Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους της πόλης, ότι από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019, η Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου θα λειτουργεί στην οδό Κύπρου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού Λόφου Τσακού και τον «καθορισμό νέου περιγράμματος επέκτασης ερυθράς γραμμής», ώστε να προληφθεί το κτίριο του κολυμβητηρίου, αλλά και το υφιστάμενο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου «Αντώνης Τρίτσης», όπως φαίνεται στο συνοδεύον την απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα του Δεκεμβρίου 2018.

Επίσης παραμένει σε ισχύ η υπ΄ αριθ. 227/2006 απόφαση με τις επικαιροποιήσεις της, δηλαδή τις υπ΄ αριθ. 36/2010 του πρώην Δήμου Χολαργού και υπ΄ αριθ. 175/2018 του Δόμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Ηλιακοί σταθμοί φόρτισης κινητών τηλεφώνων και συσκευών τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σε δεκαπέντε (15) σημεία της πόλης και συγκεκριμένα:

Δημοτική Κοινότητα Παπάγου

 • Αθλητικό Κέντρο Παπάγου
 • Παιδική Χαρά Μεγάλου Πάρκου Παπάγου
 • Ομπρέλα Μεγάλου Πάρκου Παπάγου
 • Γήπεδο «Φοίβος» Μεγάλου Πάρκου Παπάγου
 • Πλατεία Ι. Μεταξά
 • Πλατεία Αγίου Γεωργίου
 • Πλατεία Ελευθερίας

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού

 • Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού
 • Αθλητικό Κέντρο Χολαργού
 • Αθλητικό Κέντρο οδού Κλειούς
 • Εμπορικό Κέντρο Χολαργού
 • Πλατεία Δημοκρατίας
 • Πλατεία Κύπρου
 • Πλατεία Φανερωμένης
 • Παιδική Χαρά οδού Αετιδέων

Οι σταθμοί διαθέτουν τέσσερις (4) θύρες USB, android και iOS και στην κορυφή τους υπάρχουν δυο φωτοβολταϊκά πάνελ, μεταβλητού προσανατολισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοσή τους, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Αποτελούν άλλη μια υπηρεσία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

 

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού διοργανώνει διάλεξη με τον Ψυχίατρο, Ψυχαναλυτή και Συγγραφέα, Νίκο Σιδέρη, στο αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης», στο πλαίσιο συμβουλευτικής ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου.

Η διάλεξη με θέμα «Δύναμη, βία και ιπποτισμός στην παιδική ηλικία και την εφηβεία», θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου & ώρα 19:00. Είσοδος Ελεύθερη.

Οδηγός της προσέγγισής μας είναι τέσσερα ερωτήματα:

 • Γιατί τα παιδιά και οι έφηβοι σαγηνεύονται από τη δύναμη;
 • Γιατί μαγεύονται από την άνομη βία, όπως στο bullying;
 • Υπάρχει άραγε κάποια εσωτερική συνιστώσα του Φαντασιακού της παιδικότητας, που θα μπορούσε να πλαισιώσει και να εξευγενίσει αυτό τον διπλό πειρασμό;
 • Πόσο οι μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και γονείς, αξιοποιούν αυτή την πολύτιμη δυνατότητα;

Η διεξοδική ανάλυση αυτών των ερωτημάτων αναδεικνύει την τεράστια παιδαγωγική αξία που έχει η μυθολογία του ιπποτισμού, με σπουδαιότερο παράδειγμα τους υπερήρωες που κατοικούν και μαγεύουν την παιδική και εφηβική ψυχή.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η συστηματική προσέγγιση σ’ αυτά τα θέματα να οδηγήσει και σε απαντήσεις άμεσα εφαρμόσιμες στην τάξη και στο σπίτι.

Ο Νίκος Σιδέρης είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «ΓΑΛΗΝΟΣ». Το Ινστιτούτο εδρεύει στον Δήμο μας και συνεργάζεται με το Τμήμα Πρόνοιας, παρέχοντας δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς και βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η ψυχική στήριξη παρέχεται τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, όσο και στους οικείους τους, ενήλικες και παιδιά.

Στη συνέχεια του από 19.12.2018 εγγράφου της Ένωσης (αριθμ. πρωτ. 4105/2018), σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση που θα αποτελέσει θέμα στο Συνέδριο της 23 και 24 Ιανουαρίου 2019, και καλούμεθα να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση προτάσεων, σας εκθέτουμε, ευσεβάστως, τα κατωτέρω.

            Αναφερόμεθα στους έξι στρατηγικούς άξονες της Συνταγματικής Αναθεώρησης κυρίως δε σ’ ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ, δηλαδή μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων διαχρονικό αίτημα των οργανισμών και διασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας ώστε:

            Να παρασχεθεί από το νομοθέτη η δυνατότητα με ειδική εξουσιοδότηση προς τους ΟΤΑ να βεβαιώνουν και εισπράττουν συγκεκριμένους φόρους και αφού βέβαια έχει προϋπολογισθεί το αντίστοιχο κονδύλιο για ορισμένο έργο. Ομοίως αναφερόμεθα στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ως προς την εκπόνηση και άσκηση δημοσίων πολιτικών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όπως και στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

            Καθώς και στην συνταγματική ρύθμιση για την άσκηση εποπτείας επί των πράξεων των ΟΤΑ η οποία πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητος.

            Αυτό προϋποθέτει τη σαφή διάκριση των τοπικών και γενικών υποθέσεων, όμως σήμερα δεν υπάρχει καμία τοπική αρμοδιότητα να μην έχει και εθνική αναφορά. Να υπάρξει δηλαδή καθορισμός του εύρους των υποθέσεων, με βάση τις αρχές της εγγύητος και επικουρικότητος κατ’ άρθρο 102 του Συντάγματος.

            Από το άρθρο 102 του Συντάγματος και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 σε συνδυασμό με τις αρχές της διοικητικής - οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνάγεται ότι για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τα κεντρικά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και την κατανομή των τοπικών υποθέσεων στους επί μέρους βαθμούς, απαιτείται:

            α) Πριν το αρμόδιο όργανο ασκήσει την κανονιστική του αρμοδιότητα να απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους ΟΤΑ στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθούν οι αρμοδιότητες προκειμένου να ζητηθεί η γνώμη του και

            β) Συγχρόνως με την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων πρέπει να μεταφέρονται και οι αντίστοιχοι αναγκαίοι πόροι.

            Σε περίπτωση δε μη εκπληρώσεως και των δύο αυτών προϋποθέσεων η σχετική κανονιστική πράξη παρίσταται μη νόμιμος.

            Επομένως η διωκόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος ως προς το προκείμενο θέμα, κατά την άποψή μας προτείνεται αλυσιτελώς. Σύμφωνης άλλωστε και της Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. απ. 506/2010) την εφαρμογή της οποίας η Πολιτεία αγνοεί διαχρονικώς. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε από τις αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και επικαιροποίηση νόμων.

            Βεβαίως, όσον αφορά τον καθορισμό βεβαίωση και είσπραξη φόρων και τελών από τους ΟΤΑ εκτός από την νομοθετική εξουσιοδότηση προϋποτίθεται στελέχωση των οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

            Θα πρέπει προφανώς να γίνει σαφής διευκρίνιση των επιβαλλομένων βαρών, δεδομένης της σύγχυσης που υπάρχει μεταξύ φόρου και τέλους, καθ’ όσον το Κράτος ονομάζει τέλος ενώ πρόκειται για φόρο, που εξυπηρετεί γενικό κρατικό σκοπό κατ’ άρθρο 78 του Συντάγματος και όχι ανταποδοτικό τέλος δηλαδή παροχή ειδικής ωφέλειας προς τους βαρυνόμενους με αυτό.

            Περίπτωση τέτοια αντιμετωπίσθηκε στο παρελθόν με το ΕΕΤΗΔΕ έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, το λεγόμενο «χαράτσι», που μεταλλάχθηκε σε ΕΤΑΚ και στη συνέχεια ΕΝΦΙΑ, ο πλέον επικατάρατος φόρος που σ’ όλον τον κόσμο αποκαλείται τοπικός φόρος - ανταποδοτικός. Στην Αμερική δε κάθε χρόνο γίνεται μελέτη για τις αξίες των ακινήτων υπέρ των Σχολείων, Νοσοκομείων κλπ. με τους αντίστοιχους πόρους. Πράγμα το οποίο θα είναι ευχής έργο να προταθεί για να περιληφθεί στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος με συγκεκριμένες βέβαια προδιαγραφές μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων.

            Η επιβολή του δικαιολογήθηκε ότι αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα προς κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος ΣτΕ 1972/2012.

            Όμως μπορεί η ορθότητα των δημοσιονομικών επιλογών να μην ελέγχεται από τον δικαστή, αλλά ελέγχονται ο σεβασμός των διαδικασιών που προδιαγράφει το Σύνταγμα και η τήρηση των ορίων εκείνων, τα οποία αν τα υπερβεί η πολιτική εξουσία παραβιάζει ταυτόχρονα και την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

            Το θέμα προβλημάτισε και τον συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκο Κουτεντάκη, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, η δε διαχείρισή του αποτελεί σημαντική εστία αβεβαιότητας.

            Η άμεση οικονομική εξάρτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος καθιστά ουσιαστικά ανύπαρκτη την περιβόητη αυτοτέλεια και «αυτονομία» αφού δεν υπάρχουν ενιαίοι και σταθεροί όροι και κριτήρια για χρηματοδότησή της.

            Αλλά ούτε και αρμοδιότητες για την επιβολή κανόνων δικαίου, ανήκουσες κατ’ αποκλειστικότητα στην Κεντρική εξουσία, παρά μόνον εσωτερικών ρυθμίσεων - κανονισμών διοικητικής φύσεως.

            Ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμόζει ως κατ’ εξοχήν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ο διττός χαρακτήρας ως θεμελιώδες δικαίωμα τοπικής δημοκρατίας και ως διοικητικός θεσμός συνδεόμενος στενά με την κεντρική διοίκηση.

            Όπως προαναφέρθηκε το Σύνταγμα προβλέπει οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, υπάρχουν δε δύο έννοιες της αυτοδιοίκησης, η πολιτική και η νομική - τεχνική. Δεν είναι μόνον να εκλέγονται οι αιρετοί από το λαό αλλά για να διοικούν.

            Όμως δεν νομοθετούν, είναι όργανο της Διοίκησης ν.π.δ.δ.  και μάλιστα υπό την εποπτεία του Κεντρικού Κράτους του οποίου είναι και δημιούργημα, ως επέκταση της Δημόσιας Διοίκησης, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο που είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας.

            Όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πολιτική σημασία αρμόδιο να εφαρμόζει τους νόμους του Κράτους και τοπικές πολιτικές υπό την προϋπόθεση όμως ότι πρέπει να έχει δομή τέτοια που να μπορεί να λειτουργήσει.

            Προς τούτο προφανώς απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση για την φορολογική αποκέντρωση εξεύρεση μηχανισμών κλπ. προς οφειλέτες τοπικής κοινωνίας, εξασφάλιση εργαζομένων τους οποίους οι ΟΤΑ να προσλαμβάνουν και πληρώνουν, βάσει των οργανικών θέσεών τους.

            Δεν παραλείπουμε να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος, η ρυθμιστική αρμοδιότης, για τη χωροταξία και πολεοδομία έγκρισης, τροποποίησης και επέκταση σχεδίων κλπ., ανήκει αποκλειστικά στο κράτος.

            Ενώ τα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μόνο αρμοδιότητα εκτελεστικής αρμοδιότητος και εφαρμογής σχεδίων, στις οποίες υπάγονται και οι εντοπισμένες τροποποιήσεις, εφ’ όσον έχει επουσιώδη χαρακτήρα ή καλύπτονται από το Γ.Π.Σ.

            Ο νομοθέτης προσπάθησε με το άρθρο 33 του ν. 1337/1983 παρ. 3 να παρακάμψει τα παραπάνω νομικά κωλύματα όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και χωροταξικό, με το οποίο άρθρο αυτό μεταβιβάζονται στους Δήμους και Κοινότητες οι εν λόγω αρμοδιότητες με Π.Δ. που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης κλπ. υπό την προϋπόθεση βέβαια της ύπαρξης οργανωμένης υπηρεσίας πολεοδομικού σχεδιασμού.

            Δυστυχώς όμως ο νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός μετά από αρκετά χρόνια. Επομένως κρίνεται φρόνιμο στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος να επανέλθουν οι παραπάνω αρμοδιότητες στους ΟΤΑ βεβαίως με συμπλήρωση ή επικαιροποίηση, - αν λέγεται - του ακυρωθέντος νόμου.  Καθόσον σε τέτοια περίπτωση σε συνδυασμό με το δικαίωμα των Δήμων να χορηγούν οικοδομικές άδειες θα αυξηθούν τα έσοδά τους αφού τα δικαιώματα πρόστιμα κλπ. θα ανήκουν στους ΟΤΑ και όχι στο Πράσινο Ταμείο.

            Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μη συμμετοχή εκπροσώπου της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης μόνον αυτοτέλεια διοικητική και ανεξαρτησία των ΟΤΑ δεν σημαίνει.

            Στο ίδιο ολίσθημα πιστεύουμε ότι υπέπεσε και η έκθεση του νόμου επικαλούμενη τηνα πλή αναλογική με το να υποχρεώνει τους Δήμους να υπάρξουν συναινέσεις, συγκλίσεις και συνθέσεις προκειμένου να ληφθούν αναγκαστικά αποφάσεις.

            Πέραν τούτων ίσως πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως το ζήτημα των παρακρατηθέντων σε βάρος των Δήμων, για τα οποία ουδέποτε μας ενημέρωσε η ένωση, εάν η ίδια έλαβε μέτρα, δικαστικά ή εξώδικα προς διακοπή τουλάχιστον της παραγραφής ή να υποδείξει στα μέλη προκειμένου να ενεργήσουν σχετικά και το φρονιμότερο να μας γνώριζε μία εκ των τυχόν αποφάσεων που έχει εκδοθεί υπέρ Δήμου. Άλλως να προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση της προκειμένης εκκρεμότητος και αναγνώριση από την Πολιτεία των οφειλομένων σ’ έκαστο οργανισμό.

            Εν όψει των προεκτεθέντων, παρακαλώ διαβιβάσετε τις παρούσες προτάσεις στην ΚΕΔΕ με την ελπίδα να φανούν χρήσιμες κατά το επικείμενο συνέδριο της Ένωσης στις 23 και 24 Ιανουαρίου τ. μηνός.

Με πολλή εκτίμηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το υπ’ αριθ. 6311/8-1-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής-Γραφείο Περιφερειάρχη με θέμα «Ενημέρωση μαθητών και γονέων για τη λειτουργία των σχολείων της Αττικής την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου»,
 • Τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,
 • Την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού και τον έλεγχο από τις υπηρεσίες του Δήμου,
 • Την προφύλαξη των μαθητών κατά την προσέλευση στα σχολεία και
 • Την επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων,

Η Δημοτική Αρχή Παπάγου - Χολαργού αποφασίζει, όπως τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου λειτουργήσουν κανονικά, με ώρα προσέλευσης των μαθητών από 09.30 έως 10.00.

Τα σχολεία μας θα είναι ανοικτά από τις 07.30 το πρωί, ώρα κατά την οποία θα βρίσκονται στις θέσεις τους οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να φροντίσουν να είναι οι αίθουσες ζεστές πριν την προσέλευση των μαθητών.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται από πολύ νωρίς το πρωί στα σχολικά συγκροτήματα.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, θα λειτουργήσουν κανονικά. 

Στα λευκά ντύθηκε η πόλη μας σήμερα, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις μας.

Συνιστούμε στους πολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν δεν είναι απαραίτητο να μη μετακινούνται.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να μετακινηθούν, να προτιμούν κεντρικούς δρόμους της πόλης και αν κάποιος πρέπει να μετακινηθεί και αντιμετωπίζει δυσκολία, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Δήμο Παπάγου - Χολαργού στα τηλέφωνα: 213 2002891 και 15800.

Έχοντας υπόψη:

 • Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 5164/7-1-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής-Γραφείο Περιφερειάρχη, περί της ανάγκης προληπτικής διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών ( παγετός-χιονόπτωση).
 • Την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την επικράτηση χαμηλής θερμοκρασίας που δημιουργεί συνθήκες παγετού
 • Την προφύλαξη των μαθητών κατά την προσέλευση στα σχολεία,

Αποφασίζουμε, για λόγους πρόληψης, τη διακοπή των μαθημάτων την Τρίτη 08/01/2019 σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Θα παρακαλούσαμε τους γονείς για τη δική τους ασφάλεια και για την ασφάλεια των παιδιών τους, εάν έχουν τη δυνατότητα, να τα πάνε στους σταθμούς μετά τις 09:00.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών μας, λόγω πιθανής χιονόπτωσης, αλλά κυρίως λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

 

Σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που τυχόν προκύψουν από το κύμα κακοκαιρίας που πρόκειται να πλήξει και το Νομό Αττικής.

Βρισκόμαστε δε, σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, έτσι ώστε να ενημερώσουμε όσο το δυνατό συντομότερα τους κατοίκους μας για τη λειτουργία των σχολείων και των παιδικών σταθμών, αύριο Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.

Αναμένονται νεότερες προγνώσεις που θα δώσουν μια πιο ασφαλή εικόνα για τον καιρό και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να πάρουμε την όποια απόφαση.

Οι γονείς και οι μαθητές παρακαλούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, καθώς και τη σελίδα facebook για σχετικές ανακοινώσεις.

 • 15800– Γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη
 • 695 8607005 - Γιώργος Θεοχάρης– Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας
 • 694 2212084 – Θανάσης Αυγουρόπουλος– Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
 • 213 2002891 – Δημαρχείο

 

Ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης μας, βρίσκεται στη διαδικασία διαγωνισμού, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2019.

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου», προϋπολογισμού 4.154.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το οποίο ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, εξασφάλισε 100% χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο θα διευθετήσει οριστικά τα όμβρια ύδατα στην περιοχή των οδών Κύπρου και Υγείας και θα δώσει λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, θα διαρκέσει περίπου 20 μήνες και θα ξεκινήσει μετά το Φθινόπωρο του 2019. 

Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και οι οδοί, Στρ. Παπάγου, Κορυτσάς, Βυζαντίου, Λεμεσού, Λευκωσίας, Κυρηνείας, 25ης Μαρτίου, Σμύρνης, Μαγνησίας, Ασπασίας, Αρτέμιδος, και Ελ. Βενιζέλου.

 

Σελίδα 1 από 59

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός