Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 296/2018 “Επικαιροποίηση της μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού», μετά από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 140169/28-09-2018 έγγραφο τη

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής ανωτέρω εισήγησης, την επικαιροποίηση της μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού», μετά από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 140169/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού τής Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλυφτούν οι απαιτούμενες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Η νέα επικαιροποιημένη απόφαση, αποτελεί συγκερασμό των 136/2018 και 184/2018 αποφάσεων και μαζί με τις νέες προτάσεις που περιλαμβάνονται, είναι μια ολοκληρωμένη νέα απόφαση που αφορά την έγκριση της ως άνω μελέτης. Η νέα αυτή ολοκληρωμένη απόφαση θα ακολουθήσει τη διαδικασία της ενημέρωσης στον τύπο, ανάρτησης στην ιστοσελίδα τού Δήμου, προθεσμία υποβολής ενστάσεων, εκδίκασης με νέα απόφαση Δ.Σ. και κατόπιν υποβολή στην Περιφέρεια της οριστικής επικαιροποιημένης απόφασης και λοιπών συνοδευτικών στοιχείων και χαρτών.

 1. Για τα Ο.Τ. 117Α και 117Β του Λόφου Τσακού, από τη χρήση τής γενικής κατοικίας που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016, αφαιρούνται όλες οι άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας και των χρήσεων των χώρων - οικοπέδων που από το διάταγμα ένταξης και τις τροποποιήσεις του έχουν θεσμοθετηθεί ως χώροι εκπαίδευσης ή πρόνοιας.
 2. Τα Ο.Τ. 142Α και 143 με βάση το σκεπτικό τής εισήγησης θα αποτυπωθούν ως πρώην Ο.Τ. και ενταγμένα πλέον ως Κοινόχρηστο Πράσινο στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας τού Υμηττού.
 3. Με την παρούσα μελέτη, καθορίζουμε ερυθρό περίγραμμα για τη χωροθέτηση του αναψυκτήριου που προβλέπεται στο Κεντρικό Άλσος Χολαργού, (25ης Μαρτίου - Ευριπίδου - Μελά και Καραϊσκάκη). Το περίγραμμα αυτό ορίζεται με βάση την προμελέτη που έχει συντάξει η υπηρεσία μας.
 4. Η παραμονή στα Ο.Τ. 511, 131, 50, 112,112Α, 40, 41, 43 και του Ο.Τ. 117Α (επί της 17ης Νοεμβρίου 1973) που ανήκουν στην περιοχή τής Γενικής Κατοικίας, των χρήσεων εστιατορίων και αναψυκτήριων και μόνον για τις όψεις τών προαναφερθέντων Ο.Τ. . Η εξαίρεση από την απαγόρευση αυτών των δύο συγκεκριμένων χρήσεων στα συγκεκριμένα Ο.Τ. , προτείνεται με το σκεπτικό ότι:
 • αποτελεί διαφύλαξη των χρήσεων που ήδη λειτουργούν και έχουν ενταχθεί στην οικονομική και χωροταξική λειτουργία τής πόλης (τα Ο.Τ. 511, 131, 50),
 • είναι σε συνέχεια οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται σε άξονες που ήδη λειτουργούν ή εντάσσονται σε ευρύτερες λειτουργίες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016 (τα ΟΤ. 112, 112Α, 117 και 117Α (επί της 17 Νοεμβρίου)),
 • βρίσκονται στην πλατεία Κ. Παλαμά που έχει και ιστορικά τον χαρακτήρα ενός κύτταρου αναψυχής και εξυπηρετήσεων των κατοίκων ( Ο.Τ. 40, 41 και 43).
 1. Ως αναφορά στις ασυμφωνίες μεταξύ τού Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του 1988 με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016, σε σχέση με την απεικόνιση του κοινωνικού εξοπλισμού, διευκρινίζεται ότι στον χάρτη τού Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποτυπώνονται: για τα ν/γ δύο προτεινόμενες μονάδες, η μία εκ των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί (Φειδίου) και η άλλη προβλέπεται στο Ο.Τ. 117Β του Λ. Τσακού. Για τα Δημοτικά υπάρχουν έξι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν προτείνεται νέα μονάδα, αλλά στη μελέτη χρήσεων προτείνονται δυο μονάδες, μία στο Ο.Τ. 74 και μία στο Ο.Τ. 507. Έτσι υπάρχει εναρμόνιση με το λεκτικό τού Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου για οκτώ μονάδες. Τα Γυμνάσια - Λύκεια είναι δύο, όσα δηλαδή προβλέπονται και στο λεκτικό τού Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
 2. Για την επίλυση του θέματος της κοινής ονομασίας δύο Ο.Τ. 117Α που βρίσκονται σε άλλες θέσεις, το Δ.Σ. σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην εισήγηση, δε θεωρεί σκόπιμη την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση όταν αναφερόμαστε στο Ο.Τ. 117Α Λόφου Τσακού γίνεται πάντα η σχετική διευκρίνιση.
 3. Καθορίζεται ερυθρά γραμμή ως οικοδομήσιμο περίγραμμα στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 117Α του Λόφου Τσακού. Στον χώρο αυτό προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και την παρούσα μελέτη η χωροθέτηση κτιρίου Ν/Γ. Το προτεινόμενο περίγραμμα φαίνεται στο τοπογραφικό που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση σε κλίμακα 1: 500.
 4. Για το Ο.Τ. 94 όπου βρίσκεται το Ειδικό Σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες και σύμφωνα με την εισήγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει:
 • στο τμήμα - οικόπεδο που εμπίπτει στο τοπικό κέντρο, μπορούν να εγκατασταθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη μελέτη χρήσεις και με Σ.Δ. είναι 1,2 , ενώ στο τμήμα - οικόπεδο που εμπίπτει στο χώρο εκπαίδευσης, παραμένει ως τέτοιο και με τον Σ.Δ. 0,37 όπως ορίζεται στο Δ/γμα 685/1996 άρθρο 3 παρ. 1 και αφορά μόνο στη δόμηση του σχολείου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 576 φορές
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech