Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

14η Απόφαση 7ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε.

Θέμα :
Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης.

 

          Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ.Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τοµέα στ΄ οι αρµοδιότητες του άρθρου 17.   
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του  Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨» )    
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
  4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης»
  6. Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου"

 

Εισηγείται

  1. Την έγκριση της πρόσληψης καθαριστριών/στών που εργάσθηκαν µε σύµβαση έργου το προηγούµενο έτος στα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού, εφόσον υπάρχει θετική γνώµη του ∆ιευθυντή του Σχολείου που πιστοποιείται μέσω πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης για το σχολικό έτος 2016-2017 και προκηρύσσει διαγωνισµό για τα κενά που θα προκύψουν.
  2. Την έγκριση των παρακάτω όρων προκήρυξης για την πρόσληψη....... καθαριστών/στριών µε σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου χρόνου,για το χρονικό διάστηµα από 01-09-2017 έως 30-06-2018 για την κάλυψη αναγκών καθαρισµού Σχολικών Μονάδων της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού.

 

Αποφασίζεται ομόφωνα

Η Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και η έγκριση των όρων προκήρυξης όπως αυτοί φαίνονται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech