26η Απόφαση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (08.11.2019)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (παρούσα δήλωσε στην εισήγηση του Προέδρου, η κυρία Κράια Αργυρώ)

1. Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 5/7-11-2019 μελέτης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΔΑΜ: 19REQ005815821), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε σχολικές μονάδες εποπτείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% 1.080,00 €, ήτοι συνολικά 5.580,00 €.

2. Την εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός