Α' ΒΑΘΜΙΑ - Αποφάσεις  2019

Α' ΒΑΘΜΙΑ - Αποφάσεις 2019 (21)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1. Την έγκριση για συνεργασία με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και διάρκεια 24 μηνών, των σχολείων Π.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την εταιρεία WIND, η οποία είχε την οικονομικότερη από τις προσφορές που κατατέθηκαν στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε.,2. Τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ Σχολικής Επιτροπής…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Α. Η προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: Τίγκας Ιωάννης, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Πετράκης Χρήστος, Πρόεδρος…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την αποδοχή της με αριθ. 9102/10-04-2019 αίτησης του κ. Κανούτσου Θεόδωρου, η καταγγελία της με αριθμ. 35 από 01-09-2014 σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του δήμου Παπάγου - Χολαργού και η κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ της…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Τον ορισμό του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, Τίγκα Ιωάννη, ως Οικονομικού Υπολόγου των 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού του Σχολείου μέχρι τη λήξη της θητείας του στις 31-07-2020. Ο Πρόεδρος Πετράκης Χρήστος
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1. Η έγκριση της υπ΄ αριθ. 4 Μελέτης με αρ. πρωτ. 26/7-3-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004759153) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η κατανομή του ποσού των 13.200,00 ευρώ στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου ως εξής: Ο Πρόεδρος Πετράκης Χρήστος
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Η παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για τη διεξαγωγή των:α) μαθημάτων υφαντικής, που θα γίνονται από την κα Μαρία Σγουρού, από ώρες 11:00 έως 12:30 κατά τις ημερομηνίες Σάββατο 11/5, Σάββατο 18/5 και Σάββατο 1/6 καιβ) μαθημάτων «Παίζω και εκφράζομαι»…
Σελίδα 1 από 3

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός