Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., αποφασίζει, Την ικανοποίηση των αιτημάτων με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου (Αναστάσεως 90), στις 09/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου…
Θέμα : Εξέταση Αιτήματος έκπτωσης τιμήματος κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την με Α.Π. 9/30-04-2009 Πράξη της 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χολαργού που αφορά στην κατακύρωση της εκμίσθωσης του Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, αρχόμενη από 1-7-2009 καθώς και την Πράξη τριετούς…
Θέμα: Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων σε Συλλόγους Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις διατάξεις του άρθρ. 192παρ. 2 του Ν.3463/2006 και το…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 12/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Παραχώρηση αίθουσας του 1ου Λυκείου Χολαργού στον Σύλλογο…
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργο συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων, ύψους έως 3.000 Ευρώ. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: 1. Το σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ Φ.Α./ 9.2/ οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) "Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και…
Θέμα : Αποδοχή χορηγίας 3.000ευρώ της Ε.Τ.Ε.στο 1ο ΓΕΛ Παπάγου και διάθεση αυτής Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την με Α.Π. 467 / 7-7-2017 Αίτηση Χορηγίας του 1ου ΓΕΛ Παπάγου προς το Τμήμα Χορηγιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Την από τις 9-8-2017 αναγγελία χορηγίας της Εθνικής Τράπεζας…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός