Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, Θέμα 3ο: «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων», με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Την σύσταση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, αποτελούμενη από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: 1. Οικονόμου Γεωργία Διευθύντρια ΠΕ70 2. Γκικουρία Αΐντα Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 3. Μπεγάκη Κατερίνα Εκπαιδευτικός Γαλλικών ΠΕ05 Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης Επισυνάπτεται η απόφαση.
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Α) Την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως εξής: Σύνολο Εσόδων: 357.299,83 € Σύνολο Εξόδων: 336.376,85 € Υπόλοιπο για νέα χρήση: 20.922,98 € Σύνολο: 357.299,83 € Β) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να υποβάλει τον απολογισμό στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Παπάγου-Χολαργού, η οποία στη συνέχεια…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Την πιστοποίηση εκπλήρωσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν στην καθαριότητα των σχολείων από τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-15. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης Επισυνάπτεται η απόφαση.
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Ο εξοπλισμός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού με την αγορά ενός θερμοθαλάμου, η οποία θα γίνει με την έναρξη της σχολικής περιόδου 2017-2018. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης Επισυνάπτεται η απόφαση.
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει: Την ανανέωση συνεργασίας και σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ Σχολικής Επιτροπής και της εταιρείας «Δεσύπρης Ιωάννης Φωτοαντίγραφα – Εμπόριο μηχανών Γραφείου». Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης Επισυνάπτεται η απόφαση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός