,69

1.648.024,64

83,54

75,47

21

Τακτικά έσοδα

1.750.711,00

1.787.607,10

102,11

1.488.140,72

85,00

83,25

22

Έκτακτα έσοδα

222.000,00

395.930,15

178,35

159.883,92

72,02

40,38

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2.866.718,60

2.950.087,03

102,91

103.168,18

3,60

3,50

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

2.866.718,60

2.950.087,03

102,91

103.168,18

3,60

3,50

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

3.571.270,00

2.097.547,59

58,73

2.095.642,09

58,68

99,91

41

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

3.555.270,00

2.092.064,79

58,84

2.090.159,29

58,79

99,91

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

16.000,00

5.482,80

34,27

5.482,80

34,27

100,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

11.108.894,91

11.108.894,91

100,00

11.108.894,91

100,00

100,00

                                                                                                          Σύνολα εσόδων

37.540.007,37

28.522.058,73

75,98

25.017.066,98

66,64

87,71

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

       ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

18.760.769,67

17.384.657,06

92,66

11.629.508,99

61,99

11.717.408,65

11.209.151,45

59,75

96,39

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.277.144,83

7.264.144,83

99,82

5.081.112,67

69,82

5.058.485,95

5.013.328,71

68,89

98,67

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

947.242,16

810.599,14

85,57

379.887,32

40,10

359.802,18

349.149,88

36,86

91,91

62

Παροχές τρίτων

2.231.758,04

1.870.138,34

83,80

1.072.066,38

48,04

1.018.871,96

925.707,05

41,48

86,35

63

Φόροι - Τέλη

455.200,00

453.500,00

99,63

206.312,71

45,32

209.612,71

209.612,71

46,05

101,60

64

Λοιπά γενικά έξοδα

822.140,00

463.060,14

56,32

235.130,23

28,60

208.728,73

162.241,48

19,73

69,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

758.000,00

758.000,00

100,00

616.495,78

81,33

479.577,26

479.577,26

63,27

77,79

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

706.600,00

627.838,05

88,85

288.402,80

40,82

275.487,56

261.330,91

36,98

90,61

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

5.558.684,64

5.133.376,56

92,35

3.749.635,52

67,46

4.106.376,72

3.807.737,87

68,50

101,55

68

Λοιπά Έξοδα

4.000,00

4.000,00

100,00

465,58

11,64

465,58

465,58

11,64

100,00

7

Επενδύσεις

11.041.038,83

4.701.123,22

42,58

1.245.556,56

11,28

1.181.687,31

1.012.442,02

9,17

81,28

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

2.799.272,96

1.225.769,31

43,79

422.070,79

15,08

403.160,80

399.077,48

14,26

94,55

73

Έργα

7.336.921,97

2.951.958,35

40,23

791.318,36

10,79

746.359,10

581.197,13

7,92

73,45

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

904.843,90

523.395,56

57,84

32.167,41

3,56

32.167,41

32.167,41

3,56

100,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

7.729.222,06

4.938.710,66

63,90

3.382.667,30

43,76

3.183.876,60

2.960.831,09

38,31

87,53

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1.314.554,66

1.314.554,66

100,00

1.209.951,79

92,04

1.044.112,37

838.855,11

63,81

69,33

82

Αποδόσεις

3.645.195,00

3.624.156,00

99,42

2.172.715,51

59,60

2.139.764,23

2.121.975,98

58,21

97,66

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

2.769.472,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

8.976,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                         Σύνολα δαπανών

37.540.007,37

27.024.490,94

71,99

16.257.732,85

43,31

16.082.972,56

15.182.424,56

40,44

93,39

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τέλος Προηγούμενου έτους

Προηγούμενο τρίμηνο

2ο Τρίμηνο 2017

Μεταβολή %

1

2

3

3/2

A

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.541.397,78

4.184.759,64

4.690.890,49

12,09

1

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

2.873.243,70

3.237.558,39

3.507.796,85

8,35

2

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Λοιπές απαιτήσεις

668.154,08

947.201,25

1.183.093,64

24,90

B

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.897.285,48

10.439.227,13

9.519.235,89

-8,81

1

Ταμείο

400,00

400,00

400,00

0,00

2

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

10.896.885,48

10.438.827,13

9.518.835,89

-8,81

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

8.994,15

-1.227.287,74

-1.227.287,74

0,00

1

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

-6.393,62

-6.393,62

0,00

2

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

8.994,15

-1.220.894,12

-1.220.894,12

0,00

3

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3/2

A

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

5.913.552,81

5.913.552,81

5.913.552,81

0,00

1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

5.913.552,81

5.913.552,81

5.913.552,81

0,00

2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

0,00

B

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.437.107,20

1.601.646,70

1.505.327,53

-6,01

1

Προμηθευτές

1.073.018,40

1.081.563,40

1.226.620,28

13,41

2

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

56.939,60

7.589,05

-104.506,88

-1.477,07

3

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

57.759,69

28.082,35

16.874,23

-39,91

4

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

249.389,51

484.411,90

366.339,90

-24,37

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

10.830,87

-393.284,99

-392.201,70

-0,28

1

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

-27.653,99

-26.570,70

-3,92

2

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

10.830,87

-365.631,00

-365.631,00

0,00

3

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 01-01-2017 έως 30-09-2017, ανήλθαν στο ποσό των 25.017.066,98€ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 15.182.424,56€.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 862 φορές
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech