Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 65/2020 "Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου του πρώην Δήμου Παπάγου, Κωνσταντίνου Παπαδογεωργόπουλου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντα.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην κηδεία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντα.
4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 68 φορές